Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.N. David (1793-1874)

 Om personen Oplysninger om C.N. David

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Hertha, 1827
 Bog anonym [David, Chr.N.]: Nytaarsnat. ♦ [Uden sted], [1813]. 2 blade (1813, digte) BD4:sp221
 Bog David, David Nathan: Sang til Fædrelandet. Afsiungen i Selskabet for Musikens Udbredelse ved Concertens Aabning d. 13. Oct. 1822. ♦ Kbh., 1822. 2 blade (1822, digte) BD4:sp221

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Det unge Menneske paa de 60 Aar
Lystspil i 1 Akt af Merles og Braziers. Oversat af C.N. David
af Jean Toussaint Merle (1785-1852, sprog: fransk)
af Nicolas Brazier (1783-1838, sprog: fransk)
(premiere 04-12-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden