Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Emil Horneman (1809-1870)

 Om personen Oplysninger om Emil Horneman

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Musik (musik) P.F.: Den tappre Landsoldat. Texten af P. F. Mel. af E. H. ♦ Horneman & Erslev, [1848]. [4] sider (1848, digte)
Detaljer
af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel Node på side [1].
 note til titel På side [1]: Til Fordeel for de bortdragne Underofficerers efterladte Familier udgivet af Horneman & Erslev.
 omtale Flyveposten 8-5-1848, side 2: Visen "den tappre Landsoldat" kan til Brug for Reserven frit afhentes hos Musik- og Kunsthandlerne Hornemann & Erslev, Høibroplads. Dog bemærkes at den ikke udleveres enkeltviis, men kun i 800 Expl. til hver Bataillon, naar samme reqvireres ved en Seddel fra vedkommende Bataillons-Commandeur. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 omtale Berlingske Tidende Nr. 158 (24-6-1848), side 1: ... Salget har indbragt 400 Rbd. til lige Deling imellem Underofficerers og Meniges Familie, og det uagtet Omkostningerne ere fradragne for 18-20,000 Expl., som Forlæggeren gratis have distribueret til hele Armeen. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af udgivelsen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Musik (musik) -h-e: Soldaten paa Valpladsen den 6te Juli. Musik af Horneman. ♦ H.P. Møller, [1849] (1849, digte)
Detaljer
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Læg Musketten til Kinden.
 Musik (musik) -h-e: Den er svær, men den kan ta'es! Vise af -h-e, med Musik af Horneman. ♦ H.P. Møller, 1850 (1850, digte)
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
 Musik (musik) -h-e: Landsoldatens Hjemkomst. Text af -h-e, Musik af Horneman. ♦ H.P. Møller, [1851] (1851, digte)
Detaljer
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Goddag, goddag, min Pige!
 Musik (musik) -h-e: Soldatens Sang om Generalerne. Musik af Horneman. ♦ H.P. Møller, [1851] (1851, digte)
Detaljer
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Jeg synge vil en Vise.
 Musik (musik) Faber, William: Sange for Børn. Tegn. af F. Henningsen. Melodierne af E. Hornemann. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 16 blade, illustreret (tvær-kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1903, børnebog)
af Villiam Faber (1847-1883)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(sange) Soldaterløjer
Sangspil i 1 Akt af C. Hostrup
af C. Hostrup (1818-1892)
(premiere 10-02-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 179, 1889-1975: 24)
(musik) Piccolino
Lystspil i 3 Akter efter V. Sardou, ved Ad. Recke. Musiken af E. Horneman
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 26-09-1862 på Folketeatret)
(musik) Ved Dannevirke
dramatisk Situation med Sange af H.P. Holst. Musiken af E. Hornemann
af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 28-01-1864 på Casino)

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden