Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Nutidens Romanbibliothek, tidsskrift 1878-79 (indekseret indhold)

Redig. af V. Møller og R. Kaufmann. (1-2 Aarg. à 2 Bd.). ♦ "Nutiden", 1878-79.
redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
redigeret af Richard Kaufmann (1846-1894)
kollaps Noter
 note til titel Kallundborg Avis 31-1-1878, side 3, uddrag af omtale: ... agtes udgivet regelmæssigt to Gange om Maaneden med et 48-spaltet Hefte i stort Format til en Priis af 35 Øre pr. Hefte.
 url Fuld visning af subskriptionsindbydelse (trykt i Berlingske Tidende, Aften, 2-2-1878, Tillæg side 2) på:  Link til ekstern webside Mediestream
 

1878 Broder Jacob (roman), se: Broder Jacob (engelsk, Eliot, George)
 Trykt i periodicum Trykt i Nutidens Romanbibliotek, 1878
1878 Kagepigen (roman), se: Kagepigen (Schandorph, S.)
1878 Karin af Sverrig (roman), se: Karin af Sverrig (tysk, Jensen, Wilhelm)
 Trykt i periodicum Trykt i Nutidens Romanbibliotek, 1878
1878 Et løftet Slør (novelle), se: Et løftet Slør (engelsk, Eliot, George)
 Trykt i periodicum Trykt i Nutidens Romanbibliotek, 1878
1878 Manden ved Stranden (novelle), se: Manden ved Stranden (engelsk, Harte, Bret)
 Trykt i periodicum Trykt i Nutidens Romanbibliotek, 1878
1878 Minen i Djævlesvælget (novelle), se: Minen i Djævlesvælget (engelsk, Harte, Bret)
 Trykt i periodicum Trykt i Nutidens Romanbibliotek, 1878
1878 Under Jorden (roman), se: Det sorte Indien (fransk, Verne, Jules)
 Trykt i periodicum Trykt i: Nutidens Romanbibliothek, 1878, fra hefte 1, under titlen: Under Jorden
1878 Ægteskabs-Lykke (roman), se: Ægteskabs-Lykke (russisk, Tolstoy, Leo)
 Trykt i periodicum Trykt i Nutidens Romanbibliotek, 1878


pil op Til toppen af siden