Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Elisabeth Hansen (1774-1853)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Hansen, Elisabeth: Dido og Don Pedro. Original Roman. ♦ 1821. 1-2. Deel, 232 sider (1821, roman) BD4:sp445
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 15-3-1821: Dido og Don Pedro, original Roman i to Dele af Elisabeth Hansen, er udkommen, og faaes heftet for 14 mk. hos Forfatterinden ved Holmens Canal Nr. 255, samt hos Boghandler Steen paa Børsen Nr. 2.
 anmeldelse Lotte Thrane: Romanen der revnede. En analyse af et tidligt romanforsøg og en præsentation af en glemt forfatter: Elisabeth Hansen: "Dido og Don Pedre" (1821).  Link til ekstern webside  Thrane, Lotte Lotte Thrane
 Bog Hansen, Elisabeth: Thyras Datter Hulda eller Londons Beleiring af de Danske i det 11te Aarhundrede. Original Roman. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Forfatterindens Forlag, 1827. xiii + 191 sider (1827, roman) BD4:sp445 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side iii-vi: Til Danmark! [digt, signeret Elisabeth Hansen].
 note til titel Side vii-xiii: Forerindring [signeret: Kjøbenhavn, d. 28de Januari 1827. Forfatterinden].
 note til titel Side [192]: Rettelser.
 note til titel Uddrag har tidligere været trykt i: Kjøbenhavns Skilderi 1826, side 1643-52.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Hansen, Elisabeth: Gil Blas af Santillane. Original Comoedie i 5 Acter. Bearbeidet efter Mr. Le Sages franske Roman. ♦ 1834. 190 sider (1834, dramatik) BDsupp:sp786
se også: Gil Blas af Santillane
Detaljer
baseret på værk af Alain-René Lesage (1668-1747, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Side 87-190, tekst af ukendt forfatter.
 Bog Hansen, Elisabeth: Edvard Adler eller Skovfogdens Sön i Sönder-Skov. En original Roman. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jacobsen (Springgade No. 14), 1836. 124 sider + 1 tavle (1836, roman) BDsupp:sp811 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note side 124: De sidste fire og et qvart Ark ere trykte hos J.C. Elmquist.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Hansen, Elisabeth: Den lille Gartnerpige. Et Digt. ♦ Kbh., 1839 (1839, digte) BDsupp:sp774

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden