Om rollelisterne

Liste over personalenavne

Roller på danske teatre

Pauline Funck

død som Fru Fallesen
Født: 17-04-1826 - Død: 07-03-1879
Afsked: Aug. 1851


27-11-1840 Funck (Debut) (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[99] Andre, Landsbyfolk, Opvartere, Gendarmer, Børn

Toréadoren,
idyllisk Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved Edv. Helsted
[Fra 1884:] ballet i 2 akter
[Fra 1929:] idyllisk ballet i 2 akter. Instrumenteret af F. Hemme
Premiere på Det kgl. Teater: 27-11-1840