Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Emil Wolle (1808-1874)

 Om personen Oplysninger om Emil Wolle

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Tieck, L.: Den unge Snedkermester. Novelle i syv Afsnit. Overs. af E. Wolle. ♦ 1837. Del 1-2, 288 + 274 sider (1837, roman) EMP2922
originaltitel: Der junge Tischlermeister, 1836
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Tekster Alexis B.: Poetiske Bagateller (1838, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 2, side 157, 1847 formoder Lorck (Jørgen Henrik), men afkræfter dette i supplement, bind 2, 1864, side 239.  Lorck, Jørgen Henrik Jørgen Henrik Lorck
 Dramatik Wolle, E.: Et Par Komedier. Udgivne af E. Wolle. ♦ Eget Forlag, 1851. 170 sider (1851, dramatik)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Wolle, E.: Hr. Mikkelsens Testamente. Orig. Komedie i to Acter (1851, dramatik)
[b] Wolle, E.: Huset ved Korsveien. Orig. Komedie i een Act (1851, dramatik)
 Bog Dr. x-x [Wolle, E.]: Fra min første Praxis. Fortælling af Dr. x-x. ♦ Schubothe, 1871. 420 + viii sider (1871, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse For Romantik og Historie, Syvende Bind (1871), side 667 [Anmeldelse].  Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-7/page/n679/mode/2up
 Bog Dr. x-x [Wolle, E.]: Brudstykker af en jydsk Borgermands Dagbøger for 1848. Fundne i en gammel Skuffe af Dr. x-x. ♦ Kbh., Schubothe, 1873. 168 sider (1873, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På folkebibliotekerne opstillet under klassemærket 96.5 (Den dansk-tyske krig 1848-50).
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 14-6-1873, side 2 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[b] Dr. x-x [Wolle, E.]: Landstormen i Mariager (1873, dramatik)
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden