Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Samuel Johnson (1709-1784)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Johnson, [Sam.]: Rasselas, Prinds af Abyssinien. En Fortælling. Overs. af P. Blicherolsen. ♦ Kbh., 1809. 212 sider (1809, roman) EMP 868 BD4:sp484
originaltitel: The prince of Abissinia, 1759
Detaljer
oversat af P. Blicher Olsen (1759-1832)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse "Til Ingen" signeret "Oversætteren"].
 Tekster Johnson, Samuel: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s116]] From Preface to the English Dictionary. Side [116]-20 (1875, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [110]-15: Samuel Johnson. 1709-1784.
 Tekster Johnson, Samuel: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s121]] Saying of Samuel Johnson. (From Boswell's Life of Johnson). Side 121-25 (1875, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster Johnson, Samuel: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s120]] To the Earl of Chesterfield. Side 120-21 (1875, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Johnson, Samuel: Prins Rasselas af Abessinien. På dansk ved Halvor Nielsen. ♦ Wøldike, 1970. 128 sider, illustreret (1970, roman)
originaltitel: The history of Rasselas, Prince of Abissinia, 1759
oversat af Halvor Nielsen
kollaps Noter
,

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden