Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Stub (1737-1785)

 Om personen Oplysninger om Christian Stub

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (udgiver) Stub, Ambrosius: Arier og andre poetiske Stykker. Andet, rettede og forøgede Oplag. ♦ Odense, Trykt i det Kongl. Privil. Adresse-Contoirs Bogtrykkerie, 1780. 128 sider (1780, digte) BD4:sp248 👓
Detaljer
af Ambrosius Stub (1705-1758)
udgiver: Thomas Severin Heiberg (1738-1819)
1771 1. udgave: Arier og andre poetiske Stykker. [Udg. af T. S. Heiberg]. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, boende ved Gammel Strand, 1771. 88 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Høyædle og Velbaarne Hr. Greve Friderich af Adhlefeldt, Deres Kongelige Majestets Hoybestalter Ritmester, af Cavalleriet.
 note til titel Side [5-8]: [Dedikationstekst, signeret: Fuglsbølle den 16 August 1779, C. Stub].
 note til titel Side [9-10]: Til Læseren! [Forord af forfatterens søn, signeret: Fuglsbølle den 16 August 1779, C. Stub.].
 note til titel Side [11-12]: Forerindring af den første Udgiver [signeret: Udgiveren].
 note til titel Hertil udkom: Anhang til Ambrosius Stubs poetiske Tanker af Christian Stub. Odensen, 1782.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden