Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P. Blicher Olsen (1759-1832)

 Om personen Oplysninger om P. Blicher Olsen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym: Henriette eller Husarrovet. I Breve i tre Dele. [Oversat af det Tydske af Pet. Blicher Olsen]. ♦ Kbh., 1781. [Fortløbende paginering] (1781, roman) BD4:sp478
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog Olsen, P. B.: En Dags Læsning. ♦ Kbh., 1785 (1785, digte) BD4:sp241
 Bog (oversætter) Johnson, [Sam.]: Rasselas, Prinds af Abyssinien. En Fortælling. Overs. af P. Blicherolsen. ♦ Kbh., 1809. 212 sider (1809, roman) EMP 868 BD4:sp484
originaltitel: The prince of Abissinia, 1759
Detaljer
af Samuel Johnson (1709-1784, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse "Til Ingen" signeret "Oversætteren"].
 Bog Blicherolsen, P.: To Dages Læsning. Blandede Digte af P. Blicherolsen. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Forfatteens Forlag, 1815. xxxvi + 299 sider (1815, digte) BD4:sp242 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side iii-iv: Tilegnet min ældste Søn, Frederik Leopold paa hans 25de Aars Fødselsdag [efterfulgt af digt].
 note til titel Side v-xxxvi: Fortale [dateret Hesselgaard den 2den Septbr. 1815].
 note til titel Fuld visning på Hathi Trust.  Link til ekstern webside catalog.hathitrust.org

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden