Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Spindler (1796-1855)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Spindler, C.: Jesuiten. Charakteermaleri fra det attende Aarhundredes første Fjerdedeel. Overs. af Theodor Schorn. ♦ Kbh., 1829. Bd. 1-3, 132 + 144 + 120 sider (1829, roman) EMP2831 BD4:sp473
originaltitel: Der Jesuit, 1829
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
 Bog Spindler, C.: Bastarden. Udg. ved C.J. Klæstrup. ♦ Kbh., 1830-31. Bd. 1-3, 1030 sider [fortløbende pagineret] (1830-31, roman) EMP2832 BD4:sp473
originaltitel: Der Bastard, 1826
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1 overs. af L.J. Flamand.
 note til oversat titel Også med titel: Tidsfordriv. Et Maanedsskrift. Udg. af C.J. Klæstrup. April 1830 - Marts 1831.
 Bog Spindler, C.: Jöden. Tydsk Charakteermaleri fra det femtende Aarhundredes første Halvdeel. ♦ Kjøbenhavn, udgivet af A.P. Liunge og C.F. Güntelberg, 1830. Bd. 1-6, 162 + 133 + 124 + 172 + 125 + 123 sider (1830, roman) EMP2833 BD4:sp473 👓
originaltitel: Der Jude, 1827
Detaljer
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bd. 1-4 oversat af Theodor Schorn, Bd. 5-6 af C.F. Güntelberg.
 url Fuld visning af den danske tekst, 1. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 2. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 3. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 4. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 5. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 6. bind (side 122-23 mangler), på:  Link til ekstern webside Google Books
 Tekster Spindler, C.: [Gnidia [2t]] Det stille Huus. En Students Eventyr. Efter C. Spindler (1830) EMP 23
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
 Bog Spindler, C.: Invaliden. Historisk-romantisk Billeder af den nyere Tid. Overs. af C.F. Güntelberg. ♦ 1831. Bd. 1-4, iv + 138 + 128 + 134 + 122 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek) (1831, roman) EMP2834
originaltitel: Der Invalide, 1831
serietitel: Nyeste Roman-Bibliothek
Detaljer
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side i-iv: Subspribent-Liste [suppleret i bd. 4].
 Bog Spindler, C.: Sværmeren. Caracteerbillede fra den henrundne Tid. Overs. ved J. Jacobsen [ie: L.J. Flamand]. ♦ 1832. 218 sider (1832, roman) EMP2835
originaltitel: Der Schwärmer, 1831
del af: Nyt Magazin for Fortællinger
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Den danske oversættelse oprindelig trykt i: Nyt Magazin for Fortællinger, 2, 1831, side 165-386.
 Bog Spindler, C.: Elskovsdrikken. Novelle. ♦ Roeskilde, 1833. 178 sider (1833, roman) EMP2836
originaltitel: Der Liebestrank, 1832
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vergiss mein nicht! Taschenbuch für das Jahr 1833. Herausgegeben von C. Spindler, side 1-194.
 Bog Spindler, C.: Nonnen i Gnadenzell. Skildring af Sæderne i det femtende Aarhundrede. Oversat af O.P. Juul. ♦ Kbh., 1833-34. 1.-3. Deel, 148 + 150 + 123 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek) (1833-34, roman) EMP2837 BDsupp:sp
originaltitel: Die Nonnen von Gnadenzell, 1833
serietitel: Nyeste Roman-Bibliothek
oversat af Ole Peter Juul (1800-1881)
 Bog Spindler, C.: [indgår i antologien: Novelle-Krands [a]] Livs-Erindringer. (Aldeles sandfærdige) (1835, novelle(r)) EMP1585
oversat af C.M. Bramsen
 Bog Spindler, C.: Eugen von Kronstein. Novelle. Overs. af J. P. Holst. ♦ 1836. Deel 1-2, 191 + 168 sider (1836, roman) EMP2838
originaltitel: Eugen von Kronstein, 1824
oversat af Johan Peter Holst (1803-1881)
 Bog Spindler, C.: Den Sælsomme eller Kjærlighed og Bod. Roman. Overs. af H. S. Müller. ♦ 1836. 272 sider (1836, roman) EMP2839
originaltitel: Freund Pilgram. Rom. Gemälde aus d. vierz. Jahrh., 1825
oversat af uidentificeret
 Bog Spindler, C.: Mohrinden i Toledo. Novelle. ♦ 1837. 77 sider (1837, roman) EMP2840
originaltitel: Die Mohrin von Toledo, 1830
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vergiss mein nicht! Taschenbuch für das Jahr 1831. Herausgegeben von C. Spindler.
 Bog Spindler, C.: Maruzza eller Hevnens Furie. En Røverhistorie. Udg. af Jacob Behrend. ♦ 1838. 165 sider (1838, roman) EMP2841
originaltitel: Maruzza, 1831
Detaljer
udgiver: Jacob Behrend (1803-1846)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vergiss mein nicht! Taschenbuch für das Jahr 1832. Herausgegeben von C. Spindler.
 Bog Spindler, C.: Den smukke Kathrine fra St. Malo. Udg. af E. Petersen. ♦ 1839. 16 sider (1839, novelle(r)) EMP2842
originaltitel: Schöne Catherine von St. Malo, 1834
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk del af "Erzhählungen bei Ebbe und Fluth" trykt i samlingen: Vergiss mein nicht! Taschenbuch für das Jahr 1835. Herausgegeben von C. Spindler.
 Bog Spindler, C.: Valdborgsnætter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, 196 + 192 sider (1841, novelle(r)) EMP2843
originaltitel: Walpurgis-Nächte, 1840
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Indhold

[1a] Spindler, C.: Spaaqvinden i Rottenbrunn. (1705-1706) (1841, novelle(r))
[1b] Spindler, C.: Den sorte Herregud i Tyrol. Et tydsk Folkesagn (1841, novelle(r))
[2a] Spindler, C.: Skiftingen. Hexehistorie fra det syttende Aarhundrede (1841, novelle(r))
[2b] Spindler, C.: Hexetrømmen. Et ungarisk (ruthenisk) Folkesagn (1841, novelle(r))
 Bog Spindler, C.: Fridolin Schwertberger. Familiekrønike og Borgerliv. ♦ 1847. Deel 1-4, 277 + 253 + 275 + 248 sider (1847, roman) EMP2844
originaltitel: Fridolin Schwertberger, 1844
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden