Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Nicolaj Lossius

 Om personen Oplysninger om Johan Nicolaj Lossius

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Le Noble, Eustache]: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse ... Tredie Oplag [ie: ny udgave]. ♦ Kiøbenhavn, bekostet af Friederich Christian Pelt, 1750. [16] + 150 sider (1750, roman) BD4:sp492 👓
Detaljer
af Eustache Lenoble (1643-1711, sprog: fransk)
forord af Frederik Christian Eilschov (1725-1750)
1728 1. udgave: Dend efter adskillige Ulyksaligheder omsider lyksalige Slave eller een sandfærdig Historie, om Printz Eberard von Westphalen ... Udi det Fransöske Sprog sammenskreven og oversat af H. N. W. ♦ Kbh., 1728. x + 197 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse, hvortil er lagt Fr. Chr. Eilschovs Kritik over denne Roman.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale [signeret Friederich Christian Pelt].
 note til oversat titel 12 upaginerede sider: Mag. Eilskovs Kritik over denne Roman.
 note til oversat titel Ifølge forordet udkom 2. oplag 1731 bekostet af boghandler Lossius.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden