Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826)

Sprog: tysk
Lenz, Hugo (pseudonym)
Sturm, Ottokar (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Rambach, [Fried. Eberh.]: Naturens Datter. Syngestykke i 1 Act. Lyrisk omarbeidet til Musik af forskiellige Componister ved N.T. Bruun. Kbh. 1812 (1812, dramatik) BD4:sp368
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Rambach, [Fried. Eberh.]: Kierligheds Kamp eller Brødrene. Skuespil i 1 Act, oversat ved N.T. Bruun. Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp368
originaltitel: Die Brüder, 1798
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)Naturens DatterSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Rambach, lyrisk omarbejdet af N.T. Bruun
musik af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 05-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Rambach, Friedrich Eberhard: Kærlighedskampeller Brødrene, Skuespil i 1 Akt af Rambach. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 27-07-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden