Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fritz Wedel-Jarlsberg (1757-1831)

 Om personen Oplysninger om Fritz Wedel-Jarlsberg

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.]: Bonde-Dyd. Et Lyst-Spil i 3 Handlinger. Kbh., 1782 (1782, dramatik) BD4:sp342
 Bog (oversætter) Cronegk, Johann Friederich: Codrus. Et Sørgespil ifem Optog. Priisskrift af Friherre Johann Friederich Cronegk. Efter den tydske Original, med nogle faa Forandringer oversat ved Friherre Friderich Hartvig Wedel-Jarlsberg. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Hofbogtrykker N. Møller og Søn, 1788. 119 sider (1788, dramatik) BD4:sp353
originaltitel: Codrus, 1758
af Johann Friedrich von Cronegk (1731-1758, sprog: tysk)
 Dramatik anonym [Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.]: Det var omsomst. Et dansk original Skuespil i een Akt, eller Anden Akt af Skuespillet: den siældne unge Herremand og Personerne fra Nessuarad. Kbh., 1794. 48 sider (1794, dramatik) BD4:sp342 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik anonym [Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.]: Den sieldne unge Herremand og Personerne fra Nessuarad. Et dansk original Skuespil i een Akt. Første Gang opført for Publikum paa det store danske Theater 1793. Kbh., 1794. 48 sider (1794, dramatik) BD4:sp342 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Ikke opført på Det kgl. Teater, men måske opført af hans eget teaterselskab: Det Kongelige priviligerede Skuespillerselskab fra Nestved", der f.eks. også spillede i Odense.
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Guldberg, Frederik Høegh]: Skrivefriheden. Et dansk original Skuespil i 1 Akt. Uegennyttig tilbudet til Brug for den kgl. danske Skueplads. Kbh., 1794 (1794, dramatik) BD4:sp318
Detaljer
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
kollaps Noter
 note til titel Erslew anfører dette stykke både under Guldberg, bind 1, side 527 og Wedel-Jarlsberg, bind 1 side 469.
 note til titel Erslew anfører som kilde ved Wedel-Jarlsberg: Bärens's: Nok en Draabe i det store Hav af Skrifter om Skrivefriheden, 1797, side 51.
 Dramatik anonym [Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.]: Til Danske Tilskuere. Fra Forfatteren af Skuespillet: den sieldne unge Herremand etc. Kbh., 1794 (1794, dramatik) BD4:sp342
 Tekster anonym: Kongen af Dahomet. En virkelig Tildragelse strax efter den amerikansk-engelske Krig (1797, tekster)
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Mindet. Et lidet dansk original Skuespil i een Akt. Musiken af [Ped.] Foersom. ♦ Odense, 1805 (1805, dramatik) BD4:sp342
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Qvitos Rømning eller Pizarros Fortvivlelse. Skuespil i 5 Acter. En Fortsættelse af Spanierne i Peru eller Rollas Død af Præsident v. Kotzebue. ♦ Kbh., 1808 (1808, dramatik) BD4:sp342
andet: August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Jøden Philip og Bonden eller Naturens Discipel. Original Skuespil i 3 Acter. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp343
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: De forhindrede Selvmord. Skuespil i 3 Akter. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp343
 Samling Wedel-Jarlsberg, F. C.: Fragmenter af Tænke- og Læse-Resultater ♦ Kbh., 1819-1820 (1819-20, samling) BD4:sp169
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom som: 1. Hefte. Med en Indledning. ♦ Kbh., 1819, og: 1. Bind. ♦ Kbh., 1820.
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Tempel-Øen. Skuespil paa Vers i 5 Akter. ♦ Kbh., 1819 (1819, dramatik) BD4:sp343
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Den juridiske Tartuffe eller det juridiske Snigmord. Borgerligt Skuespil i 5 Acter. ♦ Kbh., 1826 (1826, dramatik) BD4:sp343
 Dramatik Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Egoisten eller Den pedantiske Forsigtige. Skuespil i 2 Akter. ♦ Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp343

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden