Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederic Reynolds (1764-1841)

Sprog: engelsk
(henvisning) Raynold, Friderik

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Reynold, [Fred.]: Navnsygen. Lystspil i 5 Acter, efter Reynolds Notoriety, ved F. Schwarz. ♦ Kbh., 1797 (1797, dramatik) BD4:sp378
originaltitel: Notoriety
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
 Dramatik Reynold, Friderik: Landsbye-Theatret eller de forvirrede Planer. Skuespil i 5 Akter. Oversat efter Friderik Raynolds engelske Original: Management af E. Falsen [den Yngre]. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp378
originaltitel: Menagement
Detaljer
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter
 Dramatik Reynold, [Fred.]: Munterheds Triumph eller Lee naar du kan. Comedie i 5 Acter. Omarbeidet til Brug for den danske Skueplads ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp379
originaltitel: Laugh, when You can
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Reynolds, Frederic: NavnsygenLystspil i 5 Akter af Reynolds, frit oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 23-11-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Reynolds, Frederic: Landsbyteatreteller De forvirrede Planer, Skuespil i 5 Akter af Reynolds. Oversat af E. Falsen
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 23-05-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
Reynolds, Frederic: Munterheds Triumfeller Le, naar Du kan!, Komedie i 5 Akter af Reynolds. Omarbejdet af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-09-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden