Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Bernhard (1798-1865)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel (1835, roman) BDsupp:sp814
Detaljer
udgiver: Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [1] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Novelle af Carl Bernhard. To Dele. Tredie Oplag. Schubothe, 1856. 291 sider
1869 i: Samlede Skrifter [1] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. [Del] I (Første Gang trykt 1834), [Del] II (Første Gang trykt 1835). 333 Sider
1896 i: Udvalgte Skrifter [7] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. 316 sider
1896 Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. ♦ Schubothe, 1896
1910 Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. ♦ Gyldendal, 1910. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1916 i: Udvalgte Skrifter [4a] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet som: Noveller, 2det Opl. 1.-2. Bind, 1841-42.
 note til titel 1ste Deel udkom 26-12-1834.
 Bog Bernhard, Carl: Noveller. Bind 1-4. Kbh., 1836-38 (1836-38, roman) BDsupp:sp814
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1-6 Deel, 1841-44.
kollaps Indhold

[1a] Bernhard, Carl: Dagvognen (1836, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [2a] Senere udgave: Dagvognen. (1836). Side [3]-120
1869 i: Samlede Skrifter [2a] Senere udgave: Dagvognen. (Første Gang trykt 1836). Side [1]-138
1896 i: Udvalgte Skrifter [8] Senere udgave: Dagvognen. 255 sider
1916 i: Udvalgte Skrifter [4b] Senere udgave: Dagvognen
1916 Senere udgave: Dagvognen. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1916. 256 sider

[1b] Bernhard, Carl [af Buntzen og Hammerich]: Declarationen (1836, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
af Martin Hammerich (1811-1881)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [2b] Senere udgave: Declarationen. (1836). Side [121]-235
1869 i: Samlede Skrifter [2b] Senere udgave: Declarationen. (Første Gang trykt 1836). Side [139]-271
1903 Senere udgave: Deklarationen. ♦ (Schubothe), Gyldendal, 1903. 140 sider
1915 Senere udgave: Deklarationen. Vaudeville. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 68 sider
1916 i: Udvalgte Skrifter [4c] Senere udgave: Deklarationen
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Dansk Biografisk Leksikon (2. Udg., bind 4, 1934 og 3. Udg., bind 3, 1974) skrevet af fætteren Andreas Buntzen og Martin Hammerich.

[1c] Bernhard, Carl: Brødrene Bernhard (1836, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [2c] Senere udgave: Brødrene Bernhard. (1836). Side [237]-268
1869 i: Samlede Skrifter [2c] Senere udgave: Brødrene Bernhard. (Første Gang trykt 1836). Side [273]-309

[2a] Bernhard, Carl: Commissionairen (1836, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [3a] Senere udgave: Commissionairen. (1836). Side [1]-92
1869 i: Samlede Skrifter [3a] Senere udgave: Commissionairen. (Første Gang trykt 1836). Side [1]-106
1895 Senere udgave: Kommissionæren. Ill. af C. Thomsen. Med 1 Portræt. ♦ Schubothe, 1895
1897 i: Udvalgte Skrifter [12e] Senere udgave: Commissionairen. Side [103]-202
1916 i: Udvalgte Skrifter [6g] Senere udgave: Commissionairen

[2b] Bernhard, Carl: Børneballet (1836, roman)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [3c] Senere udgave: Børneballet. (1836). Side [129]-286
1869 i: Samlede Skrifter [3c] Senere udgave: Børneballet. (Første Gang trykt 1836). Side [149]-331
1897 i: Udvalgte Skrifter [9] Senere udgave: Børneballet. 285 sider
1903 Senere udgave: Børneballet. ♦ (Schubothe), Gyldendal, 1903. 190 sider
1916 i: Udvalgte Skrifter [5a] Senere udgave: Børneballet

[3a] Bernhard, Carl: Tante Francisca (1837, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [4] Senere udgave: Tante Francisca. Marie. Skjødesynderne. Et Ordsprog. Fire Noveller af Carl Bernhard. Tredie Oplag. ♦ Schubothe, 1856. 272 sider
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [4a] Senere udgave: Tante Francisca. (1837). Side [1]-98
1869 i: Samlede Skrifter [4a] Senere udgave: Tante Francisca. (Første Gang trykt 1837). Side [1]-114
1916 i: Udvalgte Skrifter [5b] Senere udgave: Tante Francisca

[3b] Bernhard, Carl [af Buntzen, Andreas]: Skjødesynderne (1837, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [4c] Senere udgave: Skjødesynderne. (1837). Side [121]-215
1897 i: Udvalgte Skrifter [10a] Senere udgave: Skjødesynderne. Side [5]-108
1916 i: Udvalgte Skrifter [5c] Senere udgave: Skjødesynderne
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Dansk Biografisk Leksikon (2. Udg., bind 4, 1934 og 3. Udg., bind 3, 1974) skrevet af fætteren Andreas Buntzen.

[4] Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider (1838, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [5] Senere udgave: Lykkens Yndling. Novelle. Tredie Oplag. ♦ Schubothe, 1856
1869 i: Samlede Skrifter [5] Senere udgave: Lykkens Yndling. (Første Gang trykt 1837). 317 sider
1896 Senere udgave: Lykkens Yndling. 4. Opl.
1910 Senere udgave: Lykkens Yndling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1910. 300 sider. (Gyld.Bibl.Udg.)
1916 i: Udvalgte Skrifter [3b] Senere udgave: Lykkens Yndling
1942 Senere udgave: Lykkens Yndling. Med Indledning af Jens Kruuse. ♦ Westermann, 1942. 212 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [5])
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1844. 408 sider.
 Bog Bernhard, Carl: Nummer Syv. ♦ Kbh., Schubothe, 1838 [ie 1837]. 74 sider (1838, roman) BDsupp:sp814
del af: Kjøbnhavns flyvende Post
Detaljer
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [3b] Senere udgave: Nummer Syv. (1828). Side [93]-128
1869 i: Samlede Skrifter [3b] Senere udgave: Nummer Syv. (Første Gang trykt 1828). Side [107]-48
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt anonymt i: Kjøbenhavns flyvende Post, 1828, nr. 79 (3-10-1828), nr. 80 (6-10-1828), nr. 81 (10-10-1828), nr. 82 (13-10-1828), sidste afsnit er signeret "-lh-".
 note til titel Bogudgaverne er revideret i forhold til den oprindelig fra 1828.
 note til titel Adresseavisen 18-12-1837: Idag har forladt Pressen: Nummer Syv, original Novelle [signeret J.H. Schubothes Boghandling].
 Bog Bernhard, Carl: En Familie paa Landet. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 276 sider (1839, roman) 👓
Detaljer
1869 i: Samlede Skrifter [6b] Senere udgave: En Familie paa Landet. (Første Gang trykt 1839). Side [145]-344
1897 i: Udvalgte Skrifter [10b] Senere udgave: En Familie paa Landet. Side [109]-297
1916 i: Udvalgte Skrifter [5d] Senere udgave: En Familie paa Landet
1916 Senere udgave: En Familie paa Landet. Ved Assistentshuset. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1916. 222 + 30 sider
 Bog Bernhard, Carl: Fortællinger. 1-3 Deel. ♦ Schubothe, 1839-40 (1839-40, roman) BDsupp:sp814
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Bernhard, Carl: Et Løvte og En Familie paa Landet (1839, roman)
1851 i: Noveller og Fortællinger [7] Senere udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet. 2. Oplag. ♦ Schubothe, 1851
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [6] Senere udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet. To Fortællinger af Carl Bernhard. Schubothe, 1856
1869 i: Samlede Skrifter [6a] Senere udgave: Et Løvte. (Første Gang trykt 1839). Side [1]-144

[2-3] Bernhard, Carl: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider (1840, roman)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [7-08] Senere udgave: Gamle Minder. Fortælling af Carl Bernhard. 1.-2. Deel. Tredie Oplag. Schubothe, 1856
1870 i: Samlede Skrifter [7-8] Senere udgave: Gamle Minder. [Del] 1-2 (Første Gang trykt 1841). 228 + 319 sider
1895 i: Udvalgte Skrifter [1-02] Senere udgave: Gamle Minder. [Del] 1-2. 215 + 299 sider
1900 Senere udgave: Gamle Minder. Fortælling. 5. Udgave. ♦ Schubothe, 1900
1915 i: Udvalgte Skrifter [1] Senere udgave: Gamle Minder
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1841.
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: [18-1-1841] Forelæst ved Theen, endt Gamle Minder [Leveret til Kongehuset fra Reitzel 14-11-1840].
 Bog Bernhard, Carl: Et Løvte. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 198 sider (1839, roman) 👓
 Bog Bernhard, Carl: Noveller og Fortællinger. ♦ Schubothe, 1841-50. 7-14 Deel [1-6 Deel = Noveller, 2. Oplag] (1841-50, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[7] Bernhard, Carl: Et Løvte og En Familie paa Landet. 2. Oplag. ♦ Schubothe, 1851 (1851, roman)
1839 i: Fortællinger [1] 1. udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet

[10-12] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel (1847, roman)
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [9-10] Senere udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. Fortælling af Carl Bernhard. 1.-2. Deel. Anden Oplag. ♦ Schubothe, 1857
1870 i: Samlede Skrifter [9-10] Senere udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. [Del] 1-2, 418 + ? sider
1878 Senere udgave: Krøniker fra Kong Kristian den Andens Tid. Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1878. 651 sider
1888 Senere udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. 6. Udg.
1895 i: Udvalgte Skrifter [3-04] Senere udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. [Del] 1-2. 398 + 431 sider
1898 Senere udgave: Krøniker fra Kong Kristian den Andens Tid. ♦ Hagerup, 1898. 776 sider. (Folkets Bogsamling, 5)
1915 i: Udvalgte Skrifter [2] Senere udgave: Krøniker fra Christian den Andens Tid
1924 Senere udgave: Dyveke. Fra Krøniker fra Christian den Andens Tid. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1923. 64 sider. (Danmarks-Biblioteket)

[13] Bernhard, Carl: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849) (1850, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s001] Senere udgave: To Venner. (1850). Side [1]-220
1870 i: Samlede Skrifter [11a] Senere udgave: To Venner. (Første Gang trykt 1839). Side [1]-256
1897 i: Udvalgte Skrifter [11a] Senere udgave: To Venner. Side [1]-234
1899 i: Fortællinger [2s020] Senere udgave: To Venner. Side 20-47
1916 i: Udvalgte Skrifter [6a] Senere udgave: To Venner

[14] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1850, roman)
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [12] Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Fortælling af Carl Bernhard. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1857. 327 sider
1870 i: Samlede Skrifter [12] Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. (Første Gang trykt 1850). 381 sider
1880 Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Fjerde Udgave. ♦ Schubothe, 1880. 286 sider
1882 Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Femte Udgave. ♦ Schubothe, 1882. 288 sider
1893 Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1893. 282 sider
1896 i: Udvalgte Skrifter [5] Senere udgave: Krøniker fra Erik af Pommerns Tid. 361 sider
1915 Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1915. 286 sider. (Gyld.Bibl.Udg.)
1916 i: Udvalgte Skrifter [3a] Senere udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid
 Bog anonym [Saint-Aubain, Andr.Nic. de]: Danmark og Augustenborgeren. (Et Digt). ♦ Kbh., Reitzel, 1849 (1849, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indtægten ved salget tilfaldt Komiteen for de Saarede og de Faldnes Efterladte.
 anmeldelse Schwanenflügel: Carl Bernhard (Andreas de Saint-Aubain). Hans Liv og Forfattervirksomhed. Schubothe, 1895. Side 123-27.
 Bog Bernhard, Carl: Samlede Noveller og Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1856-67. Bind 1-14 [i 7 bind] (1856-67, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1-12 udkom 1856-57. Bind 13-14 tilføjet 1866-67 og udgivet separet med titlen: Nye Noveller.
 url Digitaliseret udgave fra Google på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1] Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. Novelle af Carl Bernhard. To Dele. Tredie Oplag. Schubothe, 1856. 291 sider (1856, roman)
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel

[2] Bernhard, Carl: Dagvognen og Declarationen. To Noveller af Carl Bernhard. Tredie Oplag. ♦ Schubothe, 1856. (1856, novelle(r))
[2a] Bernhard, Carl: Dagvognen. (1836). Side [3]-120 (1856, novelle(r))
1836 i: Noveller [1a] 1. udgave: Dagvognen

[2b] Bernhard, Carl [af Buntzen og Hammerich]: Declarationen. (1836). Side [121]-235 (1856, roman)
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
af Martin Hammerich (1811-1881)
1836 i: Noveller [1b] 1. udgave: Declarationen

[2c] Bernhard, Carl: Brødrene Bernhard. (1836). Side [237]-268 (1856, novelle(r))
1836 i: Noveller [1c] 1. udgave: Brødrene Bernhard

[3] Bernhard, Carl: Commissionairen. Nummer Syv. Børneballet. Tre Noveller af Carl Bernhard. Tredie Oplag. Schubothe, 1856. 272 sider (1856, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Bernhard, Carl: Commissionairen. (1836). Side [1]-92 (1856, novelle(r))
1836 i: Noveller [2a] 1. udgave: Commissionairen

[3b] Bernhard, Carl: Nummer Syv. (1828). Side [93]-128 (1856, roman)
1838 1. udgave: Nummer Syv. ♦ Kbh., Schubothe, 1838 [ie 1837]. 74 sider

[3c] Bernhard, Carl: Børneballet. (1836). Side [129]-286 (1856, roman)
1836 i: Noveller [2b] 1. udgave: Børneballet

[4] Bernhard, Carl: Tante Francisca. Marie. Skjødesynderne. Et Ordsprog. Fire Noveller af Carl Bernhard. Tredie Oplag. ♦ Schubothe, 1856. 272 sider (1856, novelle(r))
1837 i: Noveller [3a] 1. udgave: Tante Francisca
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4a] Bernhard, Carl: Tante Francisca. (1837). Side [1]-98 (1856, novelle(r))
1837 i: Noveller [3a] 1. udgave: Tante Francisca

[4b] Bernhard, Carl: Marie. (1845). Side [99]-120 (1856, novelle(r))
1869 i: Samlede Skrifter [4b] Senere udgave: Marie. (Første Gang trykt 1845). Side [115]-40
kollaps Noter
del af: Gæa
 note til titel Oprindelig trykt i: Gæa, 1845, side 146-65.

[4c] Bernhard, Carl [af Buntzen, Andreas]: Skjødesynderne. (1837). Side [121]-215 (1856, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
1837 i: Noveller [3b] 1. udgave: Skjødesynderne

[4d] Bernhard, Carl: Et Ordsprog. (1839). Side [217]-72 (1856, novelle(r))
1869 i: Samlede Skrifter [4d] Senere udgave: Et Ordsprog. (Første Gang trykt 1839). Side [251]-315
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Portefeuillen, 1839, bind 3, side 1-17, 25-42, 49-67.

[5] Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. Novelle. Tredie Oplag. ♦ Schubothe, 1856 (1856, roman)
1838 i: Noveller [4] 1. udgave: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider

[6] Bernhard, Carl: Et Løvte og En Familie paa Landet. To Fortællinger af Carl Bernhard. Schubothe, 1856 (1856, roman)
1839 i: Fortællinger [1] 1. udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet

[7-08] Bernhard, Carl: Gamle Minder. Fortælling af Carl Bernhard. 1.-2. Deel. Tredie Oplag. Schubothe, 1856 (1856, roman)
1840 i: Fortællinger [2-3] 1. udgave: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider

[9-10] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. Fortælling af Carl Bernhard. 1.-2. Deel. Anden Oplag. ♦ Schubothe, 1857 (1857, roman)
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel

[11] Bernhard, Carl: To Venner. Det gyldne Skind. Ved Assistenshuset. Herr Kraft. Fortællinger af Carl Bernhard. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1857. 277 sider (1857, novelle(r))
kollaps Noter

[11s001] Bernhard, Carl: To Venner. (1850). Side [1]-220 (1857, novelle(r))
1850 i: Noveller og Fortællinger [13] 1. udgave: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849)

[11s221] Bernhard, Carl: Det gyldne Skind. (1853). Side [221]-33 (1857, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [11b] Senere udgave: Det gyldne Skind. (Første Gang trykt 1853). Side [257]-71
1916 i: Udvalgte Skrifter [6c] Senere udgave: Det gyldne Skind
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1853 (1852), 2. årgang, side 87-95.
 note til titel Optrykt i "Lolland-Falsters Søndagsblad", III, Nr. 11.

[11s235] Bernhard, Carl: Ved Assistenshuset. (1855). Side [235]-56 (1857, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [11c] Senere udgave: Ved Assistentshuset. (Første Gang trykt 1855). Side [273]-98
1897 i: Udvalgte Skrifter [12b] Senere udgave: Ved Assistentshuset. Side [15]-38
1916 i: Udvalgte Skrifter [6d] Senere udgave: Ved Assistenthuset
1916 indgår i: En Familie paa Landet [b] Senere udgave: Ved Assistentshuset
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark årgang 1855 (1854), 5. årgang.

[11s257] Bernhard, Carl: Herr Kraft. (1856). Side [257]-77 (1857, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [11d] Senere udgave: Herr Kraft. (Første Gang trykt 1856). Side [299]-322
1876 indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s019] Senere udgave: Hr. Kraft
1897 i: Udvalgte Skrifter [12c] Senere udgave: Herr Kraft. Side [39]-61
1916 i: Udvalgte Skrifter [6e] Senere udgave: Herr Kraft

[12] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Fortælling af Carl Bernhard. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1857. 327 sider (1857, roman)
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 note til titel Fuld visning på Nasjonalbiblioteket [Bind 11-12]. Link til ekstern webside urn.nb.no

[13] Bernhard, Carl: Nye Noveller. Af Carl Bernhard. ♦ Schubothe, 1866. [363] sider (1866, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[13a] Bernhard, Carl: Graabrødre-Torv. (1841). Side [1]-36 (1866, tekster)
1870 i: Samlede Skrifter [13a] Senere udgave: Graabrødre-Torv. (Første Gang trykt 1841 ). Side [1]-41
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel Oprindelig trykt i: Figaro, 1841, bind 2, spalte 193-209, 217-31, 241-64.

[13b] Bernhard, Carl: Braminens Mythe. Et Fragment. (1841). Side [37]-44 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13b] Senere udgave: Braminens Mythe. Et Fragment. (Første Gang trykt 1841 ). Side [43]-50
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel Oprindelig trykt i: Figaro, 1841, side 50-54, under titlen: Et Fragment.

[13c] Bernhard, Carl: Vrangt og Ret. (1858). Side [45]-68 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13c] Senere udgave: Vrangt og Ret. (Første Gang trykt 1858 ). Side [51]-78
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1858 (1857), 7. årgang, under titlen: Ret og Vrangt [bemærk titlen omvendt i bogudgaven].

[13d] Bernhard, Carl: Tante Lenores Erindringer. (1860-1861). Side [69]-213 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13d] Senere udgave: Tante Lenores Erindringer. (Første Gang trykt 1860-1861 ). Side [79]-248
1897 i: Udvalgte Skrifter [11b] Senere udgave: Tante Lenores Erindringer. Side [245]-404
1903 Senere udgave: Tante Lenores Erindringer. ♦ (Schubothe), Gyldendal, 1903. 178 sider
1916 i: Udvalgte Skrifter [6b] Senere udgave: Tante Lenores Erindringer
kollaps Noter
 note til titel Består af 1: Revolutionen (side 71-111). 2: To Sultaninder (side 111-84). 3: Gamle Silhouetter (side 184-213).
 note til titel 1. del oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1860 (1859), 9. årgang.
 note til titel 2. del oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 1 (1859-60), Nr. 35 (27-5-1860), side 292-93, Nr. 36 (3-6-1860), side 300-01, Nr. 37 (10-6-1860), side 304-06, Nr. 38 (17-6-1860), side 316-17, Nr. 39 (24-6-1860), side 324-26. Under titlen: To Sultaninder (Af Tante Lenores Erindringer). Meddelt af Carl Bernhard.
 note til titel 3. del oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark årgang 1861 (1860), 10. årgang, under titlen Gamle Silhouetter.
 url Fuld visning af teksten fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk

[13e] Bernhard, Carl: Et Studium. (1861). Side [215]-40 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13e] Senere udgave: Et Studium. (Første Gang trykt 1861). Side [249]-78
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 3 (1861-62), Nr. 117 (22-12-1861), side 94-95, Nr. 118 (29-12-1861), side 108-09, under titlen: Mit Studium. En Afhandling af P. Q. (Meddeelt af Carl Bernhard).
 url Fuld visning af teksten fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk

[13f] Bernhard, Carl: En opmærksom Ægtemand. (1861). Side [241]-76 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13f] Senere udgave: En opmærksom Ægtemand. (Første Gang trykt 1861). Side [279]-320
1897 i: Udvalgte Skrifter [12d] Senere udgave: En opmærksom Ægtemand. Side [63]-102
1916 i: Udvalgte Skrifter [6f] Senere udgave: En opmærksom Ægtemand
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 2 (1860-61), Nr. 97 (4-8-1861), side 360-61, Nr. 98 (11-8-1861), side 368-69.
 url Fuld visning af teksten fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk

[13g] Bernhard, Carl: Damon og Pythias. (1862). Side [277]-304 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13g] Senere udgave: Damon og Pythias. (Første Gang trykt 1862). Side [321]-53

[13h] Bernhard, Carl: En Gaade. (1863). Side [305]-16 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13h] Senere udgave: En Gaade. (Første Gang trykt 1863). Side [355]-68

[13i] Bernhard, Carl: Den fine Skrædder. (1864). Side [317]-26 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13i] Senere udgave: Den fine Skrædder. (Første Gang trykt 1864). Side [369]-79
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 5 (1863-64), Nr. 245 (5-6-1864), side 295-96, med undertitlen: (Af en gammel Herres Optegnelser).
 url Fuld visning af teksten fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk
 anmeldelse [Illustreret Tidende, side 320] Angaaende den af mig i "Illustreret Tidende" Nr. 245 meddeelte lille Fortælling "Den fine Skrædder", er jeg bleven gjort opmærksom paa, at min Referent, som for mange Aar siden har fortalt mig denne Begivenhed, har taget Feil ved at berette, at den mig fuldkommen ubekjendte Herremand afslog at modtage den syge Kones Skriftemaal, idet denne Mand tvertimod gentagne Gange har været villig til at høre det, men det hvergang kun faldt ud til intetsigende Klager. Denne mig desværre for seent tilkomne Oplysning anseer jeg det for Pligt ikke at fortie. [Signeret: Carl Bernhard].

[13j] Bernhard, Carl: En Badereise. (1865). Side [327]-61 (1866, novelle(r))
1870 i: Samlede Skrifter [13j] Senere udgave: En Badereise. (Første Gang trykt 1865). Side [381]-421
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 6 (1864-65), Nr. 294 (14-5-1865), side 268-70, Nr. 295 (21-5-1865), side 277-78, Nr. 296 (28-5-1865), side 280-81.
 url Fuld visning af teksten fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk

[14] Bernhard, Carl: For og Imod. Tusinde Themaer for Tænkning, med foranstaaende autobiographiske Fragmenter. Efterladte af Carl Bernhard (A. N. de Saint-Aubain). Schubothe, 1867. [3] + lxxxiv + 242 + [1] sider (1867, tekster)
[14a] Bernhard, Carl: Forfatterens Forord. [3 upaginerede sider] (1867)
[14b] Bernhard, Carl: Af en gammel Herres Erindringer. Autobiographiske Fragmenter. Side i-lxxxiv (1867)
1871 i: Samlede Skrifter [14a] Senere udgave: Af en gammel Herres Erindringer. Autobiographiske Fragmenter. Side 1-99

[14c] Bernhard, Carl: For og Imod. Themaer for Tænkning. Side 1-242 (1867)
1871 i: Samlede Skrifter [14b] Senere udgave: For og Imod. Themaer for Tænkning. (Første Gang trykt 1867). Side 101-371
 Bog Bernhard, Carl: Samlede Skrifter. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1869-71. 1-14 Bind (1869-71, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1] Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. [Del] I (Første Gang trykt 1834), [Del] II (Første Gang trykt 1835). 333 Sider (1869, roman)
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Bernhard, Carl: Dagvognen. (Første Gang trykt 1836). Side [1]-138 (1869, novelle(r))
1836 i: Noveller [1a] 1. udgave: Dagvognen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Bernhard, Carl [af Buntzen og Hammerich]: Declarationen. (Første Gang trykt 1836). Side [139]-271 (1869, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
af Martin Hammerich (1811-1881)
1836 i: Noveller [1b] 1. udgave: Declarationen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Bernhard, Carl: Brødrene Bernhard. (Første Gang trykt 1836). Side [273]-309 (1869, novelle(r))
1836 i: Noveller [1c] 1. udgave: Brødrene Bernhard
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Bernhard, Carl: Commissionairen. (Første Gang trykt 1836). Side [1]-106 (1869, novelle(r))
1836 i: Noveller [2a] 1. udgave: Commissionairen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Bernhard, Carl: Nummer Syv. (Første Gang trykt 1828). Side [107]-48 (1869, novelle(r))
1838 1. udgave: Nummer Syv. ♦ Kbh., Schubothe, 1838 [ie 1837]. 74 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3c] Bernhard, Carl: Børneballet. (Første Gang trykt 1836). Side [149]-331 (1869, roman)
1836 i: Noveller [2b] 1. udgave: Børneballet
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4a] Bernhard, Carl: Tante Francisca. (Første Gang trykt 1837). Side [1]-114 (1869, novelle(r))
1837 i: Noveller [3a] 1. udgave: Tante Francisca
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4b] Bernhard, Carl: Marie. (Første Gang trykt 1845). Side [115]-40 (1869, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [4b] 1. udgave: Marie. (1845). Side [99]-120
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4c] Bernhard, Carl [af Buntzen, Andreas]: Skjødesynderne. (Første Gang trykt 1837). Side [141]-250 (1869, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4d] Bernhard, Carl: Et Ordsprog. (Første Gang trykt 1839). Side [251]-315 (1869, novelle(r))
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [4d] 1. udgave: Et Ordsprog. (1839). Side [217]-72
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5] Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. (Første Gang trykt 1837). 317 sider (1869, roman)
1838 i: Noveller [4] 1. udgave: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6a] Bernhard, Carl: Et Løvte. (Første Gang trykt 1839). Side [1]-144 (1869, novelle(r))
1839 i: Fortællinger [1] 1. udgave: Et Løvte og En Familie paa Landet
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6b] Bernhard, Carl: En Familie paa Landet. (Første Gang trykt 1839). Side [145]-344 (1869, novelle(r))
1839 1. udgave: En Familie paa Landet. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 276 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7-8] Bernhard, Carl: Gamle Minder. [Del] 1-2 (Første Gang trykt 1841). 228 + 319 sider (1870, roman)
1840 i: Fortællinger [2-3] 1. udgave: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust, del 1
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust, del 2

[9-10] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. [Del] 1-2, 418 + ? sider (1870, roman)
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust, del 1

[11a] Bernhard, Carl: To Venner. (Første Gang trykt 1839). Side [1]-256 (1870, novelle(r))
1850 i: Noveller og Fortællinger [13] 1. udgave: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11b] Bernhard, Carl: Det gyldne Skind. (Første Gang trykt 1853). Side [257]-71 (1870, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s221] 1. udgave: Det gyldne Skind. (1853). Side [221]-33
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11c] Bernhard, Carl: Ved Assistentshuset. (Første Gang trykt 1855). Side [273]-98 (1870, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s235] 1. udgave: Ved Assistenshuset. (1855). Side [235]-56
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11d] Bernhard, Carl: Herr Kraft. (Første Gang trykt 1856). Side [299]-322 (1870, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s257] 1. udgave: Herr Kraft. (1856). Side [257]-77
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[12] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. (Første Gang trykt 1850). 381 sider (1870, roman)
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13a] Bernhard, Carl: Graabrødre-Torv. (Første Gang trykt 1841 ). Side [1]-41 (1870, tekster)
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13a] 1. udgave: Graabrødre-Torv. (1841). Side [1]-36
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13b] Bernhard, Carl: Braminens Mythe. Et Fragment. (Første Gang trykt 1841 ). Side [43]-50 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13b] 1. udgave: Braminens Mythe. Et Fragment. (1841). Side [37]-44
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13c] Bernhard, Carl: Vrangt og Ret. (Første Gang trykt 1858 ). Side [51]-78 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13c] 1. udgave: Vrangt og Ret. (1858). Side [45]-68
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13d] Bernhard, Carl: Tante Lenores Erindringer. (Første Gang trykt 1860-1861 ). Side [79]-248 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13d] 1. udgave: Tante Lenores Erindringer. (1860-1861). Side [69]-213
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13e] Bernhard, Carl: Et Studium. (Første Gang trykt 1861). Side [249]-78 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13e] 1. udgave: Et Studium. (1861). Side [215]-40
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13f] Bernhard, Carl: En opmærksom Ægtemand. (Første Gang trykt 1861). Side [279]-320 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13f] 1. udgave: En opmærksom Ægtemand. (1861). Side [241]-76
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13g] Bernhard, Carl: Damon og Pythias. (Første Gang trykt 1862). Side [321]-53 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13g] 1. udgave: Damon og Pythias. (1862). Side [277]-304
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13h] Bernhard, Carl: En Gaade. (Første Gang trykt 1863). Side [355]-68 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13h] 1. udgave: En Gaade. (1863). Side [305]-16
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13i] Bernhard, Carl: Den fine Skrædder. (Første Gang trykt 1864). Side [369]-79 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13i] 1. udgave: Den fine Skrædder. (1864). Side [317]-26
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13j] Bernhard, Carl: En Badereise. (Første Gang trykt 1865). Side [381]-421 (1870, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13j] 1. udgave: En Badereise. (1865). Side [327]-61
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13k] Bernhard, Carl: To Revolutioner. Af en gammel Herres Optegnelser. Manuskript efterladt af Carl Bernhard. (Første Gang trykt 1868). Side [423]-62 (1870, tekster)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14a] Bernhard, Carl: Af en gammel Herres Erindringer. Autobiographiske Fragmenter. Side 1-99 (1871, tekster)
1867 i: Samlede Noveller og Fortællinger [14b] 1. udgave: Af en gammel Herres Erindringer. Autobiographiske Fragmenter. Side i-lxxxiv
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14b] Bernhard, Carl: For og Imod. Themaer for Tænkning. (Første Gang trykt 1867). Side 101-371 (1871, tekster)
1867 i: Samlede Noveller og Fortællinger [14c] 1. udgave: For og Imod. Themaer for Tænkning. Side 1-242
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Bernhard, Carl: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s019]] Hr. Kraft (1876, novelle(r)) 👓
Detaljer
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s257] 1. udgave: Herr Kraft. (1856). Side [257]-77
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Kristian den Andens Tid. Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1878. 651 sider (1878, roman) 👓
Detaljer
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Fjerde Udgave. ♦ Schubothe, 1880. 286 sider (1880, roman) 👓
Detaljer
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 246 (22-10-1880), side 2 [Anmeldelse, signeret: B.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Femte Udgave. ♦ Schubothe, 1882. 288 sider (1882, roman) 👓
Detaljer
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
 Bog Bernhard, Carl: Gamle Minder. 4. Udg. (1883, roman)
 Bog Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. 3. Udg. (1884, roman)
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. 6. Udg. (1888, roman) 👓
Detaljer
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
 Trykt i periodicum Bernhard, Carl: En Dag i det Grønne (1890, novelle(r))
del af: Aaret rundt
Detaljer
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note til titel Med Forf. Portrait og 2 Tegninger af R. Christiansen, trykt i: Aaret Rundt, 1890, side 63-? og 109-?
 note til titel Ikke medtaget i Samlede Skrifter.
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1893. 282 sider (1893, roman) 👓
Detaljer
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Bernhard, Carl: Kommissionæren. Ill. af C. Thomsen. Med 1 Portræt. ♦ Schubothe, 1895 (1895, novelle(r))
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek, 1895:2
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
1836 i: Noveller [2a] 1. udgave: Commissionairen
 Bog Bernhard, Carl: Udvalgte Skrifter. Med en Levnedskildring ved Dr. phil. H. Schwanenflügel. ♦ Kjøbnhavn, Det Schubotheske Forlag, 1895-97. 1.-12. Bind (1895-97, roman) 👓
Detaljer
efterskrift af H. Schwanenflügel (1844-1921)
1915-16 Senere udgave: Udvalgte Skrifter. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1915-16. [Bind] I-VI, 220 + 306 + 404 + 432 + 364 + 304 sider
kollaps Noter
 note til titel Bind 12, side 203-326: H. Schwanenflügel: Carl Bernhard, hans Liv og Forfattervirksomhed.
 url Fuld visning af Bind 12, siderne 203-326 på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1-02] Bernhard, Carl: Gamle Minder. [Del] 1-2. 215 + 299 sider (1895, roman)
1840 i: Fortællinger [2-3] 1. udgave: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[3-04] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. [Del] 1-2. 398 + 431 sider (1895, roman)
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[5] Bernhard, Carl: Krøniker fra Erik af Pommerns Tid. 361 sider (1896, roman)
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[6] Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. 297 sider (1896, roman)
1849 1. udgave: Lykkens Yndling. Roman. ♦ Chr. Steen & Søn, 1849. 330 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[7] Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. 316 sider (1896, roman)
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[8] Bernhard, Carl: Dagvognen. 255 sider (1896, novelle(r))
1836 i: Noveller [1a] 1. udgave: Dagvognen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[9] Bernhard, Carl: Børneballet. 285 sider (1897, roman)
1836 i: Noveller [2b] 1. udgave: Børneballet
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[10a] Bernhard, Carl [af Buntzen, Andreas]: Skjødesynderne. Side [5]-108 (1897, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
1837 i: Noveller [3b] 1. udgave: Skjødesynderne
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[10b] Bernhard, Carl: En Familie paa Landet. Side [109]-297 (1897, novelle(r))
1839 1. udgave: En Familie paa Landet. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 276 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[11a] Bernhard, Carl: To Venner. Side [1]-234 (1897, novelle(r))
1850 i: Noveller og Fortællinger [13] 1. udgave: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[11b] Bernhard, Carl: Tante Lenores Erindringer. Side [245]-404 (1897, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13d] 1. udgave: Tante Lenores Erindringer. (1860-1861). Side [69]-213
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[12a] Bernhard, Carl: Det gyldne Skind. Side [1]-14 (1897, novelle(r))
1908 1. udgave: Det gyldne Skind
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[12b] Bernhard, Carl: Ved Assistentshuset. Side [15]-38 (1897, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s235] 1. udgave: Ved Assistenshuset. (1855). Side [235]-56
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[12c] Bernhard, Carl: Herr Kraft. Side [39]-61 (1897, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s257] 1. udgave: Herr Kraft. (1856). Side [257]-77
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[12d] Bernhard, Carl: En opmærksom Ægtemand. Side [63]-102 (1897, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13f] 1. udgave: En opmærksom Ægtemand. (1861). Side [241]-76
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[12e] Bernhard, Carl: Commissionairen. Side [103]-202 (1897, novelle(r))
1836 i: Noveller [2a] 1. udgave: Commissionairen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. ♦ Schubothe, 1896 (1896, roman)
Detaljer
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel
 Bog Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. 4. Opl. (1896, roman)
Detaljer
1838 i: Noveller [4] 1. udgave: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider
 Bog Bernhard, Carl: Fortællinger og Skildringer. ♦ Hagerup, 1897. 236 sider. (Folkets Bogsamling, 4) (1897, novelle(r))
serietitel: Folkets Bogsamling, 4
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 3 Hæfter.
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Kristian den Andens Tid. ♦ Hagerup, 1898. 776 sider. (Folkets Bogsamling, 5) (1898, roman)
serietitel: Folkets Bogsamling, 5
Detaljer
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 10 Hæfter.
 Bog Bernhard, Carl: Gamle Minder. Fortælling. 5. Udgave. ♦ Schubothe, 1900 (1900, roman)
Detaljer
1840 i: Fortællinger [2-3] 1. udgave: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider
 Bog Bernhard, Carl: Børneballet. ♦ (Schubothe), Gyldendal, 1903. 190 sider (1903, roman)
Detaljer
1836 i: Noveller [2b] 1. udgave: Børneballet
 Bog (fejlagtig tillagt) Bernhard, Carl [af Buntzen og Hammerich]: Deklarationen. ♦ (Schubothe), Gyldendal, 1903. 140 sider (1903, novelle(r))
Detaljer
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
af Martin Hammerich (1811-1881)
1836 i: Noveller [1b] 1. udgave: Declarationen
 Bog Bernhard, Carl: Tante Lenores Erindringer. ♦ (Schubothe), Gyldendal, 1903. 178 sider (1903, novelle(r))
Detaljer
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13d] 1. udgave: Tante Lenores Erindringer. (1860-1861). Side [69]-213
 Bog Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. ♦ Gyldendal, 1910. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1910, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel
 Bog Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1910. 300 sider. (Gyld.Bibl.Udg.) (1910, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1838 i: Noveller [4] 1. udgave: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1915. 286 sider. (Gyld.Bibl.Udg.) (1915, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 6. Udgave, 1893. Gyld. Bibl. Udg.
 Bog Bernhard, Carl: Udvalgte Skrifter. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1915-16. [Bind] I-VI, 220 + 306 + 404 + 432 + 364 + 304 sider (1915-16, samling)
Detaljer
1895-97 1. udgave: Udvalgte Skrifter. Med en Levnedskildring ved Dr. phil. H. Schwanenflügel. ♦ Kjøbnhavn, Det Schubotheske Forlag, 1895-97. 1.-12. Bind
kollaps Noter
 note til titel 12 Dele i 6 bind.
kollaps Indhold

[1] Bernhard, Carl: Gamle Minder (1915, roman)
1840 i: Fortællinger [2-3] 1. udgave: Gamle Minder. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1841. 1-2 Deel, 286 + 401 sider

[2] Bernhard, Carl: Krøniker fra Christian den Andens Tid (1915, roman)
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel

[3a] Bernhard, Carl: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid (1916, roman)
1850 i: Noveller og Fortællinger [14] 1. udgave: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid. ♦ Kbh., Schubothe, 1850

[3b] Bernhard, Carl: Lykkens Yndling (1916, roman)
1838 i: Noveller [4] 1. udgave: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider

[4a] Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn (1916, roman)
1835 1. udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel

[4b] Bernhard, Carl: Dagvognen (1916, novelle(r))
1836 i: Noveller [1a] 1. udgave: Dagvognen

[4c] Bernhard, Carl [af Buntzen og Hammerich]: Deklarationen (1916, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
af Martin Hammerich (1811-1881)
1836 i: Noveller [1b] 1. udgave: Declarationen

[5a] Bernhard, Carl: Børneballet (1916, roman)
1836 i: Noveller [2b] 1. udgave: Børneballet

[5b] Bernhard, Carl: Tante Francisca (1916, novelle(r))
1837 i: Noveller [3a] 1. udgave: Tante Francisca

[5c] Bernhard, Carl [af Buntzen, Andreas]: Skjødesynderne (1916, novelle(r))
af Andreas Buntzen, f 1811 (1811-1880)
1837 i: Noveller [3b] 1. udgave: Skjødesynderne

[5d] Bernhard, Carl: En Familie paa Landet (1916, novelle(r))
1839 1. udgave: En Familie paa Landet. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 276 sider

[6a] Bernhard, Carl: To Venner (1916, novelle(r))
1850 i: Noveller og Fortællinger [13] 1. udgave: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849)

[6b] Bernhard, Carl: Tante Lenores Erindringer (1916, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13d] 1. udgave: Tante Lenores Erindringer. (1860-1861). Side [69]-213

[6c] Bernhard, Carl: Det gyldne Skind (1916, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s221] 1. udgave: Det gyldne Skind. (1853). Side [221]-33

[6d] Bernhard, Carl: Ved Assistenthuset (1916, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s235] 1. udgave: Ved Assistenshuset. (1855). Side [235]-56

[6e] Bernhard, Carl: Herr Kraft (1916, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s257] 1. udgave: Herr Kraft. (1856). Side [257]-77

[6f] Bernhard, Carl: En opmærksom Ægtemand (1916, novelle(r))
1866 i: Samlede Noveller og Fortællinger [13f] 1. udgave: En opmærksom Ægtemand. (1861). Side [241]-76

[6g] Bernhard, Carl: Commissionairen (1916, novelle(r))
1836 i: Noveller [2a] 1. udgave: Commissionairen
 Bog Bernhard, Carl: Dagvognen. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1916. 256 sider (1916, novelle(r))
serietitel: Vort Bibliothek
Detaljer
1836 i: Noveller [1a] 1. udgave: Dagvognen
 Bog Bernhard, Carl: En Familie paa Landet. Ved Assistentshuset. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1916. 222 + 30 sider (1916, novelle(r))
serietitel: Vort Bibliothek
Detaljer
1839 1. udgave: En Familie paa Landet. Fortælling, udgivet af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandlings Forlag, 1839. 276 sider
kollaps Indhold

[b] Bernhard, Carl: Ved Assistentshuset (1916, novelle(r))
1857 i: Samlede Noveller og Fortællinger [11s235] 1. udgave: Ved Assistenshuset. (1855). Side [235]-56
 Bog Bernhard, Carl: Dyveke. Fra Krøniker fra Christian den Andens Tid. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1923. 64 sider. (Danmarks-Biblioteket) (1924, roman)
serietitel: Danmarks Bibliotheket, 1923
Detaljer
1847 i: Noveller og Fortællinger [10-12] 1. udgave: Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid. ♦ Schubothe, 1847 (1846). 1.-3. Deel
 Bog Bernhard, Carl: Lykkens Yndling. Med Indledning af Jens Kruuse. ♦ Westermann, 1942. 212 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [5]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 5
Detaljer
forord af Jens Kruuse (1908-1978)
1838 i: Noveller [4] 1. udgave: Lykkens Yndling. Novelle, udgiven af Carl Bernhard. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 438 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden