Om rollelisterne

Roller på Det kongelige Teater

Caroline Pfeil


25-05-1875 Pfeil (Debut) (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Gunhild, hendes Amme

Fjældsøen,
Eventyr-Drama i 4 Akter af A. Munch, Musiken af P. Heise
Premiere på Det kgl. Teater: 25-05-1875

14-01-1876 Pfeil (sidste Optræden)
[5] Hedvig, hans Kone

Vilhelm Tell,
Opera i 4 Akter af Rossini, Teksten af Jouy og Hipp. Bis. Oversat af Th. Overskou
Premiere på Det kgl. Teater: 04-09-1842