Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.


Otto Krause

 Om personen Oplysninger om Otto Krause


 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) I Midnatssolens Land
eller Sommerrevyen 1888. Kunstindustriel Dyrskue i 2 Afdelinger med mere eller mindre hædrende Omtale, Forside og Bagside af Medaillen, Sange og Kor, Fornøjelse og Misfornøjelse med Optræden af 1. Rangs-Specialister, flere Orkestre og Obligat Festmiddag m.m. Tekst af Axel Henriques og Johs. Buntzen. Musikken arrangeret af Musikdirektør Otto Krause
af Axel Henriques (1851-1935)
af Johannes Buntzen (1859-1922)
(premiere 27-07-1888 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Muntre Musikanter
eller Sommerrevuen 1889. Løse Blade af Dagens Krønike med hidtil utrykte Afsløringer og Bidrag af de bedste Komponister fra Adam til Nutiden. Teksten arrangeret af Forfatterne [Anton Melbye og Axel Henriques], Musikken arr. af O. Krause
af Anton Melbye (1861-1929)
af Axel Henriques (1851-1935)
(premiere 25-07-1889 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Ad Hækkenfeldt til
eller Sommerrevuen 1890. Småtræk af Livet i Ind- og Udland med Viser, Sange, Kor i 2 Akter af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken arr. af Otto Krause
af Axel Henriques (1851-1935)
af Anton Melbye (1861-1929)
(premiere 25-07-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Under Turistforeningens Banner
eller Sommerrevyen 1891. Røverhistorie i 2 Enaktere af Forf. [ie: Axel Henriques og Anton Melbye] til Sommerrevyen 1890, 1889 osv. med Sange, Kor og Dans m.m. til Faget henhørende. Musikken arr. af O. Krause
af Axel Henriques (1851-1935)
af Anton Melbye (1861-1929)
(premiere 23-07-1891 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Fra Vesten til Hesten
eller Sommerrevyen 1892. Lyse Billeder fra Aarets frie Udstilling ved Viser, Kor m.m. i 2 Ophænginger af Søren Petersen [ie. P. Fristrup]. Musikken tildels komponeret og arrangeret af Musikdirektør O. Krause
af P. Fristrup (1854-1913)
(premiere 20-07-1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Skaf mig en Elsker
Farcevrøvl med Sang i 30 Minutter [af William Bewer]. Musikken arr. af O[tto] Krause
[Senere på Wodrofflunds Teater under pseudonymet Jesper Oldfux]
af William Bewer (1867-1965)
(premiere 31-07-1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) L'enfant prodigue
(Den »forlorne« Datter). Pantomimisk Familiebillede efter fransk Mønster (den Tale, Sang og Kor) i 20 Minutter, af Nonpareil, Musiken arrangeret og tildels komponeret af Hr. O. Krause
af Pseudonym og undersøges
(premiere 16-09-1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) I Tivolihumør
Minature-Revue 1893 af Søren Petersen [ie. P. Fristrup]. Musiken af Otto Krause
af P. Fristrup (1854-1913)
(premiere 1893 på Tivoli)
(musik) Forstadsluft
Sommerlivsbillede i to Pust med Viser, Kor og Dans af »Tres«, ualmindelig frit efter Raoul Poches og Erneste Blunss »Le parfume var Pris«. Musiken dels arangeret, dels komponeret af O. Krause
af Raoul Poche (sprog: fransk)
af Erneste Bluns (sprog: fransk)
oversat af C.C. Clausen (1868-1934)
(premiere 22-05-1893 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Kjøbenhavnerblod
original, kjøbenhavnsk Folkekomedie med Sange, Kor og Viser i 5 Akter (6 Afdelinger) af Johannes Buntzen
[Til Vilh. Petersens Selskab, Aarhus, under titlen Paa Farten] Bearbejdet af Vilh. Petersen
[På Nørrebros Teater:] eller Fra Hjemmet til det fjærne Vesten, Folkelivsbillede i 6 Afdelinger med Viser, Sange og Kor af Johs. B[untzen (og Anton Melbye?)]. Musiken arrangeret af O. Krause
[På Sønderbros Teater:] Nye Sange af Axel Kjerulf, Holger Gundelach og Axel Frische
[På Røde Kro Teater:] Komponist: Lauritz Petersen
af Johannes Buntzen (1859-1922)
af Anton Melbye (1861-1929)
af Vilhelm Petersen (1852-1939)
sange af Axel Kjerulf (1884-1964)
sange af Holger Gundelach (1883-1957)
sange af Axel Frische (1877-1956)
musik af uidentificeret
(premiere 11-05-1888 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Bellmann og Wessel
dramatisk Anekdote i 1 Akt af H.P. [ie: Hermann Petersen], med Benyttelse af Bellman'ske og Wesselske Ver og Motiver, med nye Melodier af Olfert Jespersen og Musikarrangement af O. Krause
af Hermann-Petersen (1864-1921)
andet af Carl Mikael Bellman (1740-1795, sprog: svensk)
andet af Johan Herman Wessel (1742-1785)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 16-01-1897 på Nørrebros Teater)
(musik) Frelserpigen
eller Den omvendte Verden. Farce-Operette i 2 Akter efter »The belle of New York. A musical comedy« af Gustave Kerker [og Hugh Morton]. Frit bearbejdet af Rik [ie: Frederik Ricard]. Musikken arrangeret af Otto Krause
musik af Gustave Kerker (1857-1923, sprog: engelsk)
tekst af Hugh Morton (1865-1916, sprog: engelsk)
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 28-02-1900 på Nørrebros Teater)
(musik) To Tilstaaelser
eller Tivoli-Revuen 1900. Indfald og Udfald med aktuelle Viser og andre Abnormiteter i 20 Minutter af Holger Gleesen og Peter Fristrup. Musikken arrangeret af Musikdirektør Otto Krause
af Holger Gleesen (1863-1920)
af P. Fristrup (1854-1913)
(premiere 01-06-1900 på Tivoli Pantomimeteater)
(musik) Det svage Køn
Vinterrevy 1900. Af Svend Flue & Co. [Axel Schwanenflügel og Holger Gleesen?]. Musikken arrangeret af O. Krause
af Axel Schwanenflügel (1857-1904)
af Holger Gleesen (1863-1920)
(premiere 30-11-1900 på Nørrebros Teater)
(bearbejdelse) Taksameterkuskens Datter
Farce-Operette i 3 Akter af Frip. og Rik. [ie: Peter Fristrup og Frederik Ricard] efter engelske og amerikanske opretter. Musikken af forskellige komponister arr. af Otto Krause
af P. Fristrup (1854-1913)
af Frederik Ricard (1870-1931)
musik af anonym engelsk (sprog: engelsk)
(premiere 08-02-1901 på Nørrebros Teater)
(musik) Romanfabrikanten
Operette-Farce i 2 Akter af Frip. og Rik. [ie: Peter Fristrup og Frederik Ricard]. Musikken arr. af Otto Krause
af P. Fristrup (1854-1913)
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 21-01-1904 på Nørrebros Teater)