Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Svend Fleuron (1874-1966)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster anonym: Den første gang, da jeg Dig saa. En Samling Sonetter (1897, tekster)
 Tekster Fleuron, Svend: Jagtbreve. Med Vignetter af Juul-Møller. ♦ Gyldendal, 1906. 100 sider, illustreret (1906, tekster)
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
illustrationer af Juul Møller (1857-1935)
1922 Senere udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Juul-Møller. 2. udvidede Udg. ♦ Gyldendal, 1922. 93 + 101 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: XII. Land-, Husdyr-, Skovbrug, Jagt og Fiskeri. 6. Jagt. I folkebiblioteker opstillet under klassemærket: 79.929 (Jagterindringer).
 note til titel Uddraget i Hver 8. Dag er bogens brev nr XV, dateret: i Januar 1905.
 note om føljeton Uddrag trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 7 (18-11-1906), side 130-31, illustreret med tegning og foto, under titlen: "Ponto". [Efter teksten: Svend Fleuron].
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 20-11-1906, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Fleuron, Svend: I Naturen med Bøsse og med Stok. Illustreret af Juul-Møller. ♦ Gyldendal, 1907. 121 sider, illustreret (1907, tekster)
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
illustrationer af Juul Møller (1857-1935)
1922 Senere udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Juul-Møller. 2. udvidede Udg. ♦ Gyldendal, 1922. 93 + 101 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: XII. Land-, Husdyr-, Skovbrug, Jagt og Fiskeri. 6. Jagt.
 note om føljeton Uddrag trykt i Hvert 8. Dag, 14. Aargang, Nr. 4 (27-10-1907), side 74-75, under titlen: I Naturen.
 Bog Fleuron, Svend: Jæger-Andagt. Blade fra et Efteraar. M. Vign. af Juul-Møller. ♦ Gyldendal, 1908. 106 sider. Pris: kr. 2,80 (1908, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Juul Møller (1857-1935)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: XII. Land-, Husdyr-, Skovbrug, Jagt og Fiskeri. 6. Jagt.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 77 [Anmeldelse af Johannes Grønborg].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Fleuron, Svend: En Vinter i Jægergaarden. Skitser og Scener. ♦ Gyldendal, 1909. 185 sider, illustreret (1909, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vilh.Th. Fischer (1857-1929)
1919 Senere udgave: En Vinter i Jægergaarden. Fortælling i Skitser og Scener. Med Vignetter af Vilh. Th. Fischer. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1919. 202 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Børnebog Fleuron, Svend: Den Gamle i Skovene (1911, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Lemvig Folkeblad 12-12-1911, side 1 [Anmeldelse, signeret: n.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Samling Fleuron, Svend: I Marken. En Samling Rids. ♦ Gyldendal, 1911. 73 sider (1911, samling)
Detaljer
andet: Kristian Møhl (1876-1962)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede af Møhl-Hansen.
 Bog Fleuron, Svend: Kalv og Dyrehaven (1912-13, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Fleuron, Svend: Kalv - og det halve af Dyrehaven. ♦ Gyldendal, 1912. 222 sider (1912, roman)
andet: Vilh.Th. Fischer (1857-1929)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede af Vilh. Th. Fischer.
 note om oplag 2. Oplag, 1915.
[2] Fleuron, Svend: Kalv og Resten af Dyrehaven. ♦ Gyldendal, 1913. 243 sider (1913, roman)
andet: Hans Gyde Petersen (1862-1943)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede af Gyde Petersen.
 Bog Fleuron, Svend: Det røde Kobbel. ♦ Gyldendal, 1914. 218 sider (1914, roman)
Detaljer
1918 Senere udgave: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1918. 164 sider
1919 Senere udgave: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. 5. Opl. ♦ Gyldendal, 1919. 220 sider
1919 Senere udgave: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. ♦ Gyldendal, 1919. 220 sider
1921 Senere udgave: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. 10. Opl. ♦ Gyldendal, 1921. 173 sider. Pris: kr. 6,75
1965 Senere udgave: Det røde kobbel. Roman om et kuld moderløse ræveunger
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede efter skitse af forfatteren.
 Samling Fleuron, Svend: Dansk Foraar. ♦ Gyldendal, 1915. 104 sider (1915, samling)
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Bog Fleuron, Svend: Det tuder om Natten. ♦ Gyldendal, 1916. 238 sider (1916, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Det tuder om Natten. Roman om den sidste store Hornugle Strix Bubo. 4. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 210 sider
1921 Senere udgave: Det tuder om Natten. Roman om den sidste store Hornugle Strix Bubo. (9.-14. Tus.). ♦ Gyldendal, 1921. 182 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede efter skitse af forfatteren. Med kort i tekst.
 note om oplag 3. Oplag, 1917.
 Bog Fleuron, Svend: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. ♦ Gyldendal, 1917. 250 sider (1917, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. 9.-10. Oplag [ie: illustreret udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. 250 sider, 5 farvetrykte tavler
1921 Senere udgave: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. (13.-18. Tus.). ♦ Gyldendal, 1921. 199 sider. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note om oplag 8. Oplag, 1919.
 note om oplag 11.-12. Oplag, 1919.
 Bog Fleuron, Svend: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1918. 164 sider (1918, roman)
Detaljer
1914 1. udgave: Det røde Kobbel. ♦ Gyldendal, 1914. 218 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1918.
 Bog Fleuron, Svend: Haren den graa. Roman fra de danske Agre. ♦ Gyldendal, 1918. 206 sider (1918, roman)
Detaljer
1921 Senere udgave: Haren den graa. Roman fra de danske Agre. (13.-18. Tus.). ♦ Gyldendal, 1921. 220 sider. Pris: kr. 6,75
1965 Senere udgave: Haren den grå. Roman fra de danske agre
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede efter skitse af forfatteren. Med kort i tekst.
 note om oplag 9. Oplag, 1918.
 note om oplag 10. Oplag, 1919.
 note om oplag 12. Oplag, 1919.
 anmeldelse Horsens Social-Demokrat 4-11-1918, side 2 [Anmeldelse, signeret: P.P.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Fleuron, Svend: Det tuder om Natten. Roman om den sidste store Hornugle Strix Bubo. 4. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 210 sider (1919, roman)
Detaljer
1916 1. udgave: Det tuder om Natten. ♦ Gyldendal, 1916. 238 sider
kollaps Noter
 note til titel Med kort i tekst.
 note om oplag 8. Oplag, 1919.
 Bog Fleuron, Svend: Grum. Roman fra Sø og Mose. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. 163 sider (1919, roman) 👓
Detaljer
1920 Senere udgave: Grim. The story of a pike. Translated by Jessie Muir. ♦ London, Gyldendal, 1920 [ie: 1919]. 180 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Samtidig med denne Originaludgave udkommer en svensk Udgave paa Lars Hökerbergs Forlag i Stockholm.
Trykt ialt i 4750 Eksemplarer.
Sammen med nærværende første Udgave er udsendt en Særudgave trykt i 250 nummererede Eksemplarer paa haandgjort Papir fra Van Gelder Zonen.
 note om oplag 8. Tusinde, 1919.
 note om oplag 11. Tusinde, 1921.
 note om oplag 12. Tusinde, 1921.
 Bog Fleuron, Svend: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. 9.-10. Oplag [ie: illustreret udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. 250 sider, 5 farvetrykte tavler (1919, roman)
Detaljer
illustrationer af Simon Simonsen, f 1841 (1841-1928)
1917 1. udgave: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. ♦ Gyldendal, 1917. 250 sider
 Bog Fleuron, Svend: En Vinter i Jægergaarden. Fortælling i Skitser og Scener. Med Vignetter af Vilh. Th. Fischer. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1919. 202 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Vilh.Th. Fischer (1857-1929)
1909 1. udgave: En Vinter i Jægergaarden. Skitser og Scener. ♦ Gyldendal, 1909. 185 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1919.
 note om oplag 5. Oplag, 1921.
 note om oplag 9. Oplag, 1921.
 Bog Fleuron, Svend: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. 5. Opl. ♦ Gyldendal, 1919. 220 sider (1919, roman)
Detaljer
1914 1. udgave: Det røde Kobbel. ♦ Gyldendal, 1914. 218 sider
kollaps Noter
 note om oplag 9. Oplag, 1919.
 Bog Fleuron, Svend: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. ♦ Gyldendal, 1919. 220 sider (1919, roman)
Detaljer
1914 1. udgave: Det røde Kobbel. ♦ Gyldendal, 1914. 218 sider
kollaps Noter
 note til titel Særudgave på van Gelder Zonen bøttepapir, trykt i 200 nummererede eksemplarer.
 Bog Fleuron, Svend: Grim. The story of a pike. Translated by Jessie Muir. ♦ London, Gyldendal, 1920 [ie: 1919]. 180 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af Jessie Muir (sprog: engelsk)
1919 1. udgave: Grum. Roman fra Sø og Mose. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. 163 sider
 Bog Fleuron, Svend: Kalv og Dyrehaven. Roman fra Danmarks Nationalpart i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1920. [Del] 1-3, 214 + 215 + 102 sider, 4 + 3 + 2 farvetavler. Pris: kr. 20,00 (1920, roman)
Detaljer
illustrationer af Søren Lund
kollaps Noter
 note til titel Del 1 med kort i tekst.
 Bog Fleuron, Svend: Killingerne. En Familiekrønike. ♦ Gyldendal, 1920. 186 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75 (1920, roman)
Detaljer
1920 Senere udgave: Kittens. A family chronicle. (Translated from the Danish by David Pritchard). ♦ London, Gyldendal, [1920]. 188 sider
kollaps Noter
 note om oplag 12. Tus., 1920.
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 265 [Anmeldelse af Oscar Geismar, signeret: O.G.].
 Bog Fleuron, Svend: Kittens. A family chronicle. (Translated from the Danish by David Pritchard). ♦ London, Gyldendal, [1920]. 188 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af David Pritchard (1885-1961, sprog: engelsk)
1920 1. udgave: Killingerne. En Familiekrønike. ♦ Gyldendal, 1920. 186 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tekstbillede.
 Bog Fleuron, Svend: Det tuder om Natten. Roman om den sidste store Hornugle Strix Bubo. (9.-14. Tus.). ♦ Gyldendal, 1921. 182 sider. Pris: kr. 5,75 (1921, roman)
Detaljer
1916 1. udgave: Det tuder om Natten. ♦ Gyldendal, 1916. 238 sider
kollaps Noter
 note til titel Med kort i tekst.
 Bog Fleuron, Svend: Egerup. Forvel til et Stykke Danmark. Roman. ♦ Gyldendal, 1921. 290 sider. Pris: kr. 10,50 (1921, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 8. Tus., 1921.
 Bog Fleuron, Svend: Haren den graa. Roman fra de danske Agre. (13.-18. Tus.). ♦ Gyldendal, 1921. 220 sider. Pris: kr. 6,75 (1921, roman)
Detaljer
1918 1. udgave: Haren den graa. Roman fra de danske Agre. ♦ Gyldendal, 1918. 206 sider
 Bog Fleuron, Svend: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. (13.-18. Tus.). ♦ Gyldendal, 1921. 199 sider. Pris: kr. 6,75 (1921, roman)
Detaljer
1917 1. udgave: Ib Fidelius Adeltand. Roman om en Gravhund. ♦ Gyldendal, 1917. 250 sider
 Bog Fleuron, Svend: Det røde Kobbel. Roman om et Kuld moderløse Ræveunger. 10. Opl. ♦ Gyldendal, 1921. 173 sider. Pris: kr. 6,75 (1921, roman)
Detaljer
1914 1. udgave: Det røde Kobbel. ♦ Gyldendal, 1914. 218 sider
kollaps Noter
 note om oplag 15. Oplag, 1921.
 Bog Fleuron, Svend: Jagtbreve. Med Vignetter af Juul-Møller. 2. udvidede Udg. ♦ Gyldendal, 1922. 93 + 101 sider, illustreret (1922, tekster)
Detaljer
illustrationer af Juul Møller (1857-1935)
1906 1. udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Juul-Møller. ♦ Gyldendal, 1906. 100 sider, illustreret
1907 1. udgave: I Naturen med Bøsse og med Stok. Illustreret af Juul-Møller. ♦ Gyldendal, 1907. 121 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 196 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 Tekster Fleuron, Svend: Jæger-Andagt (1922, tekster)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Bog Fleuron, Svend: Tillip. Den lille Nordbo. ♦ Gyldendal, 1922. 164 sider. Pris: kr. 5,75 (1922, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 8. Tus., 1922.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 232 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 Bog Fleuron, Svend: Svanerne fra Hjortvad. Roman. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. 150 [1] sider. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1923, roman) 👓
Detaljer
omslag af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 5000 Eksemplarer.
 note til titel Side [5-6]: Indhold.
 note om oplag 4. Oplag, 1923.
 Bog Fleuron, Svend: Af en Vikings Saga. Med Vignetter af C. Wegener. ♦ Gyldendal, 1924. 171 sider, illustreret. Pris: kr. 5,75 (1924, roman)
Detaljer
illustrationer af Carl Theodor Wegener (1862-1935)
kollaps Noter
 note til titel [Om en laks].
 Bog Fleuron, Svend: Det fængslede Vildnis. Fra en zoologisk Have. ♦ Gyldendal, 1925. 190 sider. Pris: kr. 6,00 (1925, roman)
Detaljer
andet: K. Hansen Reistrup (1863-1929)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af K. Hansen Reistrup].
 note om oplag 6. Tus., 1925.
 Bog Fleuron, Svend: Skovgangsfæller. En Historiekrans. ♦ Gyldendal, 1925. 164 sider. Pris: kr. 5,50 (1925, roman)
Detaljer
andet: Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Kr. Kongstad].
 note om oplag 4. Tus., 1925.
 Bog Fleuron, Svend: Sigurd Torleifsons Heste. Roman fra Island. ♦ Gyldendal, 1926. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 5,75 (1926, roman)
Detaljer
illustrationer af Carl Theodor Wegener (1862-1935)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret [af C. Wegener].
 note om oplag 2. Oplag, 1926.
 Bog Fleuron, Svend: Kvien fra Odingaard. Roman fra de grønne Enge. ♦ Gyldendal, 1927. 237 sider. Pris: kr. 5,75 (1927, roman)
Detaljer
andet: Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Rasmus Christiansen].
 note om oplag 2. Oplag (5 Tus.), 1927.
 Bog Fleuron, Svend: Giftormene om Troldhøj. Roman fra Heden. ♦ Gyldendal, 1928. 189 sider. Pris: kr. 5,00 (1928, roman)
Detaljer
andet: anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af engelsk tegner].
 note om oplag 2. Oplag [4. Tus.], 1928.
 Bog Fleuron, Svend: Flax Ædilius. En Schæferhunds brogede Liv. ♦ Gyldendal, 1929. 223 sider, 1 tavle. Pris: kr. 6,00 (1929, roman)
Detaljer
andet: Knud Max Møller (1879-1965)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af K.M. Møller].
 note om oplag 4. Oplag, 1929.
 Bog Fleuron, Svend: Gjalder-Tyren (1930, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Demokraten 28-5-1930, side 8 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Fleuron, Svend: I Rævefrakken og andet fra en Jægers Færden. ♦ Gyldendal, 1930. 159 sider (1930, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I folkebiblioteker opstillet under klassemærket: 79.929 (Jagterindringer).
 Bog Fleuron, Svend: Hvor Raaen kalder (1931, roman)
illustrationer af Knud Max Møller (1879-1965)
 Bog Fleuron, Svend: Historien om en Støver (1932, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Skytte Jensen (1932, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Den jydske Kro (1933, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Fasandyret (1934, roman)
 Bog Fleuron, Svend: En Raabuks Hændelser (1934, roman)
 Børnebog Fleuron, Svend: Myregeneral Kallus (1935, børnebog)
 Bog Fleuron, Svend: De gamle Svende (1936, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Den forelskede Hare (1937, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Højt flyver Ravnen (1938, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Familien Gravsen (1939, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Lucullus spiser Frøer (1943, roman)
 Bog Fleuron, Svend: Haren den grå. Roman fra de danske agre (1965, roman)
Detaljer
1918 1. udgave: Haren den graa. Roman fra de danske Agre. ♦ Gyldendal, 1918. 206 sider
 Bog Fleuron, Svend: Det røde kobbel. Roman om et kuld moderløse ræveunger (1965, roman)
Detaljer
1914 1. udgave: Det røde Kobbel. ♦ Gyldendal, 1914. 218 sider

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden