Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johannes Helms (1828-1895)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Helms, Johs.: Nogle Vers. ♦ Reitzel, 1859 [1858?] (1859, digte)
 Bog Helms, Johs.: Et Par Digte og Viser (1866, digte)
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Helms, Johs.: Et ungt Menneske (1878, dramatik)
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s027]] Katten. (Med Tegning af O. A. Hermansen). Side 27 (1884, digte)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s009]] Vise Billeder. (Med Tegning af Axel Helsted). Side 9-10 (1884, digte)
illustrationer af Axel Helsted (1847-1907)
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s042]] I Arrest. Side [42] (1885, digte)
Detaljer
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Med Farvebillede af J. Exner.
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s019]] Nu skal vi til 'et. (Med Tegning af H. P. Lindeburg). Side 19 (1885, digte)
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)
 Bog Helms, J.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s010]] Skibet er ladet med? (Til omstaaende Billede af Chr. Blache). Side 10 (1885, digte)
Detaljer
illustrationer af Christian Blache (1838-1920)
kollaps Noter
 note til titel Akvarel i farver side [11].
 Bog Helms, Joh.: Grib (1893, roman)
Detaljer
1972 indgår i: Nordsjællandske Skildringer [b] Senere udgave: Grib. Roman udg. 1893
 Bog Helms, Johannes: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [a]] feltvagten (1954, novelle(r))
 Bog anonym [Wiwel, Niels Peter]: Nordsjællandske Skildringer. Sagn og Fortællinger udg. af H. P. Holst 1856. Johs. Helms: "Grib". Roman udg. 1893. Tegningerne er udført specielt til denne udg. af Palle Pio. Bibliofiludgave. ♦ Jørgen Andersen, 1972. 233 sider, illustreret (33 cm) (1972, novelle(r))
Detaljer
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
illustrationer af Palle Pio (1917-1998)
1856 1. udgave: Nordsjellandske Sagn og Fortællinger. Af Forfatteren til »Broder Rus«. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing og Søns Forlag, 1856. [4] 246 sider
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Nordre Banevej 3A, 3400 Hillerød.
 note til titel Trykt i 1000 nummererede eksemplarer.
kollaps Indhold

[b] Helms, Johs.: Grib. Roman udg. 1893 (1972, roman)
1893 1. udgave: Grib

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Helms, Johannes: Den sidste LigbærerStudenterkomedie af Johs. Helms (premiere 27-02-1854 af Studenterforeningen (gruppe))
Helms, Johannes: Kjærlighed og StatistikStudenterkomedie i 4 Akter af Johannes Helms. Musiken af C.C. Møller. Spilledes ved de tre sidste Casino-Opførelser under Titlen: Kjærlighed og Statistik eller Den lille Tabel, Lystspil med Sange i 2 Akter
[På Dagmarteatret:] Ved Opførelsen paa Dagmarteatret benævnedes Stykket: Lystspil med Sange i 3 Akter (3die Akt i 2 Afdelinger)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 14-03-1871 på Casino)
Helms, Johannes: Et ungt MenneskeLystspil paa rimede Vers i 1 Akt af Johannes Helms (premiere 14-09-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden