Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

J.P. Grüne (1805-1878)

 Om personen Oplysninger om J.P. Grüne

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
For Romantik og Historie, 1869-
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Nyt Novelle-Bibliothek (1837, periodicum) BDsupp:sp803
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Noveller. Udg. af J. P. Grüne og Casp. Claud. Rosenhoff. Kbh., 1838. 1-4. (1838, samling) BDsupp:sp806
Detaljer
udgiver: Claudius Rosenhoff (1804-1869)
kollaps Indhold

[3] Alex B.: Franciska. En original Novelle. Udg. af J. P. Grüne. [Kbh., 1838] (1838, roman)
af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Klubvisebog. En Samling af de bedste ældre og nyere Selskabssange, tilligemed et antal nye tildeels skrevne til politiske Toaster. Ansvarlig Udgiver J. P. Grüne. ♦ Kjøbenhavn, Reitzel, 1838. 512 sider (1838)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af Chr. Winther (1796-1876)
 Afsnit i bog (udgiver) Carl [ie: J. C. C. Brosbøll]: Organisten i Jellinge. Udg. af J. P. Grüne. Kbh., 1838 (1838, roman) BDsupp:sp808
af Carl Brosbøll (1816-1900)
 Bog Grüne, J. P.: [indgår i antologien: Gæa [s048]] Tydske Digte. Af J. P. Grüne. Side [48]-55 (1847, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Schwermuthslieder. Natur. Das Meer. Die Rosenknospe. Am Rhein. Allegorie. Der Leuchtturm. Der Schwan. Die Schwalbe.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden