Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Pontoppidan (1730-1802)

 Om personen Oplysninger om Hans Pontoppidan

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Gessner, [Sal.]: Abels Død. Et Riim-Digt udi fem Sange, ved Gessner. Efter Hubers Franske Edition oversat af Hans Pontoppidan, Sogne-Præst til Dalbye og Thurebye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Møller, 1767. 190 sider (1767, digte) BD4:sp271
Detaljer
af Salomon Gessner (1730-1791, sprog: tysk)
1764 1. udgave: Abels Død. Oversadt af det Tydske efter Gesners Original [ved Ped. Top Wandal]. Kbh. 1764
kollaps Noter
 note til oversat titel Kobberstukket titelvignet.
 note til oversat titel På titelbladet også: Imprimatur. C.F. Wadskiær.
 Bog Pontoppidan, Hans: Helten Jens Koefoed eller Den bornholmske Opstand. Udi fem Sange. Forord af Chr. Stub-Jørgensen. Ill. af Oluf Høst (1963, digte)
Detaljer
forord af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
illustrationer af Oluf Høst (1884-1966)
kollaps Noter
 note til titel Manuskript fra 1798 (findes på Det kongelige Bibliotek), tidligere trykt i uddrag i: Dansk Minerva, februar 1819, side 142-90, med titlen: Extracter af Hans Pontoppidans Rimdigt om Opstanden paa Borholm, 1658.
 url Fuld visning af teksten fra Dansk Minerva på:  Link til ekstern webside Google Books

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden