Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Johan Garnæs (1772-1817)

 Om personen Oplysninger om Jens Johan Garnæs

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Rousseau, J. J.: Den nye Heloise eller Breve fra to Elskende i en lille By ved Foden af Alperne, samlede og udgivne af J. J. Rousseau. ♦ A. Soldins Forlag, 1797. Bd. 1-3 (hver i to dele), 478 + (272 + 264) + (238 + xxxx + 248) sider (1797, roman) EMP4592 BD4:sp493
originaltitel: Julie, ou La nouvelle Heloïse, 1761
Detaljer
af Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, sprog: fransk)
oversat af Ole Albertsen, f 1772 (1772-1797)
oversat af Jonas Collin (1776-1861)
kollaps Noter
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: Bind 1, side 82, under Ole Albertsen: J.J. Rousseau, Den ny Heloise. 1.-2. Del. Kbh. 1797 (anonym). [3.-4. D. blev oversat af J. Collin. 1798-99 - og 5.-6. D. af Joh. Garnæs. 1800]. 1.-2. Bd. udkom i 2. forb. Oplag. Kbh. 1807 med A.'s Navn som Oversætter paa Titelbladet (jfr. Bibl.Dan. IV. p.493).
 note til oversat titel Bind 3, del 2, side iii-vi: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Bind 3, del 2, side v-xxxx: Anden Fortale [af forf., i dialogform].
 note til oversat titel Andet forbedrede Oplag. 1807. Bd. 1-2.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden