Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Peter Christian Hansen, f 1817 (1817-1865)

 Om personen Oplysninger om Hans Peter Christian Hansen, f 1817

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret, 1840) avis: Dagen (1803-43, periodicum)
Detaljer
(1803-11) redigeret af K.H. Seidelin (1761-1811)
(1811-14) redigeret af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(1814-16) redigeret af brødrene Rostock
(1816-17) redigeret af Niels Hofman Sevel Bloch (1761-1829)
(1817-21) redigeret af Didrich Didrichsen (1752-1821)
(1822-35) redigeret af Fr. Thaarup (1766-1845)
(1836-38) redigeret af Thomas Overskou (1798-1873)
(1838) redigeret af Thorleifur Repp (1794-1857)
(1838) redigeret af F.C. Hillerup (1793-1861)
(1839) redigeret af A.E. Boye (1784-1851)
(1840) redigeret af Tyge Becker (1812-1869)
(1841-43) redigeret af L.J. Fribert (1808-1862)
kollaps Noter
 url Liste over skønlitterært indhold på:  Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 Leksikon Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser. Bind 1-3: Oversigt over avisens historie på: De Danske Aviser.  Link til ekstern webside dedanskeaviser.dk
 url Artikel om avisen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Comet, Chr. [ie: Hans Pt. Chr. Hansen]: Et Familiemaleri. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp811
 Trykt i periodicum Comet, Chr.: Professor Chabois. Original Novelle (1839, novelle(r))
del af: Portefeuillen
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Portefuillen, IV (1839), side 187-221.
 Trykt i periodicum Comet, Chr.: Theologen og Medicineren. Orig. Novelle (1839, novelle(r))
del af: Kjøbenhavns Morgenblad
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Kjøbenhavns Morgenblad, Ny Suite, 2. Aarg. (1839), Nr. 43-47.
 Bog Comet, Chr. (H. P. C. Hansen): August Hasting (1842, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Journal for Literatur og Kunst, bind 1, side 57-58 [Anmeldelse [af Rasmus Schmidt]].  Schmidt, Rasmus, f 1821 Rasmus Schmidt
 Bog Comet, Chr. (H. P. C. Hansen): Blyantsskizzer (1842, roman)
 Bog antologi: Fire Noveller. Af Chr. Comet m. Fl. ♦ [Efter 1844] (1844, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Nævnes af Erslew, bind s1, side 683, og skal være udkommet efter 1844, Halvorsen gentager denne oplysning i omtalen af Hans Peter Christian Hansen.
 note til titel Der er ikke lykkedes at verificere titlen i kataloger eller på biblioteker.
 Bog Comet, Chr. (H. P. C. Hansen): En Blyantsskizze fra Norge. ♦ Christiania, Trykt og forlagt af Chr. A. Wulfsberg, 1844. 134 sider (1844, roman) 👓
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som Føljeton i: Den norske Rigstidende, 1844, fra No. 95 (4-4-1844) til No. 126.
 note til titel Upagineret side: Professor og Ridder Johan Ludvig Heiberg tilegnes denne Skizze med Høiagtelse og Hengivenhed af Forfatteren.
 note om føljeton Et uddrag (side 37-39) trykt i Berlingske Tidende, 3-1-1844, under titlen: En Juleaften paa Frederikssteen. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af Den Norske Rigstidende på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster pseudonym [Hansen, H.P.C.]: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853 [s33]] Bæverjægerne. (En transatlantisk Skizze af Forf. til "Langt fra Danmark"). Side 33-43 (1852, tekster) 👓
 Tekster pseudonym [Hansen, H.P.C.]: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave 1854 [s39]] To Skizzer fra Missour. (Af Forf. til "Langfra Danmark"). Side 39-58 (1853, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Består af: [Indledning]. I: Mormon-Præsten. II: Prairie Branden.
 Afsnit i bog (redigeret, 1893-1936) avis: Hejmdal. ♦ Aabenraa, 1879-1975 (1879-1975, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1879-1899 med titlen: Dagbladet Hejmdal.
 Leksikon Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser. Bind 1-3: Oversigt over avisens historie på: De Danske Aviser.  Link til ekstern webside dedanskeaviser.dk

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden