Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ole Bang (1788-1877)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Bang, O. L.: Livets Kamp med Døden eller Sygdommens Oprindelse. [Kbh., 1836] (1836, digte) BDsupp:sp772
Detaljer
1848 Senere udgave: Livets Kamp med Døden eller Sygdommens Oprindelse. Et poetisk Forsøg i Naturpathologien. Oplæst i det kgl. københavnske medicinske Selskab. ♦ (Gyldendal), 1848. 36 sider
kollaps Noter
 note til titel (Særsk. aftr. af »Bibl. f. Læger«).
 Bog (formodet) Ernst: Nytaarsgave for 1840. Udgiven af Ernst. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag hos S.A. Nissens Enke (P.G. Philipsen), 1840 [ie: 1839]. 220 sider. Pris: 1 Rbd. 24 sk. (1840, roman) BDsupp:sp809
Detaljer
kollaps Noter
 note til forfatter Muligvis af Ole Bang, der 1847 benyttede pseudonymet Ernst.
 note til titel Indeholder: Tegnelæreren (side 1-59), Marie og Kristine eller Søstrene (side 61-184), Udtog af en Pebersvends Dagbog (side 185-220).
 anmeldelse Tidskrift for litteratur og Kritik, Fjerde Bind, 1840, side 19-25 [Anmeldelse].  Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=BIg0AQAAMAAJ&hl=da&pg=PA19#v=onepage&q&f=false
 Bog (formodet) Ernst: Var dette en Synd? Original Novelle. ♦ Kbh., Steen & Søn, 1842 (1842, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til forfatter Muligvis af Ole Bang, der 1847 benyttede pseudonymet Ernst.
 note til forfatter I systematisk del af Dansk Bogfortegnelse er fornavn og titel fejlagtigt anført som: Emil (Pseud.), Var det en Synd?
 Bog Bang, O. L.: Zarskoje Selo. Mindeblade fra Rusland. ♦ Ikke i Boghdl., 1844 (1844, digte)
 Dramatik Norby, S: Kongen vaagner. Drama i 4 Acter. ♦ (Steen & Søn), 1846 (1846, dramatik)
 Bog Ernst: Gaaden. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatteren, 1847 (1847, digte)
 Bog Hvide, Axel: Als. Et forgjæves Varsel. Af Axel Hvide [ie: O.L. Bang]. ♦ Forfatteren, 1848 (1848, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Brev til Danmark i Mai 1848 fra Esbern Snare. ♦ (Gyldendal), 1848 (1848, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Brev til Esbern Snare i Novbr. 1848 fra Danmark. ♦ (Gyldendal), 1848 (1848, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Fru Signe og Ridder Ro. Et Genremaleri efter Naturen, i Sonnetmaneer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandling, 1848. iii + 94 sider (1848, digte)
 Bog Bang, O. L.: Livets Kamp med Døden eller Sygdommens Oprindelse. Et poetisk Forsøg i Naturpathologien. Oplæst i det kgl. københavnske medicinske Selskab. ♦ (Gyldendal), 1848. 36 sider (1848, digte)
Detaljer
1836 1. udgave: Livets Kamp med Døden eller Sygdommens Oprindelse. [Kbh., 1836]
 Bog anonym: Skytternes Krigssang. [af O.B.]. ♦ Forfatteren, 1848 (1848, digte)
 Bog anonym: Studentens Krigssang. [af O.B.]. ♦ Forfatteren, 1848 (1848, digte)
 Bog Navnløse, Hans Hansen: Valg-Forhandlingen i Alstrup Kro. ♦ Forfattere, 1848 (1848, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Brev til Danmark i April 1849 fra Esbern Snare. ♦ (Gyldendal), 1849 (1849, digte)
 Bog pseudonym: Hjemkomsten fra Krigen. Et Træsnit af Forf. til "Valghandlingen i Alstrup Kro". ♦ Forfatteren, 1849. 30 sider (1849, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Valgskitser. Lithophanerede af en Vælger. ♦ (Gyldendal), 1850. 67 sider (1850, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Eva Homo. Digt i femten Sange. Manuskript. ♦ Kjøbenhavn, trykt i Thieles Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1851. [8] + 224 sider (1851, digte) 👓
se også: Adam Homo
Detaljer
1867 Senere udgave: Eva Homo. Versificeret Novelle af Dr. B-o. Anden forøgede Udgave. ♦ (Gyldendalske Boghandel), 1867. 256 sider. Pris: 1 Rd. 32 Sk.
kollaps Noter
 note til titel 4 upaginerede sider: Sophie Bang født Dahlerup. 19. Juni 1851 [digt signeret: O.B.].
 note til titel Trykt af Ole Bang i anledning af sit sølvbryllup.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Note (andet) anonym: Cholera. Riimbrev fra Rusland til O. B. ♦ (Gyldendal), 1853. 63 sider. Pris: 32 Sk. (1853, digte)
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 14-10-1853, side 3, uddrag af annonce: (Indtægten tilfalder, dem Choleraen har berøvet sine Forsørgere).
 anmeldelse Dagbladet Nr. 279 (30-11-1853), side 2-3 [Anmeldelse, signeret: D.L.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Verus, C.: Til Ministrene. Mai 1853. ♦ Gyldendal, 1863. 14 sider (1853, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I folkebiblioteker placeret under klassemærket: 96.9.
 Bog Abstinens, Dr.: Rimet Forslag til en Maadeholdsforening. ♦ Lose & Delbanco, 1855 (1855, digte)
 Bog Navnløs, Ole: To Fortællinger. ♦ Andr. Schou, 1858. 184 sider. Pris: 80 sk. (1858, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Ikke være, men synes. Liremanden.
 note om oplag [Ny udgave/oplag], 1863.
 Dramatik X. Y. Z. [ie: Bang, Oluf Lundt]: Dramatiske Forsøg. Af X. Y. Z. ♦ Kbh., (Gyldendal), 1856. [Bind] 1-3 (1858, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hver del med separat titelblad. Findes også med fælles titelblad: Dramatiske Forsøg af Dr. B-o.
kollaps Indhold

[1] X. Y. Z. [ie: Bang, Oluf Lundt]: De fire Fættere (1858, dramatik)
[2] X. Y. Z. [ie: Bang, Oluf Lundt]: Reisen til Californien (1858, dramatik)
[3] X. Y. Z. [ie: Bang, Oluf Lundt]: Det farlige Væddemaal (1858, dramatik)
 Bog Bang, O. L.: Brudstykke af et populairt medicinsk Foredrag (1860, digte)
 Bog N. N.: Gud veed, hvortil det er godt! Af N. N. Anonymus udi egen Indbildning. ♦ Kbh., 1861 (1861, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Dagbladet Nr. 78 (5-4-1861), side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog 101: Manden bedre end hans Rygte. Et Digt af 101. ♦ V. Pio, 1862 (1862, digte)
 Bog Dr. B-o: Sange. Af Dr. B-o (O. L. Bang) (1862, digte)
 Bog Navnløs, Ole: Fortællinger. ♦ Jordan, 1863. 246 sider (1863, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Navnløs, Ole: Værtshuset (1863, novelle(r))
[b] Navnløs, Ole: Maleriet (1863, novelle(r))
[c] Navnløs, Ole: Den dumme Grethe (1863, novelle(r))
[d] Navnløs, Ole: En Kone til Hundredetusinde (1863, novelle(r))
[e] Navnløs, Ole: Den unge Massy (1863, novelle(r))
[f] Navnløs, Ole: En Søndag (1863, novelle(r))
 Bog Rask, Pt.: Vogt Dig! En versificeret Novelle (1863, digte)
 Bog Dr. B-o: En Mindekrands. Af Dr. B-o. ♦ V. Pio, 1864. 57 sider (1864, digte)
Detaljer
1877 Senere udgave: En Mindekrands. 50 Sørgekvad i 60 Aar. Anden forøgede Udgave ved Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, (I Kommission hos den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn)), 1877. x + 68 sider
 Bog N. N.: Konge, Frihed, Fædreland! ♦ [Ikke i Bogh.], [1865]. 14 sider (1865, digte)
 Bog anonym [Bang, Ole, f 1788]: Eva Homo. Versificeret Novelle af Dr. B-o. Anden forøgede Udgave. ♦ (Gyldendalske Boghandel), 1867. 256 sider. Pris: 1 Rd. 32 Sk. (1867, digte)
Detaljer
1851 1. udgave: Eva Homo. Digt i femten Sange. Manuskript. ♦ Kjøbenhavn, trykt i Thieles Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1851. [8] + 224 sider
 Bog Svend Jyde: Hverdags Skizzer. Kbh., 1870 (1870, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Folkets Avis 6-1-1870, side 2 [Anmeldelse, signeret: C.M.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym [Bang, O.L.]: Fiirkløverets Julegave. ♦ 1875. viii + 212 sider (1875, digte)
 Bog Bang, O. L.: En Mindekrands. 50 Sørgekvad i 60 Aar. Anden forøgede Udgave ved Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, (I Kommission hos den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn)), 1877. x + 68 sider (1877, digte)
Detaljer
forord af Herman Bang (1857-1912)
1864 1. udgave: En Mindekrands. Af Dr. B-o. ♦ V. Pio, 1864. 57 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Forord, signeret: Den 13de Oktober 1877].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden