Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Piet Hein (1905-1996)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Hein, Piet: Den tiende Muse (1941, digte)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen, f. 1881 (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog (digte) antologi: Moderne danske Kærlighedsdigte. Udvalgt og indledet af Hakon Stangerup. Tegninger af Ebbe Sadolin. ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1942. vii + 148 sider, illustreret (delvis i farver) (1942, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Hakon Stangerup (1908-1976)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Alex Garff (1904-1977)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-vii: [Indledning, signeret: Hakon Stangerup].
 note til titel Uddrag af Indledning: Udvalget er som jo alle Udvalg maa blive: subjektivt, det vil sige: Udgiveren har bestemt hvilke Digtere, der skulde repræsenteres og derunder anstrengt sig for, at Udvalget, skulde blive saa alsidigt som muligt. Kun een af de opfordrede Digtere mente ikke, han kunde være med i denne Sammenhæng, nemlig Harald Herdal, hvad Udgiveren beklager.  Herdal, Harald Harald Herdal
 note til titel Side 143-48: Indhold [anfører hvilke digtsamlinger de enkelte digte stammer fra].
 Bog Hein, Piet: Vers i Verdensrummet (1942, digte)
Detaljer
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s040] Senere udgave: Svalerne
 Bog Kumbell, Kumbel (Pseud. for Piet Hein): Ølkulturelle Vink (1942, digte)
 Bog Kumbell, Kumbel (Pseud. for Piet Hein): Gruk. 1.-5. Samling (1942-44, digte)
 Bog Hein, Piet: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s040]] Svalerne (1944, digte) 👓
Detaljer
1942 [Uddrag] 1. udgave: Vers i Verdensrummet
 Bog Hein, Piet: 4 Digte under Sydkorset (1945, digte)
 Bog Kumbell, Kumbel (Pseud. for Piet Hein): Holbæk-Gruk (1945, digte)
 Bog Kumbell, Kumbel (Pseud. for Piet Hein): Verdslig Julesalme (1946, digte)
 Bog Hein, Piet: Nytaar 1947 (1947, digte)
del af: Cavalcade
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 2. Aargang (1947), Nr. 1 (Januar-Februar), side [2-3].
 Bog Hein, Piet: Vers af denne Verden (1948, digte)
del af: Cavalcade
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i: Cavalcade, 4. Aargang (1949), Nr. 1, side 5-6.
 Dramatik Hein, Piet: 5. Juni. Et Grundlovs Kogleri (1949, dramatik)
 Bog Kumbell, Kumbel (Pseud. for Piet Hein): Gruk. 6.-10. samling (1945-49, digte)
 Tekster Notorius Jubelco (Pseud.): Ord (1949, humor)
 Bog Kumbell, Kumbel (pseud. for Piet Hein): Kumbels lyre. 166 Gruk (1950, digte)
 Bog Kumbell, Kumbel (pseud. for Piet Hein): Gruk. 11. samling (1954, digte)
 Tekster Kumbel: Gruk. Esperanto-eldono. Tradukita de Poul Thorsen (1956, tekster)
oversat af Poul Thorsen, f 1915 (1915-2006)
 Bog Hein, Piet: Du skal plante et træ (1960, digte)
 Bog Kumbel: Gruk fra alle aarene. Et udvalg (1960-64, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren.
 note til titel Bind 1: 2. oplag, 1962.
 Bog (oversætter) Bemelmans, Ludwig: Madelines redning (1960, børnebog)
af Ludwig Bemelmans (1898-1962, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bemelmans, Ludwig: Madeline og det sorte får (1961, børnebog)
af Ludwig Bemelmans (1898-1962, sprog: engelsk)
 Bog Hein, Piet: Husk at elske (1962, digte)
Detaljer
1968 Senere udgave: Husk at elske
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Kærlighedsdigte og -gruk.
 Bog (oversætter) Hampson, Denman: Hvad er det? Tekst og tegninger af Denman Hampson. Dansk tekst af Piet Hein (1962, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 44
af Denman Hampson (d. 2006, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bemelmans, Ludwig: Madeline og zigøjneme (1962, børnebog)
af Ludwig Bemelmans (1898-1962, sprog: engelsk)
 Bog Hein, Piet: Husk at leve (1965, digte)
serietitel: Borgens Billigbøger, 44
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Udvalgte digte og gruk.
 note om oplag 7. oplag, 1969.
 Bog (digte) antologi: Ny dansk poesi. 1940-1965. Redigeret af Poul Borum. ♦ Stig Vendelkærs Forlag, 1965. 249 sider. (SV Bøgerne) (1965, digte) 👓
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
omslag af Gerhard Madsen
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Poul Sørensen (1906-1973)
digte af Grethe Heltberg (1911-1996)
digte af Christian Poulsen, f 1911 (1911-1991)
digte af Ove Jørgen Riisberg Jensen (f. 1911)
digte af Viggo Jørgensen (f. 1913)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Ib Paulsen (1913-1973)
digte af Carl-Henning Pedersen (1913-2007)
digte af Hans Mølbjerg (1915-2004)
digte af Ove Abildgaard (1916-1990)
digte af Mogens Garde (1917-2005)
digte af Thorkild Bjørnvig (1918-2004)
digte af Orla Bundgård Povlsen (1918-1982)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Sonja Hauberg (1918-1947)
digte af Sigurd Madslund (f. 1918)
digte af Palle Jessen (1920-1962)
digte af Ole Sarvig (1921-1981)
digte af Ole Wivel (1921-2004)
digte af Asger Dam (1922-1961)
digte af Morten Nielsen (1922-1944)
digte af Hans Chr. Rasmussen, f 1922 (f. 1922)
digte af Birthe Arnbak (1923-2007)
digte af Jens Lund Andersen (1923-1962)
digte af Margrethe Berg (1924-2018)
digte af Robert Corydon (1924-1984)
digte af Iljitsch Johannsen (1925-1957)
digte af Grethe Risbjerg Thomsen (1925-2009)
digte af Jørgen Sonne (1925-2015)
digte af Arne Bøgh Larsen (1926-1988)
digte af Frank Jæger (1926-1977)
digte af Lise Sørensen (1926-2004)
digte af Ulla Borup (f. 1927)
digte af Cecil Bødker (f. 1927)
digte af Egon Lindhart
digte af Per Højholt (1928-2004)
digte af Mikala Vogel-Jørgensen (1928-2015)
digte af Vagn Steen (1928-2016)
digte af Benny Andersen (1929-2018)
digte af Jørgen Gustava Brandt (1929-2006)
digte af Gert Grøndahl (f. 1929)
digte af Karen Stougaard Hansen (1929-1998)
digte af Aksel Christensen (1930-1999)
digte af Uffe Harder (1930-2002)
digte af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
digte af Stig Petersen, f 1932 (f. 1932)
digte af Ebbe Traberg (1932-1996)
digte af Jess Ørnsbo (f. 1932)
digte af Poul Borum (1934-1996)
digte af Bent Irve (f. 1934)
digte af Asger Pedersen (f. 1934)
digte af Flemming Johansen, f 1934 (1934-2018)
digte af Erik Stinus (1934-2009)
digte af Inger Christensen (1935-2009)
digte af Knud Holst (1936-1995)
digte af Jørgen Leth (f. 1937)
digte af Lars Bundgård (f. 1941)
digte af Arne Herløv Petersen (f. 1943)
kollaps Noter
 note til titel Omslag af Gerhard Madsen.
 note til titel Side 5-[6]: Forord [signeret: Poul Borum].
 note til titel Side [6, PS til forordet:] Til min store beklagelse har fire forfattere ikke ønsket at medvirke: Erik Knudsen, Ivan Malinovski, Jørgen Nash og Halfdan Rasmussen.
 note til titel Side 238: Alfabetisk forfatterfortegnelse.
 note til titel Side 239-49: Indholdsfortegnelse [med angivelse af hvor digtene tidligere har været trykt].
 Tekster Hein, Piet: Grooks. With the assistance of Jens Arup (1966, tekster)
Detaljer
af uidentificeret
1967-68 Senere udgave: Grooks. With the assistance of Jens Arup
 Bog (oversætter) Krauss, Ruth: Jorden er til at stå på (1966, børnebog)
originaltitel: A hole is to dig, 1952
af Ruth Krauss (1901-1993, sprog: engelsk)
illustrationer af Maurice Sendak (1928-2012, sprog: engelsk)
 Bog Hein, Piet: Grooks. With the assistance of Jens Arup (1967-68, digte)
serietitel: Borgens Billigbøger, 84-85
Detaljer
af Jens Arup
1966 1. udgave: Grooks. With the assistance of Jens Arup
kollaps Noter
 note til titel [Bind 1], 2. ed. 2. printing, 1969.
 Bog Hein, Piet: Lad os blive mennesker. Udvalgte digte og gruk (1967, digte)
serietitel: Borgens Billigbøger, 82
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag, 1969.
 Bog Hein, Piet: Husk at elske (1968, digte)
serietitel: Borgens Billigbøger, 81
Detaljer
1962 1. udgave: Husk at elske
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Udvalgte digte og gruk.
 note til titel 2. oplag, 1969.
 Bog Hein, Piet: Korte gruk (1968-69, digte)
serietitel: Borgens Billigbøger, 92
serietitel: Borgens Billigbøger, 97
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, 3. oplag, [1969].
 Bog Hein, Piet: Runaway runes. (Short grooks, 1). With the assistance of Jens Arup. Ill.: Piet Hein (1968, digte)
serietitel: Short grooks, 1
serietitel: Borgens Billigbøger, 94
af uidentificeret
 Bog Hein, Piet: Grooks in music. Grooks: Piet Hein. Music: Svend Asmussen. With the assistance of Jens Arup. ♦ Borgen, 1970. [40] sider, illustreret (31 cm) (1970, roman)
Detaljer
musik af Svend Asmussen (1916-2017)
andet: Jens Arup
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren.
 Billede (illustrationer) antologi: Til og af Piet Hein. I anledning af Piet Heins kåring til Studenterforeningens 12. æresmedlem. Af Jarl Borgen [med flere]. Ill.: Piet Hein. ♦ Multivers, 1971. 83 sider, illustreret (1971, digte)
af Jarl Borgen (f. 1919)
af Anonym
kollaps Noter
,
 Bog Hein, Piet: Digte fra alle årene. Et udvalg. ♦ Borgen, 1972. 158 sider (1972, digte)
kollaps Noter
,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Hein, Piet: Johan Herman Wesselprolog af Piet Hein (premiere 06-10-1942 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 14)
Hein, Piet: slap lineABC-revyen 1957. Af Arvid og Børge Müller, Piet Hein, Inger Christrup, Amdi Riis, m.fl.
af Arvid Müller (1906-1964)
af Børge Müller (1909-1963)
af Inger Christrup (1912-1980)
af Amdi Riis (1911-1965)
(premiere 16-12-1956 på A.B.C.-Teatret)
Hein, Piet: Gudinden i gadenprolog i 3 afsnit af Piet Hein i anledning af Folketeatrets 100 års-dag (premiere 18-09-1957 på Folketeatret)
(oversætter)En mand i en tallerkenlystspil i 3 akter af Gore Vidal. Oversættelse: Piet Hein
af Gore Vidal (1925-2012, sprog: engelsk)
(premiere 17-01-1958 på Aveny Teatret)
Hein, Piet: Prologaf Piet Hein ved festforestilling i anledning af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles 100 års jubilæum (premiere 04-09-1958 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Hein, Piet: Ånd skal forblivespil på tom scene af Piet Hein. Musik til Forårsvinden: Thomas Koppel
musik af Thomas Koppel (1944-2006)
(premiere 11-05-1968 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden