Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Anders Krag Kjeldsen (1790-1850)

 Om personen Oplysninger om Anders Krag Kjeldsen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Kjeldsen, A. K.]: Faaklaaring aa Beskryuels øver di tou faalæ willele Begrauelser, dæ haa wot i Svinning aa i Thaanum. Beskrøuen aa Mas Lasses aa Kresten Skalle. ♦ Randers, [1838]. 14 sider (1848, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel ifølge Erslew, bind s2, side 27, trykt 1840, i Universitetsbibliotekets eksemplar er tilskrevet årstallet 1838. Annonceret til salg i Aalborg Stiftstidende 28-5-1838.
 note til titel 2. Oplag, Kbh., 1855.
 Bog (oversætter) anonym: Kjerligheds-Breve. Overs. fra det Svenske ved Zaverius Andrew [ie: Anders Krag Kjeldsen]. ♦ Randers, 1856. 30 sider (1856, novelle(r)) EMP3667
originaltitel: ?
af anonym svensk (sprog: svensk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden