Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Giuseppe Scolari (1720-1774)

Sprog: italiensk

0000  Web Link Omtale i elektronisk form: corago.unibo.it

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Musik (musik) anonym: Tieneren som giver sig ud for Adelsmand. Et lystigt musicalisk Efter-Stykke, til at opføres paa den Kongelige Danske Skue-Plads i Kiøbenhavn, i Efterhøsten af Aaret 1760. Oversadt paa Dansk af Rasmus Soelberg, Dansere ved samme Skue-Spill. ♦ Kjøbenhavn, Trykt udi H. K. Mejestæts privil. Bogtrykkerie, 1760. 93 sider (1760, dramatik) BD4:sp423 👓
originaltitel: Lo staffiere finto nobile
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Lo staffiere finto nobile, operetta comica, da rappresentarsi nel teatro reale danese di Copenaga nell' autunno dell' anno MDCCLX [ie: 1760].
 note til oversat titel Side [3] bl.a.: Musikken er gandske nye, Componeret af Mr. Joseph Scolari fra Vicenza.
 note til oversat titel Parallel dansk og italiensk tekst.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Musik (musik) anonym: Den beskæmmede Gnier. Et lystigt musikalsk Skue-Spil til at opføres paa den kgl. danske Skueplads, i Efterhøsten af Aaret 1762. [Musikken mestendels af Scolari]. ♦ Kbh., [1762]. (1762, dramatik) BD4:sp424
originaltitel: L'avaro burlato
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden