Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.J. Møller, f 1774 (1774-1816)

 Om personen Oplysninger om C.J. Møller, f 1774

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Møller, C. J.: Danneqvinderne. Et heroisk Drama i 3 Optoge med Chor-Sange. Musiken componeret af Kunzen, Dandsene af Galeotti. ♦ Kbh., 1804 (1804, dramatik) BD4:sp334
Detaljer
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
kollaps Noter
 Dramatik Møller, C. J.: Kong Svend, Danmarks Hævner. Skizze til et historisk pantomimisk Drama af Fædrenelandets Historie med Chorsange og Dandse. ♦ Kbh., 1808 (1808, dramatik) BD4:sp334
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Aldrig opført.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Danneqvinderne
Drama med Kor i 5 Akter af J.C. Møller med Musik af F.L.Æ. Kunzen. Dansene af V. Galeotti
tekst af C.J. Møller, f 1774 (1774-1816)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-01-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden