Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Henrik Huusmann (1704-1774)

 Om personen Oplysninger om Johan Henrik Huusmann

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (andet) anonym: Speculum vitæ Aulicæ eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det Menniskelige Levnet i Almindelighed ... ♦ Kjøbenhavn, trykt og beskostet af Christoph Georg Glasing, 1747. 606 sider, illustreret (1747, digte) BD4:sp267 👓
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Jacob Høyer (1711-1756)
illustrationer af Christoph Georg Glasing (1706-1752)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det menniskelige Levnet i Almindelighed og Hof-Levnet i Særdeleshed Deelt udi fire Bøger, med Indholdet af hver Bog og fyndige Moralier over hver Fabel. Skrevet først paa Tydsk, siden i det Danske Sprog oversat af Herman Weigere, men nu sat paa gandske nye Danske Vers af den, der undertiden søger sin Fornøyelse J Historiske Handteringer.
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 4, side 233: Man har ogsaa gættet, men næppe rigtigt, paa ovennævnte Joh. Henr. Huusmann som den anonyme Bearbejder.  Huusmann, Johan Henrik Johan Henrik Huusmann
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden