Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Anthony Trollope (1815-1882)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Trollope, Anthony: Castle Richmond. Fortælling. ♦ V. Pios Forlag, 1860. Deel 1-2, 421 + 429 sider (1860, roman) EMP1368
originaltitel: Castle Richmond, 1860
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 anmeldelse Dagbladet Nr. 78 (5-4-1861), side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Trollope, Anthony: Doktor Thorne. En Fortælling. ♦ L. Jordan, 1861. 1.-3. Deel, 220 + 244 + 243 sider (1861, roman) EMP1369
originaltitel: Doctor Thorne, 1858
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende 7-8-1861 [kun dette afsnit, note 8-8-1861:] Da den i igaar paabegyndte Roman, Doktor Thorne, efter hvad vi igaar Aftes erfarede, allerede er udkommen i Oversættelse, og formodentlig altsaa vil være flere af vore Læsere bekjendt, have vi troet, at det vilde være dem kjærere strax at erholde den i disse Dage udkomne interessante Fortælling: Der Halbindianer, 4 Bände. Leipzig, Herman Costenoble, som vi idag meddele Begyndelsen af. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Trollope, Anthony: Familien Bertram. Roman. Overs. fra Engelsk. ♦ 1862. Deel 1-3, 288 + 284 + 272 sider (1863, roman) EMP1370
originaltitel: The Bertrams, 1859
oversat af Anonym
 Bog Trollope, Anthony: Kan Du tilgive hende? Af Anthony Trollope, Forf. til "Familien Bertram", Doctor Torner", etc. "Sjællandsposten"s Feuilleton. ♦ Ringsted, Trykt hos Christian Schou, 1865. 1.-3. Deel, 318 + 312 + 330 sider (1865, roman) EMP1371 👓
originaltitel: Can you forgive her?, 1864-65
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Solgt via L. Jordan, titelblad med udgivelsesåret: 1866.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 25-1-1865 til ? [side 313 og 316 findes i avisen fra 29-12-1866]. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Trollope, Anthony: Arvingen Ralph. ♦ L. Jordan, 1872. Deel 1-2, 269 + 260 sider (1872, roman) EMP1372
originaltitel: Ralph the heir, 1871
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 295 (12-12-1871) til No. 62 (13-3-1872). Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Trollope, Anthony: Lady Anna. Roman. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ [1877]-1878. Del 1-2, 387 + 355 sider (1877-78, roman) EMP1374 👓
originaltitel: Lady Anna, 1873
del af: Nationaltidende
del af: Dags-Telegraphen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Det kongelige Biblioteks eksemplar har intet årstal på Del 1.
 note til oversat titel Det kongelige Biblioteks eksemplar: Del 2 anfører: "Dags-Telegrafen"s Feuilleton. 1878.
 note om føljeton Føljeton i Nationaltidende, aften, fra 26-10-1877 [titelbladet har trykkeår 1877] til 25-3-1878, anden del startede 12-1-1878.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Trollope, Anthony: En Vinter i Dillsborough. ♦ [Berlingske Tidende], 1877. Deel 1-2, 379 + 311 sider (1877, roman) EMP1373
originaltitel: The American senator, 1877
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, aften, fra 7-7-1877 til 19-10-1877 i 71 afsnit, ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Trollope, Anthony: Skizzer og Novelletter. Paa Dansk ved L. Kornelius. ♦ 1885. viii + 235 sider. (Bibliothek for fremmede Forfattere, 1) (1885, novelle(r)) EMP1375
originaltitel: Alice Dugdale and other stories, 1883
Detaljer
oversat af L. Kornelius
kollaps Indhold

[a] Trollope, Anthony: Familien O'Connor på Conner Castle, Grevskabet Mayo (1885, novelle(r))
[b] Trollope, Anthony: Aaron Trow (1885, novelle(r))
[c] Trollope, Anthony: Reliquier efter General Chassé. En Erindring fra Antwerpen (1885, novelle(r))
[d] Trollope, Anthony: Alice Dugdale (1885, novelle(r))
[e] Trollope, Anthony: Fyrst Polignacs Slot (1885, novelle(r))
[f] Trollope, Anthony: George Walker i Suez (1885, novelle(r))
 Bog Trollope, Anthony: Præstens Datter i Oxney Colne (1964, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 237
oversat af H.M. Berg (f. 1926)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden