Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Richard Brinsley Sheridan (1751-1816)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Sheridan, [Richard Brinsley]: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788 (1788, dramatik) BD4:sp380
originaltitel: The school for scandal, 1776
Detaljer
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
1807 i: Collection of english plays [1c] Senere udgave: The school for scandal. A comedy in 5 acts
1841 Senere udgave: Bagtalelsens Skole. Komedie i fem Acter, efter R. B. Scheridans engelske Original paa ny oversat [af N.V. Dorph] til Brug for den danske Skueplads. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1841. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 126)
1875 [Uddrag] indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s255] Senere udgave: [From] The School for Scandal. Side 255-58
1884 Senere udgave: Bagtalelsens Skole. Komedie i fem Akter. Efter Sheridans engelske Original, paany oversat til Brug for den danske Skuesplads. ♦ Schubothes Boghandel, I.H., 1884. 35 sider. Pris: kr. 0,75
1907 Senere udgave: The school for scandal. A comedy. Til Brug for Gymnasiet. Med Indledning og Kommentar af Cl. Clausen. ♦ Gyldendal, 1907. 166 sider. Pris: kr. 1,50
1884 Senere udgave: Bagtalelsens Skole. Komedie i 11 Billeder. (Overs. fra Engelsk af N. V. Dorph. Bearbejdet af Holger Rørdam og Edvin Tiemroth). ♦ Carit Andersen, 1884. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75
1945 Senere udgave: Bagtalelsens Skole. Det er Sheridans navnkundige Komedie »The school for scandal«. Paany overs. til Dansk af Peter Christiansen og fornyet med 15 helsides Ill. af Aksel Jørgensen. ♦ Gyldendal, 1945. 242 sider, illustreret. Pris: kr. 58,00
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [6-3-1784] Læst Sheridans Läster-Schule med Fornøielse uagtet alle Stykkets Mangler.
 Dramatik Sheridan, [Richard Brinsley]: Medbeylerne. Comedie i 5 Akter ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1798 (1798, dramatik) BD4:sp380
originaltitel: The rivals, 1775
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
1852 Senere udgave: Medbeilerne. Lystspil i 5 Acter. Oversat [af Ludolph Fog]. ♦ Schubothe, 1852. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 172)
1875 [Uddrag] indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s246] Senere udgave: [From] The Rivals. Side [246]-55
 Bog Sheridan, R. B.: [Collection of english plays [1c]] The school for scandal. A comedy in 5 acts (1807, dramatik) BD4:sp375
Detaljer
1788 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
 Bog Sheridan, R. B.: Bagtalelsens Skole. Komedie i fem Acter, efter R. B. Scheridans engelske Original paa ny oversat [af N.V. Dorph] til Brug for den danske Skueplads. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1841. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 126) (1841, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:126
Detaljer
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
1788 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
kollaps Noter
 Bog Sheridan: Medbeilerne. Lystspil i 5 Acter. Oversat [af Ludolph Fog]. ♦ Schubothe, 1852. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 172) (1852, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:172
Detaljer
oversat af Ludolph Fog (1825-1897)
1798 1. udgave: Medbeylerne. Comedie i 5 Akter ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1798
 Tekster Sheridan, Richard Brinsley: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s258]] "The Angry Boy". Side 258 (1875, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Sheridan, Richard Brinsley: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s246]] [From] The Rivals. Side [246]-55 (1875, dramatik)
Detaljer
1798 [Uddrag] 1. udgave: Medbeylerne. Comedie i 5 Akter ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1798
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [244]-45: Richard Brinsley Sheridan. 1751-1816.
 Bog Sheridan, Richard Brinsley: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s255]] [From] The School for Scandal. Side 255-58 (1875, dramatik)
Detaljer
1788 [Uddrag] 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Sheridan, R. B.: Bagtalelsens Skole. Komedie i fem Akter. Efter Sheridans engelske Original, paany oversat til Brug for den danske Skuesplads. ♦ Schubothes Boghandel, I.H., 1884. 35 sider. Pris: kr. 0,75 (1884, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:126
Detaljer
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
1788 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
kollaps Noter
 note til oversat titel Bibliotek.dk anfører fejlagtigt oversætteren som Adam Gottlob Thoroup.
 Bog Sheridan, Rich. Brinsley: The school for scandal. A comedy. Til Brug for Gymnasiet. Med Indledning og Kommentar af Cl. Clausen. ♦ Gyldendal, 1907. 166 sider. Pris: kr. 1,50 (1907, dramatik)
Detaljer
noter af Claus Clausen, f. 1879 (1879-1953)
1788 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
 Bog Sheridan, Richard B.: Bagtalelsens Skole. Komedie i 11 Billeder. (Overs. fra Engelsk af N. V. Dorph. Bearbejdet af Holger Rørdam og Edvin Tiemroth). ♦ Carit Andersen, 1884. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75 (1884, dramatik)
Detaljer
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
oversat af Holger Rørdam, f 1893 (1893-1973)
oversat af Edvin Tiemroth (1915-1984)
1788 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
 Bog Sheridan, [Richard B.]: Bagtalelsens Skole. Det er Sheridans navnkundige Komedie »The school for scandal«. Paany overs. til Dansk af Peter Christiansen og fornyet med 15 helsides Ill. af Aksel Jørgensen. ♦ Gyldendal, 1945. 242 sider, illustreret. Pris: kr. 58,00 (1945, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Christiansen (1899-1976)
illustrationer af Aksel Jørgensen, f 1883 (1883-1957)
1788 1. udgave: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat på bestilling af Det kgl. Teater, 1940.
 note til oversat titel Politiken 29-6-1945, side 5, uddrag af annonce: Udsolgt fra Forlaget.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Sheridan, Richard Brinsley: Bagtalelsens SkoleKomedie i 5 Akter af Sheridan. Oversat af A.G. Thoroup og (fra 1846-47) af N.V. Dorph
[På Odense Teater:] Komedie i 4 Akter (9 Afdelinger) af Sheridan. Oversat af N.V. Dorph
[På Det ny Teater:] Oversat af Peter Edvard Christiansen
[På Folketeatret:] Komedie i 11 Billeder. Oversættelse: Niels Vinding Dorph, bearbejdelse: Holger Rørdam og Edvin Tiemroth
[På Odense Teater:] Lystspil i 5 Akter (12 Afdelinger) af R.B. Sheridan. Oversat af N.V. Dorph
[Til Det ny Teater, 1958:] Oversættelse: Frank Jæger
[På Ålborg Teater:] Oversættelse: Frank Jæger
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
oversat af Peter Christiansen (1899-1976)
oversat af Holger Rørdam, f 1893 (1893-1973)
oversat af Edvin Tiemroth (1915-1984)
oversat af Frank Jæger (1926-1977)
(premiere 08-01-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 130, 1889-1975: 69)
Sheridan, Richard Brinsley: MedbejlerneKomedie i 5 Akter af Sheridan, frit oversat af N.T. Bruun, senere [fra 1851-52] Lystspil i 5 Akter, oversat af Ludolph Fog
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Ludolph Fog (1825-1897)
(premiere 19-11-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 58)
Sheridan, Richard Brinsley: Lille Salomon!Lystspil i 4 Akter, frit bearbejdet efter R. Sheridans komiske Opera, ved Carl Engholm
oversat af Carl Engholm
(premiere 19-12-1869 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden