Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Emil Rasmussen (1873-1956)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Rasmussen, Emil: Anita. En Roman. Virkelighedsbilleder fra Provindslivet i det moderne Italien. ♦ Gyldendal, 1900. 374 sider (1900, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: Frants. Historien om en Præst. ♦ Gyldendal, 1902. 460 sider. Pris: kr. 6,50 (1902, roman)
Detaljer
1928 Senere udgave: Frants. Historien om en Præst. ♦ Gyldendal, 1928. 358 sider. Pris: kr. 7,75
 Bog Rasmussen, Emil: Skorpionen. Til de uskyldige om de sagesløse. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 270 sider. Pris: kr. 4,00 (1902, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s425]] Min Ven Anarkisten. (Virkelighedsstudie fra de picenske Marker, "Tilskueren", Decbr.-Heftet, 1898). Side 425-37 (1906, novelle(r)) 👓
del af: Tilskueren
 Bog Rasmussen, Emil: Mafia. Roman fra det moderne Sicilien. ♦ Gyldendal, 1906. 364 sider. Pris: kr. 5,50 (1906, roman)
Detaljer
1921 Senere udgave: Mafia. Roman fra det moderne Sicilien. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 347 sider. Pris: kr. 11,50
1940 Senere udgave: Mafia. 5. Oplag. ♦ Forlaget af 1939, 1940. 355 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1907.
 Dramatik Rasmussen, Emil: Mod Tinderne. Et Passionsspil [i 4 akter]. ♦ Gyldendal, 1906. 158 sider. Pris: kr. 2,75 (1906, dramatik)
 Bog Rasmussen, Emil: Den kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. ♦ Gyldendal, 1908. 357 sider. Pris: kr. 5,50 (1908, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Det kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 349 sider
1940 Senere udgave: Den kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. 4. Oplag. ♦ Forlaget af 1939, 1940. 349 sider
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag, 1908].
 anmeldelse Politiken 16-5-1908, side 3 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side 45 [Anmeldelse].
 Bog Rasmussen, Emil: Camillo Cantori og hans Koner. Roman. ♦ Gyldendal, 1909. 312 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1922.
 note om oplag 3. Oplag, 1922.
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt  Web link link til hele listen Kommentar til listen: Undersøgt, men ingen dom.
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 3-6-1909, side 3 [Anmeldelse, signeret: R.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark. Aschehoug, 1999: side 59-60, uddrag side 204-06 (originalens siderne 164-67).
 Bog Rasmussen, Emil: Sultana. En arabisk Kvindeskæbne. Roman. ♦ Gyldendal, 1909. 320 sider (1909, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Sultana. En arabisk Kvindeskæbne. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 291 sider
 Bog Rasmussen, Emil: Hvad Kvinder vil -. Roman. ♦ Gyldendal, 1910. 282 sider (1910, roman)
Detaljer
1912 Samhørende, fortsættes af (2. del): Hvad Kvinder høster. Roman fra det moderne Italien. ♦ Gyldendal, 1912. 453 sider
1919 Senere udgave: Hvad Kvinder vil -. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 271 sider
 Bog Rasmussen, Emil: Hvad Kvinder høster. Roman fra det moderne Italien. ♦ Gyldendal, 1912. 453 sider (1912, roman)
Detaljer
1910 Samhørende, 2. del af: Hvad Kvinder vil -. Roman. ♦ Gyldendal, 1910. 282 sider
1922 Senere udgave: Hvad Kvinder høster. Roman fra det moderne Italien. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1922. 430 sider. Pris: kr. 10,50
 Bog Rasmussen, Emil: Søster Ingeborg. Fra den fri Kærligheds Lazaret. ♦ Gyldendal, 1913. 345 sider (1913, roman)
Detaljer
1921 Senere udgave: Søster Ingeborg. Fra den fri Kærligheds Lazaret. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 318 sider. Pris: kr. 9,75
 Bog Rasmussen, Emil: Via del lnferno. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 224 sider (1913, roman)
Detaljer
1923 Senere udgave: Via del lnferno. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1923. 186 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 16-12-1913, side 2 [Anmeldelse, signeret: t.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Rasmussen, Emil: Skriftemaalsdjævelen. Roman fra Italiens Genopstandelses-Periode. ♦ Gyldendal, 1915. 334 sider (1915, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1920. 336 sider.
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 Bog Rasmussen, Emil: Donna Linda. Roman fra det moderne Italien. ♦ Gyldendal, 1916. 366 sider (1916, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1920.
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 Bog Poincanard, Jean: Barbarkvinder. Et fransk Øjenvidnes Afsløringer af haarrejsende tyske Tilstand. Oversat af H. Hansen. Besørget udgivet af Dr. Emil Rasmussen. ♦ København, Nordiske Forfatteres Forlag, 1917. 205 sider (1917, roman)
se også: Klokke Roland
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bogen er forfattet på dansk af Emil Rasmussen.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 anført med tilføjelsen: (Beslaglagt).
 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64: Bind 3, side 140: Bogen, der var tilegnet Johannes Jørgensen som svar på dennes bog "Klokke-Roland" (1915), beslaglagdes, efter at kriminel tiltale var rejst 20-10-1917 efter straffelovens § 184. Forfatteren idømtes 8-12-1917 ved kriminalretten 14 dages simpelt fængsel samt konfiskation af bog og tryksats. Dommen stadfæstet ved højesteret samme år, dog at satsen tilbageleveredes bogtrykkeren, efter at den forinden var ubrugeliggjort. Side 57-64, 95-102, 117-18, 127-32, 136-44, 148-53, 163-64 samt 199-200 ansås for pornografiske.
 note til titel Hertil udgave forfatteren en redegørelse og et forsvar: Løgnens Riddervagt. "Barbarkvinder" og Danmark. Nordiske Forfatteres Forlag, 1917. 15 sider.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel 6. Oplag, 1917.
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt  Web link link til hele listen Kommentar til listen: Forbudt efter udgivelsen af 6. oplag.
 anmeldelse Politiken 26-8-1917 [Anmeldelse af Kai Friis Møller].
 Bog Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark. Aschehoug, 1999: side 60, uddrag side 210-16 (originalens siderne 57-64).
 Trykt i periodicum Rasmussen, Emil: Rendez-vouz-Selerne. Af Dr. phil. Emil Rasmussen. Illustreret af Biilmann-Petersen (1917, novelle(r)) 👓
del af: Pressens Magasin
Detaljer
illustrationer af Børge Biilmann Petersen (1897-1941)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 2 (15-1-1917), side [3]-18.
 Bog Rasmussen, Emil: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider (1918, roman)
Detaljer
1918 Samhørende, fortsættes af (2. del): Bag gyldne Mure. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 300 sider
1923 Samhørende, fortsættes af (3. del): Paa flygtende Fod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1923. 406 sider. Pris: kr. 11,50
1924 Samhørende, fortsættes af (4. del): Mens Stormene gaar. Roman. ♦ Gyldendal, 1924. 328 sider. Pris: kr. 9,50
1926 Samhørende, fortsættes af (5. del): Den hvide Ørn. Roman. ♦ Gyldendal, 1926. 313 sider. Pris: kr. 9,75
1921 Senere udgave: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. 4.-6. Tus. ♦ Gyldendal, 1921. 327 sider. Pris: kr. 9,75
1943 i: Det polske Blod [1] Senere udgave: Det polske Blod. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. 346 sider
kollaps Noter
 note om oplag 1.-3. Tusinde, 1918.
 Bog Rasmussen, Emil: Bag gyldne Mure. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 300 sider (1918, roman)
Detaljer
1918 Samhørende, 2. del af: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider
1943 i: Det polske Blod [2] Senere udgave: Bag gyldne Mure. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 354-647
kollaps Noter
 note om oplag 1.-3. Tusinde, 1918.
 anmeldelse Fyns Social-Demokrat 8-12-1918, side 2 [Anmeldelse, signeret: E-t.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Rasmussen, Emil: Hvad Kvinder vil -. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 271 sider (1919, roman)
Detaljer
1910 1. udgave: Hvad Kvinder vil -. Roman. ♦ Gyldendal, 1910. 282 sider
 Bog Rasmussen, Emil: Det kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 349 sider (1919, roman)
Detaljer
1908 1. udgave: Den kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. ♦ Gyldendal, 1908. 357 sider. Pris: kr. 5,50
 Bog Rasmussen, Emil: Sultana. En arabisk Kvindeskæbne. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 291 sider (1919, roman)
Detaljer
1909 1. udgave: Sultana. En arabisk Kvindeskæbne. Roman. ♦ Gyldendal, 1909. 320 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1919.
 Bog Rasmussen, Emil: Det store Kaos. Münchener Kunstnerroman fra Krigens Dage. ♦ Gyldendal, 1919. 322 sider (1919, roman)
Detaljer
1921 Samhørende, fortsættes af (2. del): De fjærne blaa Bjerge. Münchener Kunstnerroman fra Krigens Dage. (Andet afsluttende Bind af "Det store Kaos"). ♦ Gyldendal, 1921. 391 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 note om oplag 4. Oplag, 1919.
 anmeldelse Politiken 20-12-1919, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 anmeldelse Tilskueren, januar 1920, side 75-76 [Anmeldelse af Poul Levin].  Levin, Poul Poul Levin
 Bog Rasmussen, Emil: Mafia. Roman fra det moderne Sicilien. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 347 sider. Pris: kr. 11,50 (1921, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Mafia. Roman fra det moderne Sicilien. ♦ Gyldendal, 1906. 364 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1921.
 Bog Rasmussen, Emil: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. 4.-6. Tus. ♦ Gyldendal, 1921. 327 sider. Pris: kr. 9,75 (1921, roman)
Detaljer
1918 1. udgave: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1920-24 har: [1.-5. Tus., 1921].
 Bog Rasmussen, Emil: Søster Ingeborg. Fra den fri Kærligheds Lazaret. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 318 sider. Pris: kr. 9,75 (1921, roman)
Detaljer
1913 1. udgave: Søster Ingeborg. Fra den fri Kærligheds Lazaret. ♦ Gyldendal, 1913. 345 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1921.
 Bog Rasmussen, Emil: De fjærne blaa Bjerge. Münchener Kunstnerroman fra Krigens Dage. (Andet afsluttende Bind af "Det store Kaos"). ♦ Gyldendal, 1921. 391 sider (1921, roman)
Detaljer
1919 Samhørende, 2. del af: Det store Kaos. Münchener Kunstnerroman fra Krigens Dage. ♦ Gyldendal, 1919. 322 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1921.
 Bog Rasmussen, Emil: Hvad Kvinder høster. Roman fra det moderne Italien. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1922. 430 sider. Pris: kr. 10,50 (1922, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Hvad Kvinder høster. Roman fra det moderne Italien. ♦ Gyldendal, 1912. 453 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1922.
 Bog Rasmussen, Emil: Via del lnferno. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1923. 186 sider. Pris: kr. 5,50 (1923, roman)
Detaljer
1913 1. udgave: Via del lnferno. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 224 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1923.
 Bog Rasmussen, Emil: Paa flygtende Fod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1923. 406 sider. Pris: kr. 11,50 (1923, roman)
Detaljer
1918 Samhørende, 3. del af: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider
1943 i: Det polske Blod [3] Senere udgave: Paa flygtende Fod. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 654-1077
kollaps Noter
 note om oplag 3. Tus., 1923.
 Bog Rasmussen, Emil: Mens Stormene gaar. Roman. ♦ Gyldendal, 1924. 328 sider. Pris: kr. 9,50 (1924, roman)
Detaljer
1918 Samhørende, 4. del af: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider
1943 i: Det polske Blod [4] Senere udgave: Mens Stormene gaar. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 1086-1424
kollaps Noter
 anmeldelse Den nye Litteratur, 2. Aargang, Nummer 6 (20-12-1924), side 158 [Anmeldelse].  Engelstoft, Povl Povl Engelstoft
 Bog Rasmussen, Emil: Den hvide Ørn. Roman. ♦ Gyldendal, 1926. 313 sider. Pris: kr. 9,75 (1926, roman)
Detaljer
1918 Samhørende, 5. del af: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider
1943 i: Det polske Blod [5] Senere udgave: Den hvide Ørn. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 1430-47
 Bog Rasmussen, Emil: For Guds Ansigt. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1927. 291 sider. Pris: kr. 8,50 (1927, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: Frants. Historien om en Præst. ♦ Gyldendal, 1928. 358 sider. Pris: kr. 7,75 (1928, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Frants. Historien om en Præst. ♦ Gyldendal, 1902. 460 sider. Pris: kr. 6,50
 Bog Rasmussen, Emil: Madonna fra Positano. Roman. ♦ Gyldendal, 1928. 333 sider. Pris: kr. 8,50 (1928, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1928.
 Bog Rasmussen, Emil: En Heltinde og andre Noveller. ♦ Gyldendal, 1929. 141 sider. Pris: kr. 4,50 (1929, novelle(r))
 Bog Rasmussen, Emil: Lærerinden. Roman. ♦ Gyldendal, 1929. 317 sider. Pris: kr. 9,00 (1929, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1929.
 Bog Rasmussen, Emil: Dødens Aarhundrede. Roman fra det moderne Frankrig. ♦ Gyldendal, 1930. 320 sider (1930, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: De underfulde Straaler. En Roman om Kærlighed. ♦ Gyldendal, 1932. 279 sider (1932, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: Blaa Himmel og blodrøde Nelliker. Roman fra det moderne Spanien. ♦ Gyldendal, 1933. 237 sider (1933, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: Spaniens Helt. Historisk Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1935. 242 sider (1935, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Om årene 1930-33].
 Bog Rasmussen, Emil: Mallorcas Paradis. Roman. ♦ Gyldendal, 1936. 233 sider (1936, roman)
 Bog Rasmussen, Emil: Den kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. 4. Oplag. ♦ Forlaget af 1939, 1940. 349 sider (1940, roman)
Detaljer
1908 1. udgave: Den kolde Eros. Roman fra den romerske Campagne. ♦ Gyldendal, 1908. 357 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1940.
 anmeldelse Fædrelandet 22-11-1940, side 4 [Anmeldelse, signeret Th.B.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Rasmussen, Emil: Mafia. 5. Oplag. ♦ Forlaget af 1939, 1940. 355 sider (1940, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Mafia. Roman fra det moderne Sicilien. ♦ Gyldendal, 1906. 364 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag, 1940.
 Bog Rasmussen, Emil: Det polske Blod. Romanserie fra Slottet ved Dnjestr. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. [Bind] 1-5, 1447 sider, illustreret (1943, roman)
Detaljer
illustrationer af Olga Aleksandrovna (1882-1960)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af [storfyrstinde] Olga af Rusland.
kollaps Indhold

[1] Rasmussen, Emil: Det polske Blod. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. 346 sider (1943, roman)
1918 1. udgave: Det polske Blod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 340 sider
[2] Rasmussen, Emil: Bag gyldne Mure. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 354-647 (1943, roman)
1918 1. udgave: Bag gyldne Mure. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1918. 300 sider
[3] Rasmussen, Emil: Paa flygtende Fod. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 654-1077 (1943, roman)
1923 1. udgave: Paa flygtende Fod. Roman fra Slottene ved Dnjestr. ♦ Gyldendal, 1923. 406 sider. Pris: kr. 11,50
[4] Rasmussen, Emil: Mens Stormene gaar. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 1086-1424 (1943, roman)
1924 1. udgave: Mens Stormene gaar. Roman. ♦ Gyldendal, 1924. 328 sider. Pris: kr. 9,50
[5] Rasmussen, Emil: Den hvide Ørn. ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. side 1430-47 (1943, roman)
1926 1. udgave: Den hvide Ørn. Roman. ♦ Gyldendal, 1926. 313 sider. Pris: kr. 9,75

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden