Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Knud Hjortø (1869-1931)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Knudsen-Hjortø, K.: Syner (1899, roman)
 Bog Knudsen-Hjortø, Knud: Hjemme fra Egnen. ♦ Schubothe, 1901. 158 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Knudsen-Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Ungdom [r]] Rædselsdyret (1901, novelle(r))
 Bog Knudsen-Hjortø, Knud: Kraft. ♦ Schubothe, 1902. 238 sider. Pris: kr. 3,75 (1902, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Knudsen-Hjortø, Knud: Folk. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1903. 254 sider. Pris: kr. 4,50 (1903, roman)
Detaljer
1954 Senere udgave: Folk. Ny udg
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Dagens Nyheder 16-9-1902, side 1 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann]  Link til ekstern webside Mediestream  Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 anmeldelse Politiken 21-9-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Hjortø, Knud: Støv og Stjærner. ♦ Schubothe, 1904. 184 sider. Pris: kr. 3,00 (1904, roman)
Detaljer
1905 Samhørende, fortsættes af (2. del): To Verdener. ♦ Schubothe, 1905. 200 sider. Pris: kr. 3,50
1906 Samhørende, fortsættes af (3. del): Hans Råskov. ♦ Schubothe, 1906. 226 sider. Pris: kr. 3,75
1944 Senere udgave: To Verdener. (Første samlede Udg. af »Støv og Stjærner«, »To Verdener« og »Hans Råskov«). I-III
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Hjortø, Knud: To Verdener. ♦ Schubothe, 1905. 200 sider. Pris: kr. 3,50 (1905, roman)
Detaljer
1904 Samhørende, 2. del af: Støv og Stjærner. ♦ Schubothe, 1904. 184 sider. Pris: kr. 3,00
1944 Senere udgave: To Verdener. (Første samlede Udg. af »Støv og Stjærner«, »To Verdener« og »Hans Råskov«). I-III
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Hjortø, Knud: Hans Råskov. ♦ Schubothe, 1906. 226 sider. Pris: kr. 3,75 (1906, roman)
Detaljer
1904 Samhørende, 3. del af: Støv og Stjærner. ♦ Schubothe, 1904. 184 sider. Pris: kr. 3,00
1944 Senere udgave: To Verdener. (Første samlede Udg. af »Støv og Stjærner«, »To Verdener« og »Hans Råskov«). I-III
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Hjortø, Knud: Præster. ♦ Schubothe, 1906. 144 sider. Pris: kr. 2,75 (1906, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Hjortø, Knud: Den gang man var ung. ♦ Schubothe, 1908. 155 sider. Pris: kr. 2,75 (1908, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 77 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 84, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Hjortø, Knud: Grøde. ♦ Gyldendal, 1909. 178 sider (1909, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 1-2 (April-Maj), side 24 [Anmeldelse].
 Bog Hjortø, Knud: Rasmus. ♦ Gyldendal, 1909. 105 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 10-5-1909, side 2 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side 37 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Hjortø, Knud: Den fortabte Søn. ♦ Gyldendal, 1910. 288 sider (1910, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 131 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 137, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Hjortø, Knud: Grøn Ungdom og grå Sjæle. ♦ Gyldendal, 1911. 250 sider (1911, roman)
del af: Gads danske Magasin
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Et forarbejde trykt i Gads danske Magasin, 1911, under titlen: Ellinor.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 231 [Anmeldelse af J. Jacobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 241, Udkomne Bøger, der egnersig for Folkebogsamlinger.
 Bog Hjortø, Knud: Forårsskyer. ♦ Gyldendal, 1912. 167 sider (1912, roman)
 Bog Hjortø, Knud: Fru Herta. ♦ Gyldendal, 1914. 287 sider (1914, roman)
Detaljer
1928 Senere udgave: Fru Herta. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1928. 288 sider
 Bog Hjortø, Knud: Eventyret. ♦ Gyldendal, 1915. 266 sider (1915, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 19-12-1915, side 1 [Anmeldelse, signeret: R.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Rønnebær [b]] Inger (1916, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: Kvinden vor Medhjælp. ♦ Gyldendal, 1916. 212 sider (1916, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Samlingens indhold har tidligere været trykt i "Gads danske Magasin", "Berlingske Tidende", "Berlingske Aftenavis" og "Tilskueren" i tidsrummet juni 1913-april 1916.
kollaps Indhold

[a] Hjortø, Knud: Terkel Traesvigs giftermaal (1916, novelle(r))
1954 indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s239] Senere udgave: Terkel Traesvigs giftermål. Side 239-[52]
[b] Hjortø, Knud: Ungdoms forviklinger (1916, novelle(r))
[c] Hjortø, Knud: Mik, en historie om et ord (1916, novelle(r))
[d] Hjortø, Knud: Fru Hørlunds fejltagelse (1916, novelle(r))
[e] Hjortø, Knud: Forædling (1916, novelle(r))
[f] Hjortø, Knud: Kvindens veje (1916, novelle(r))
[g] Hjortø, Knud: Sypigens dagbog (1916, novelle(r))
[h] Hjortø, Knud: En historie fra Middelhavet (1916, novelle(r))
 Trykt i periodicum Hjortø, Knud: En Religionstime. Af Knud Hjortø. Med 9 Tegninger af Chr. Hoff (1916, novelle(r)) 👓
del af: Pressens Magasin
Detaljer
illustrationer af Chr. Hoff (1884-1964)
kollaps Noter
 note til titel Med portrætfoto.
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1916, Nr. 8 (15-10-1916), side [3]-9.
 Bog Hjortø, Knud: Tvelys. ♦ Gyldendal, 1917. 175 sider (1917, roman)
 Trykt i periodicum Hjortø, Knud: Poesi. Af Knud Hjortø. Med fem Tegninger af Alfred Schmidt (1917, novelle(r)) 👓
del af: Pressens Magasin
Detaljer
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 4 (15-2-1917), side [6]-13.
 Trykt i periodicum Hjortø, Knud: Den grinagtige Hundestejle. Af Knud Hjortø (1917, novelle(r)) 👓
del af: Pressens Magasin
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 12 (15-6-1917), side [4]-14, [illustreret].
 Bog Hjortø, Knud: Spotske Jomfruer. ♦ Aschehoug, 1918. 180 sider (1918, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts Dagblad 25-10-1918, Kronik, [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 15-11-1918, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 120 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret G.C.].
 Bog Hjortø, Knud: Indensogns og udensogns. Noveller. ♦ Gyldendal, 1919. 164 sider (1919, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: Kærligheds Spind. ♦ Danske Forfatteres Forlag [ikke i boghandlen], 1920. 176 sider (1920, roman)
Detaljer
1928 Senere udgave: Kærligheds Spind. ♦ Nationalforlaget [ikke i boghandlen], 1928. 240 sider
kollaps Noter
 note til titel Forarbejde trykt i: Gads danske Magasin, august 1912, under titlen: Æventyret.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 er titlen skrevet: Kærlighedsspind.
 Bog Hjortø, Knud: Faust. ♦ Gyldendal, 1921. 170 sider. Pris: kr. 6,75 (1921, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Viborg Stifts-Tidende 2-12-1931, side 5 [Anmeldelse, signeret: H.W.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 109 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Konkurrence-Noveller [s009]] Kartoffel-Hilma. Af Knud Hjortø. Side [5]-21 (1922, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: Ud for Skrænten. ♦ Gyldendal, 1922. 207 sider. Pris: kr. 6,75 (1922, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold oprindelig trykt som bidrag fra marts 1920 til december 1921 i Berlingske Tidende eller Gads danske Magasin,.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 234 [Anmeldelse, signeret: O.G..].
 Bog Hjortø, Knud: Den gule Krønnike. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. 281 sider. Pris: kr. 8,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1923, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 1500 Eksemplarer.
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note til titel Fortællingskreds, forarbejde trykt i: Gads danske Magasin, januar 1918, under titlen: Sagnet om Verdenskoen.
 Bog Hjortø, Knud: Hans Heilums Nat. ♦ København, Danske Forfatteres Forlag - Palle Raunkjær, 1924. 188 sider. Pris: kr. 4,75. (Trykkeri: Kandrup & Wunsch, København) (1924, roman) 👓
 Trykt i periodicum Hjortø, Knud: Klaus. Af Knud Hjortø (1925, novelle(r)) 👓
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ribe Stifts-Tidende 24-12-1925. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster Hjortø, Knud: Tænkt og oplevet. ♦ Woel, 1925. 108 sider. Pris: kr. 4,75 (1925)
 Bog Hjortø, Knud: Fru Herta. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1928. 288 sider (1928, roman)
serietitel: Baltisk Forlags Romanbibliotek
Detaljer
1914 1. udgave: Fru Herta. ♦ Gyldendal, 1914. 287 sider
 Bog Hjortø, Knud: Kærligheds Spind. ♦ Nationalforlaget [ikke i boghandlen], 1928. 240 sider (1928, roman)
Detaljer
1920 1. udgave: Kærligheds Spind. ♦ Danske Forfatteres Forlag [ikke i boghandlen], 1920. 176 sider
 Trykt i periodicum Hjortø, Knud: Taarnet (1928, novelle(r)) 👓
del af: Hejmdal
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hejmdal 7-12-1928, illustreret. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Hjortø, Knud: Drømmen om Kvinden. ♦ Gyldendal, 1928. 157 sider. Pris: kr. 5,25 (1928, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Hjortø, Knud: Luftspejling (1928, novelle(r))
[b] Hjortø, Knud: Fjender (1928, novelle(r))
[c] Hjortø, Knud: De dødes lov (1928, novelle(r))
[d] Hjortø, Knud: Kvindeglimt (1928, novelle(r))
[e] Hjortø, Knud: Den hvide sky (1928, novelle(r))
[f] Hjortø, Knud: Drømmen om kvinden (1928, novelle(r))
1939 indgår i: Ved Stoppestedet [f] Senere udgave: Drømmen om Kvinden
 Bog Hjortø, Knud: Kringelveje. ♦ Gyldendal, 1929. 150 sider. Pris: kr. 5,25 (1929, roman)
 Bog Hjortø, Knud: Tre i Spillet (1930, roman)
 Bog Hjortø, Knud: Svundne Somre og gamle Vintre (1931, roman)
 Bog Hjortø, Knud: Under Livets Træ (1932, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: Under det svindende Lys. ♦ Nyt nordisk Forlag - Arnold Busck, 1933. (1933, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[?] Hjortø, Knud: Nattergalens Sang (1933, novelle(r))
1966 indgår i antologien: Fuglene [s068] Senere udgave: Nattergalens Sang. Side [68]-[77]
 Bog Hjortø, Knud: Ved Stoppestedet. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1939. 168 sider (1939, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Aage Marcus (1888-1985)
kollaps Noter
 note til titel Udsendt på forfatterens halvfjerdsårsdag 4-1-1939. Udvalg og tilrettelæggelse af Aage Marcus i samarbejde med Foreningen for Boghaandværk.
kollaps Indhold

[a] Hjortø, Knud: Det leende Ansigt (1939, novelle(r))
[b] Hjortø, Knud: Sypigens Dagbog (1939, novelle(r))
[c] Hjortø, Knud: Ved Stoppestedet (1939, novelle(r))
[d] Hjortø, Knud: Rokballe-Maren (1939, novelle(r))
[e] Hjortø, Knud: Tækkemanden og Brøndgraveren (1939, novelle(r))
[f] Hjortø, Knud: Drømmen om Kvinden (1939, novelle(r))
1928 indgår i: Drømmen om Kvinden [f] 1. udgave: Drømmen om kvinden
[g] Hjortø, Knud: Et Barndomssyn (1939, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: To Verdener. (Første samlede Udg. af »Støv og Stjærner«, »To Verdener« og »Hans Råskov«). I-III (1944, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Støv og Stjærner. ♦ Schubothe, 1904. 184 sider. Pris: kr. 3,00
1905 1. udgave: To Verdener. ♦ Schubothe, 1905. 200 sider. Pris: kr. 3,50
1906 1. udgave: Hans Råskov. ♦ Schubothe, 1906. 226 sider. Pris: kr. 3,75
 Bog Hjortø, Knud: Olsens Bænk og andre Fortællinger (1951, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 101
 Bog Hjortø, Knud: Eva (1954, roman)
 Bog Hjortø, Knud: Folk. Ny udg (1954, roman)
serietitel: Fremads Folkebibliotek, 16
Detaljer
1903 1. udgave: Folk. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1903. 254 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s239]] Terkel Traesvigs giftermål. Side 239-[52] (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
1916 indgår i: Kvinden vor Medhjælp [a] 1. udgave: Terkel Traesvigs giftermaal
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [k]] Falstringer (1961, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Fuglene [s068]] Nattergalens Sang. Side [68]-[77] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
1933 indgår i: Under det svindende Lys [?] 1. udgave: Nattergalens Sang
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [f]] Den hvide sky (1971, novelle(r))
 Bog Hjortø, Knud: [indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [g]] Knapperne (1971, novelle(r))

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden