Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Theodor Fenger (1816-1889)

 Om personen Oplysninger om Theodor Fenger

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog antologi: Danske Fædrelands-Sange. Samlede og udgivne af Th. Fenger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1848. 40 sider (1848, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i lommeformat (sedecimo).
 note til titel 2. Oplag, 1849.
 Afsnit i bog (udgiver) Pedersen, Christiern: Danske Skrifter. Udg. af C.J. Brandt og R. Th. Fenger. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandling, 1850-56. 1-5 Bind (1850-56, samling)
Detaljer
af Christiern Pedersen (1480-1554)
udgiver: C.J. Brandt (1817-1889)
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[5a] Pedersen, Christiern: Kejser Karl Magnus Krønike. Paany udgivet af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 1-128 (1855, roman)
af Christiern Pedersen (1480-1554)
[5b] Pedersen, Christiern: Kong Olger Danskes Krønike. Udsat paa Dansk af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 129-314 (1855, roman)
af Christiern Pedersen (1480-1554)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat, 1855. 186 sider.
 url Fuld visning af titlen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den separate udgave (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5c] Pedersen, Christiern: Danske Kröniker. Udgivne efter Haandskrifter af C. J. Brandt. Side 315-544 (1855, samling)
af Christiern Pedersen (1480-1554)
udgiver: C.J. Brandt (1817-1889)
kollaps Noter
 url Fuld visning af titlen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden