Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ernst Evers (1844-1921)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Evers, Ernst: Saligt. Tre Fortællinger til Herrens Lovprisning. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. ♦ 1885. 208 sider (1885, novelle(r)) EMP1847
originaltitel: Vom Berge der Seligkeiten, 1876
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
1900 Senere udgave: Salig. Tre Fortællinger til Herrens Lovprisning. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. 2. gennemsete Udg. ♦ 1900. 206 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: [Forord af forf.].
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: I den nye Verden (1885, novelle(r))
1900 indgår i: Salig [a] Senere udgave: I den nye Verden
[b] Evers, Ernst: I Skoven (1885, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Sorgensbarnet og Velsignelsesbørnene (1885, novelle(r))
1900 indgår i: Salig [c] Senere udgave: Bekymringsbarnet og Velsignelsesbørnene
 Bog Evers, Ernst: [indgår i antologien: Retten uden Gud [b]] Huset ved Slusen (1886, novelle(r)) EMP1596
 Bog Evers, Ernst: Klokkeklang. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. Med et Forord af Vilh. Beck. ♦ Odense, 1887. iv + 194 sider (1887, novelle(r)) EMP1848
originaltitel: Glockenklänge, 1886
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
forord af Vilhelm Beck (1829-1901)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-iv: Forord [af Vilh. Beck].
 note til oversat titel 2.-4. oplag, side 5-8: Forord [af Vilh. Beck].
 note om oplag 2. Oplag. ♦ Odense, 1889. 202 sider.
 note om oplag 3. Oplag. ♦ Odense, 1893. 202 sider.
 note om oplag 4. Oplag. ♦ Odense, 1898. 202 sider.
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 15-2-1887, side 2 [Anmeldelse, signeret: a [alfa]]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Jul. Den gamle Doktor (1887, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Nytaar. Mo'r Berthas Nytaarshistorie (1887, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Hellig tre Konger. Til Gud! (1887, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Palmesøndag. Konfirmationsvelsignelse (1887, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Skjærtorsdag. Ved Guds Brønd (1887, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: Langfredag. Under Korsets Skygge (1887, novelle(r))
[g] Evers, Ernst: Paaske. Under Paaskeklokkerne (1887, novelle(r))
[h] Evers, Ernst: Kristi Himmelfartsdag. Mod Himlen (1887, novelle(r))
[i] Evers, Ernst: Pinse. Pinseroser (1887, novelle(r))
[j] Evers, Ernst: Alle-Sjælesdag. Under Sørgepilen (1887, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Ved Guds Trone. Fortællinger til det hellige Fader vor. Autoriseret Overs. af Alvilda Kierulf. Med Forord af Vilh. Beck. ♦ Odense, 1888. 236 sider (1888, novelle(r)) EMP1849
originaltitel: Am Throne Gottes, 1885
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
forord af Vilhelm Beck (1829-1901)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag. ♦ Odense, 1894. 236 sider.
 note om oplag 3. Oplag, 1902.
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Bølger og Klipper (1888, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Krig og Fred (1888, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Mellem Himmel og Jord (1888, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: I Lidelse og Kjærlighed (1888, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: En Guds Gave (1888, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: Ved Skovkanten (1888, novelle(r))
[g] Evers, Ernst: Konge og Dronning (1888, novelle(r))
[h] Evers, Ernst: Under Palmernes Skygge (1888, novelle(r))
[i] Evers, Ernst: Foraarsdage (1888, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Hjemad. Fem Fortællinger. Autoriseret Overs. af Alvilda Kierulf. ♦ Odense, 1892. 151 sider (1892, novelle(r)) EMP1850
originaltitel: Heimwärts, 1887
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1903.
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Iblandt fremmede (1892, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Den hjemløse (1892, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Tiden i Uro-Haabet i Gud (1892, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Forladte Hjerter og fortabte Sjæle (1892, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Moderhjertet og Moderens Brudesmykke (1892, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Livet i Lys. Fire Fortællinger til de tre kristelige Trosartikler. Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, 1893. 227 sider (1893, novelle(r)) EMP1851
originaltitel: Das Leben im Licht, 1882
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord af forf.].
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Hjemme. En Fortælling til den første kristelige Trosartikel (1893, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Hen over Foraarsmarkerne. Fortælling til den anden kristelige Trosartikel (1893, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Landsbydronningen (1893, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Roser og Torne. Fortælling til den tredje Trosartikel (1893, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Guldkorn. Fortællinger om Troskab og Trofasthed. Overs. af A. Kierulf. Med en kort Biografi af Pastor Evers. ♦ Odense, 1895. xii + 239 sider (1895, novelle(r)) EMP1852
originaltitel: Goldkörner, 1890
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii: [Forord af forf.].
 note til oversat titel Side v-xii: Pastor Ernst Evers. Pectus est quod facit theologum. Et Karakterbillede.
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Af den gamles Papirer (1895, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Modertroskab (1895, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Egetræer og Epheuranker (1895, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Spurve, Svaler og Hans Jørgen (1895, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Herre og Tjener (1895, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: Hedvig (1895, novelle(r))
[g] Evers, Ernst: Trofaste Hjerter (1895, novelle(r))
[h] Evers, Ernst: Søstrene (1895, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Under Graner og Palmer. Fortællinger. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, 1896. 163 sider (1896, novelle(r)) EMP1853
originaltitel: Unter Tannen und Palmen, 1893
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Forord af forf.].
 note om oplag 2. Oplag, 1901.
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: I Granskoven (1896, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Grøn Paaske (1896, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Den forsinkede Julefest (1896, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Den gode gamle Herbert (1896, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Gennem et Slør (1896, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: I Stilheden (1896, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Oliegrene og Tornekviste. Kristelige Fortællinger. Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, 1898. 144 sider (1898, novelle(r)) EMP1854
originaltitel: Ölzweige und Dornenreiser, 1895
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Forord af forf.].
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: I Skoven og paa Heden (1898, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Storm og Stilhed (1898, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Askepot og Kæledægge eller som man reder, saa ligger man (1898, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Gennem Vand og Ild (1898, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Magdalenehjemmet (1898, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: Skomager Homfeld i Berlin (1898, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Juleklokker. Seks Fortællinger. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, 1899. 147 sider (1899, novelle(r)) EMP1855
originaltitel: Weihnachtsglocken. Erzählungen für jung und alt, 1887
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede side: [Forord af forf.].
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Han kommer. En Adventshistorie (1899, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Hemmelig Kærlighed. En Julehistorie (1899, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Gadedøre og Naadeporte. En Nytaarshistorie (1899, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Søndagsvennen. En Nytaarshistorie (1899, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Fred i Krig (1899, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: Vintergækken. En Epiphanie-Historie (1899, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Adventsklokker. Seks Fortællinger. Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, 1900. 108 sider (1900, novelle(r)) EMP1856
originaltitel: Weihnachtsglocken. Erzählungen für jung und alt, 1887
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord af forf.].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 5-1-1901, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: Krimhilde og Ulrikke. En Fortælling fra Luthers Tid (1900, novelle(r))
[b] Evers, Ernst: Enkens Drøm (1900, novelle(r))
[c] Evers, Ernst: Den store Ildebrand (1900, novelle(r))
[d] Evers, Ernst: Kalk og Krone (1900, novelle(r))
[e] Evers, Ernst: Lynet paa den hellige Aften (1900, novelle(r))
[f] Evers, Ernst: Tre Dage i Luthers Hjem (1900, novelle(r))
 Bog Evers, Ernst: Salig. Tre Fortællinger til Herrens Lovprisning. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. 2. gennemsete Udg. ♦ 1900. 206 sider (1900, novelle(r)) EMP1847
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
1885 1. udgave: Saligt. Tre Fortællinger til Herrens Lovprisning. Autoriseret Overs. af A. Kierulf. ♦ 1885. 208 sider
kollaps Indhold

[a] Evers, Ernst: I den nye Verden (1900, novelle(r))
1885 indgår i: Saligt [a] 1. udgave: I den nye Verden
[b] Evers, Ernst: I Skoven (1900, novelle(r))
1893 1. udgave: I Skoven. Roman. ♦ [Berlingske Tidende], 1893. 212 sider
[c] Evers, Ernst: Bekymringsbarnet og Velsignelsesbørnene (1900, novelle(r))
1885 indgår i: Saligt [c] 1. udgave: Sorgensbarnet og Velsignelsesbørnene
 Bog Evers, Ernst: Naar Kirkeklokkerne kalde. 6 kirkelige Fortællinger. Oversat af A. Kierulf. ♦ Odense, Milo, 1901. 198 sider (1901, novelle(r))
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
 Bog Evers, Ernst: Ved Sinai. Fortællinger til de hellige ti Guds Bud. Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, Milo, 1902. 220 sider. Pris: kr. 1,50 (1902, novelle(r))
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
 Bog Evers, Ernst: Fra Død til Liv. En Fortælling fra Luthers Tid. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1903. 24 sider. Pris: kr. 0,10 (1903, novelle(r))
serietitel: Gudelige Småskrifter, 496
oversat af Anonym
 Bog Evers, Ernst: Pinseroser. 2 kristelige Fortællinger. Overs. af A. Kierulf. ♦ Odense, Milo, 1903. 136 sider. Pris: kr. 1,25 (1903, roman)
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
 Bog Evers, Ernst: Naadekilder. To Fortællinger til de hellige Sakramenter og Bønnens Magt. Autoriseret Oversættelse af A. Kierulf. ♦ Odense, Milo, 1908. 162 sider. Pris: kr. 1,25 (1908, novelle(r))
Detaljer
oversat af Alvilda Kierulf (1837-1916)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Fadertroskab. Tabt og genfunden. Bønnens Magt.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 13, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse, signeret J.B.].
 Trykt i periodicum Evers, Ernst: Ved Missisippifloden. Af Pastor Ernst Evers (1926, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Herning Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Herning Avis fra 28-8-1926 til 2-9-1926. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden