Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederik Wilhelm Wivet (1728-1790)

 Om personen Oplysninger om Frederik Wilhelm Wivet

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Wivet, Frederik Wilhelm]: Den Forfængelige i en Comedie udi 3 Acter. [Aalborg], 1748 (1748, dramatik)
 Bog W., F. W. [ie: Wivet, Fr.Wilh.]: Danske Epigrammata. No. [1-]22. Kbh., 1751 (1751, digte) BD4:sp254
 Bog W., F. W. [ie: Wivet, Fr.Wilh.]: Den danske Robinson eller Peder Andersens Liv og Levnets Historie. Skreven ved F.W.W. Kbh., [1753]. 160 sider [ufuldendt] (1753, digte) BD4:sp254
Detaljer
kollaps Noter
 Artikel Lærde Efterretninger: 1753, side 290 [anmeldelse].
 Dramatik W**** [ie: Wivet, Fr. Wilh.]: Datum in blanco eller den af sin egen Last straffede Aagerkarl. Et Skuespil i fem Optoge. ♦ [København], [1777]. 144 sider (1777, dramatik) BD4:sp344
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik W**** [ie: Wivet, Fr. Wilh.]: [Nye originale Skuespil [2e]] Datum in blanco eller Den af sin egen Last straffede Aagerkarl. Et Skuespil i 5 Optoge (1778, dramatik) BD4:sp305
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1756, men først opført 3-1-1785.
 Bog Lauridssøn, Fritz [ie: Wivet, Fr.Wilh.]: Beskrivelse over en Reise som nogle af Modvind ilde plagede Mennesker gjorde til Fods, igiennem Sielland og endeel af Jylland, da de maatte ved Jyde-Rehden forlade Skib og Gods for at komme hiem, Meget ynkelig at læse ... Kbh., 1787 (1787, digte) BD4:sp254
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel undertitlen fortsætter med: ... Skreven af Fritz Lauridssøn, fordum Skoleholder. Men nu i Trykken udgiven og med Historiske, Poetiske, Geographiske, Moralske, Etymologiske, Satiriske, Critiske og Politiske, Latinske, Danske og Hollandske, samt andre Anmærkninger forsynet af Mads Skarp.
 Dramatik W**** [ie: Wivet, Fr. Wilh.]: Enke- og Liig-Kassen eller den forstyrrede General-Forsamling. Et Skuespil i 3 Optog, ved W****. Kbh., 1787 (1787, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1749, omarbejdet 1760 og 1773, opført første gang 15-11-1787.
 Dramatik Wiwet, F. W.: Skuespil. Udg. af E[rnst] H[enr.] Holm. Kbh., 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp790
udgiver: Ernst Henrik Holm (1809-1861)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Frederik Wilhelm Wivet: Datum in blanco
eller Den af sin egen List straffede Aagerkarl, Komedie i 5 Akter af F.W. Wiwet
(premiere 03-01-1785 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Frederik Wilhelm Wivet: Enke- og Ligkassen
eller Den forstyrrede Generalforsamling, Skuespil i 3 Akter af F.W. Wiwet
(premiere 15-11-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden