Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Michael Giørup (1830-1915)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Molberg, A.: Eva Colmar. Et Maleri fra den slesvigske Krig. ♦ L. Jordan, 1850 (1850, digte)
 Dramatik Molberg, A.: Soldatens Indqvartering i Flensborg. Vaudevillebagatelle. ♦ H.P. Møller, 1850 (1850, dramatik)
 Tekster Molberg, A.: Vedetten. Billede fra den slesvigske Krig. Med Sange. ♦ H.P. Møller, 1850 (1850, humor)
 Bog M. G.: Bertha Falk. En Fortælling af det daglige Liv af M. G. ♦ Kbh., L. Jordan, 1851 (1851, roman)
 Bog M. G.: Dora. Fortælling. ♦ Kbh., L. Jordan, 1851 (1851, roman)
 Bog Gram, Morten: Den Forbyttede. Fortælling efter en afdød Adelsmands Papirer. ♦ L. Jordan, 1852 (1852, roman)
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): To Søstre. Fortælling (uddragen tildels af en Adjuncts Dagbog). ♦ L. Jordan, 1853. 167 sider (1853, roman)
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): Drømmenes Rige. Et Digt. ♦ A.F. Høst, 1853 [ie: 1852]. 45 sider (1853, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom december 1852.
 anmeldelse Aarhuus Stifts-Tidende 22-12-1852, side 3 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): En Lieutenant. Skildring fra det private Liv. ♦ L. Jordan, 1853. 83 sider (1853, roman)
 Bog Odewald, R.: Sangerinden. Novelle. ♦ L. Jordan, 1853. 124 sider (1853, roman)
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): Af Naturen og Livet. Ungdomsarbeider. ♦ L. Jordan, 1854. 124 sider (1854, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Nytaarsaften, Det passer ikke, Pebersvendene, En Landsbyhistorie, Bølgen og Blomsten, Det gamle Egetræ, Rivalerne m.m.
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): Et Guds Ord fra Landet. Novelle. ♦ L. Jordan, 1854. 101 sider (1854, roman)
 Bog M. G.: Kjøbenhavn. En Fortælling. ♦ L. Jordan, 1851. 156 sider (1854, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse har udgivelsesåret til 1854.
 note til titel Indeholder: Lille Pjaltenborg. Den smukke Opvartningspige. Katrulles Pakke.
 Bog Gjørup, Michael: Digte. ♦ Aug. L. Buurskov, 1855. (1855, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Kjøbenhavnsposten Nr. 264 (11-11-1855), side 1054-55 [Anmeldelse, signeret: E.S.].
 Bog Gjørup, Michael: Hedens Rose (1855, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Jule-Eventyr (1855, roman)
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): Noveller. ♦ L. Jordan, 1855. 192 sider (1855, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Kjærestefolkene. En kjøbenhavnsk Familie, En Haandværker.
 Bog Val, Rudolph de (M. R. Gjørup): En Students Eventyr. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 202 sider (1855, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Forsoning (1856, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Romancer. ♦ (Wøldike), 1857 (1857, digte)
 Bog Gjørup, Michael: Flodens Datter (1858, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Grethe. Et Digt i tolv Sange. ♦ Bielefeldt, 1859 [1858?]. 50 sider (1859, digte)
 Bog Gjørup, Michael: Asger Ryg (1860, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Digte, gamle og nye (1861, digte)
 Bog Gjørup, Michael: Fru Tove (1861, roman)
 Bog Gjørup, Michael: En Juul paa Landet (1861, roman)
 Tekster anonym [Giørup, Michael]: De Fine og de Flotte. Fortælling (1862, tekster)
 Bog Gjørup, Michael: Eiler Glob (1863, roman)
 Bog anonym [Gjørup, Michael]: Eventyr i Svansø. Fortælling. ♦ Kbh., S. Trier, 1863 [ie 1862]. 124 sider (1863, roman)
Detaljer
1890 Senere udgave: Fra Svansø. En Fortælling fra Aarene før den anden slesvigske Krig. ♦ Hammer, 1888. 122 sider
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 20-12-1862: Udkommen er og faaes i Bogladerne samt hos Forlæggeren, S. Trier, Gothersgade 43: ... Eventyr i Svansø, Fortælling. 4 mk.
 Bog Gjørup, Michael: Dybbøls Fald (1864, digte)
 Bog Gjørup, Michael: Fra »Sorte Grethes Tid,« (1864, roman)
 Bog anonym [Giørup, Michael]: I Jylland. Original Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Triers Forlag, 1865. 376 sider (1865, roman) 👓
 Bog Gjørup, Michael: Skizzer fra Krigen (1865, roman)
 Dramatik Gjørup, Michael: Vrøvlets Perspectivkasse (1866, dramatik)
 Bog Gjørup, Michael: Fandens Regimente (1868, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Nyt Aftenblad. Red. og udg. af V. Hartvigsen, senere S. Berger, V. Østergaard, fra 1880 M. Gjørup (1869-82, periodicum)
Detaljer
redigeret af V. Hartvigsen (1827-1897)
redigeret af Salomon Berger (1853-1886)
redigeret af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
kollaps Noter
 note til titel Fra 1878-82 med titlen: Aftenbladet.
 note til titel Igen fra 1-4-1882 til 30-9-1882 med titlen: Nyt Aftenblad.
 note til titel Fra 1-10-1882 til 31-12-1882 med titlen: Kjøbenhavns Avis.
 url Om avisen på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog Giørup, M.: Fraskilt (1871, roman)
 Bog Giørup, M.: Bjørn i Bjørnegade (1872, roman)
 Bog pseudonym [Giørup, Michael]: Gaden og Hjemmet eller Taterliv i Kjøbenhavn. Af Forf. til "De Fine og de Flotte". ♦ L. Jordans Forlag, 1872. 150 sider. (Trykkeri: Trykt hos Henr. Donatzky i Helsingør) (1872, roman)
del af: Helsingørs Dagblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Dagblad fra 20-1-1872 til 4-3-1872.
 Bog Giørup, Michael: Martha, eller en Boutiksjomfrues Hændelser. En Fortælling af Michael Giørup. ♦ L. Jordans Forlag, 1872. 184 sider. (Trykkeri: Trykt hos Henr. Donatzky, Helsingør) (1872, roman) 👓
del af: Helsingørs Dagblad
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [1-2]: Fortale [Signeret: Michael Giørup].
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Dagblad fra 7-6-1871 til 31-7-1871.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nordisk Folkeblad. Red. af M. Gjørup. ♦ 1877-79 (1877-79, periodicum)
Liste over indekseret indhold
 Bog Giørup, M.: Vilde Skud. Fortælling. ♦ Z. Richter, 1877. 432 sider (1877, roman)
del af: Illustreret Folkeblad
 Tekster Gjørup, Michael: Forsvarsbrødre-Visebog. ♦ Gandrup, 1879. (1879, tekster)
 Bog Giørup, M.: Fortællinger. M. Giørup (Forf. til "Asker Ryg", "Ejler Glob" osv.). ♦ Kjøbenhavn, Laur. Madsens Bogtrykkeri, 1880. 216 + [1] sider (1880, novelle(r)) 👓
serietitel: Folkelige Skrifter, 1
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s003] Giørup, M.: Stedfortræderen. Side [3]-45 (1880, novelle(r))
[s047] Giørup, M.: Den sorte Kokarde. Side [47]-57 (1880, novelle(r))
[s059] Giørup, M.: To Venner. Side [59]-66 (1880, novelle(r))
[s067] Giørup, M.: Et moderne Ægteskab. Side [67]-121 (1880, novelle(r))
[s123] Giørup, M.: Tante Amalie. Side [123]-59 (1880, novelle(r))
[s161] Giørup, M.: Visne Blomster ved Sommertid. Side [161]-216 (1880, novelle(r))
 Bog Giørup, M.: Klosteret (1880, roman)
serietitel: Folkelige Skrifter, 2
Detaljer
1886 Senere udgave: Klosteret
 Bog Giørup, M.: Nye Fortællinger. ♦ L. Madsen, 1880. (1880, novelle(r)) 👓
serietitel: Folkelige Skrifter, 3
 Bog Gjørup, Michael: Aandernes Sporvogn. Roman-Cyklus. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Topp, 1881. 75 sider (1881, digte)
 Bog Gjørup, Michael: Benedikt (1882-92, roman)
 Bog Gjørup, Mikael: Kjøbenhavnske Eventyr. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet af Forfatteren, i Kommission hos Carl Jansen, 1884. [2] 180 sider (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Digt, signeret: Kjøbenhavn i Juni 1884. M. Gjørup].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Tillæg til Nationaltidende 2-10-1884 aften, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dags-Telegrafen Nr. 270 (6-.10-1884), side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Gjørup, Mikael: En Gnavpotte (1884, novelle(r))
[s018] Gjørup, Mikael: Fru Strøm (1884, novelle(r))
[s035] Gjørup, Mikael: En Klike (1884, novelle(r))
[s042] Gjørup, Mikael: At bringe Sol (1884, novelle(r))
[s050] Gjørup, Mikael: Guds Rose (1884, novelle(r))
[s059] Gjørup, Mikael: Ellepigerne (1884, novelle(r))
[s071] Gjørup, Mikael: Den hvide Jomfru (1884, novelle(r))
[s087] Gjørup, Mikael: Flagermusen (1884, novelle(r))
[s096] Gjørup, Mikael: Hjemmets Fee (1884, novelle(r))
[s115] Gjørup, Mikael: Det spanske Græs (1884, novelle(r))
[s121] Gjørup, Mikael: Pjalteri (1884, novelle(r))
[s131] Gjørup, Mikael: Lige Børn lege bedst (1884, novelle(r))
[s148] Gjørup, Mikael: Brændende Kjærlighed (1884, novelle(r))
[s160] Gjørup, Mikael: Barnet med Æblerne (1884, novelle(r))
[s169] Gjørup, Mikael: Paa rette Hylde (1884, novelle(r))
 Bog Giørup, Michael: Fire Fortællinger. ♦ J.L. Wulff, 1886. (1886, novelle(r))
 Bog Gjørup, Michael: Sex Fortællinger (1886, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Klosteret (1886, roman)
del af: Nordisk Folkeblad
Detaljer
1880 1. udgave: Klosteret
 Bog Gjørup, Michael: Erik Emun (1887, roman)
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Familie Bibliothek. Udgivet af M. Gjørup. ♦ 1887-95. 5 bind (1887-95)
 Bog Gjørup, Michael: Mørke Tider (1887, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Derovre fra (1888, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Sorte Ploug (1888, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Ti Øre Bibliothek. Ugeskrift for underholdende Læsning for alle Stænder, redigeret af Michael Gjørup. ♦ Kjøbenhavn, Rudolph Kleins Efterflg., Th. Sørensen, Klareboderne 10, 1890-91. Bind 1-2, 821 + 824 sider (1890-91, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af 1ste Bind (Januar - Juni 1891) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjørup, Michael: Fra Svansø. En Fortælling fra Aarene før den anden slesvigske Krig. ♦ Hammer, 1888. 122 sider (1890, roman)
serietitel: Familiebibliothek, 1
Detaljer
1863 1. udgave: Eventyr i Svansø. Fortælling. ♦ Kbh., S. Trier, 1863 [ie 1862]. 124 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 19-7-1890, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Gjørup, Michael: Hildur (1891, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Eventyr (1892, roman)
 Bog Gjørup, Michael: Bristede Illusioner. ♦ Chr. Mackeprang, 1893. 141 sider (1893, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Gjørup, Michael: Dronning og Hirdmand. Historisk Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1897. 328 sider (1897, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Gjørup, Michael: Asger Ryg (1899, roman)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Michael Giørup: Den dejligste Kvinde
Sangspil i 4 Akter af Michael Gjørup. Musiken af H.C. Lumbye
af Michael Giørup (1830-1915)
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
(premiere 04-01-1862 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden