Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Nordahl Brun (1745-1816)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Brun, Joh. Nordahl: Naturens Navnedag. I Anl. af Skabelsens 2. Cap. 19. Vers for at lykønske Hans Høyærv. Hr. Biskop Gunneri Hiemkomst fra sin Norlandske Reise. ♦ Tronheim, [1770]. Kvartformat (1770, digte) BD4:sp217
 Dramatik Brun, Joh. Nordahl: Einer Tambeskielver. Et Sørgespil i 5 Optog til Brug for den kgl. danske Skueplads. Kbh. 1772 (1772, dramatik) BD4:sp313
 Dramatik Brun, Johan Nordahl: Zarine. Et Sørgespil i 5 Optog, opført paa den kgl. danske Skueplads første Gangden 17. Febr. 1772 af de kgl. danske Skuespillere. Kbh., [1772] (1772, dramatik) BD4:sp312
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Den Kritiske Journal, 1772, nr 11.
 anmeldelse Anonym [Meyer, Ove Gjerløw]: Betænkning over Recensionen af Zarine i den Kritiske Journals No. 11 Kbh. 1772.  Meyer, Ove Gjerløw Ove Gjerløw Meyer
 Bog Eugenetes, Eugenes: Den gamle Nordmand eller Gienlyd fra Norge af Eugenes Eugentes. Et latinsk Digt om Indføds-Retten. ♦ Bergen, 1776. 16 sider (1776, digte) BD4:sp216
 Dramatik Brun, Joh. Nordahl: [Nye originale Skuespil [2c]] Einer Tambeskielver. Et Sørgespil i 5 Optog til Brug for den Kgl. Danske Skuesplads. ♦ 1778. 110 sider (1778, dramatik) BD4:sp305
 Bog Brun, Joh. Nordahl: [Nye originale Skuespil [2b]] Zarine. Et Sørgespil i fem Optoge ved Johan Nordahl Brun. Opført paa den Kongelige Danske Skuesplads første Gang den 17. Februarii. 1772. ♦ 1778. 110 sider (1778, dramatik) BD4:sp305 👓
Detaljer
1778 i: Nye originale Skuespil [2b] 1. udgave: Zarine. Et Sørgespil i fem Optoge ved Johan Nordahl Brun. Opført paa den Kongelige Danske Skuesplads første Gang den 17. Februarii. 1772. ♦ 1778. 110 sider
1778 i: Nye originale Skuespil [2b] Senere udgave: Zarine. Et Sørgespil i fem Optoge ved Johan Nordahl Brun. Opført paa den Kongelige Danske Skuesplads første Gang den 17. Februarii. 1772. ♦ 1778. 110 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3-7]: Til Læseren.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik anonym [Brun, Johan Nordahl]: [Nye originale Skuespil [4d]] Toldbetienten. Et Syngestykke i 3 Handlinger (1783, dramatik) BD4:sp306
 Dramatik anonym [Brun, Johan Nordahl]: [Nye originale Skuespil [4e]] Væveriet. Et Skuespil i fem Handlinger. ♦ 1783. 105 [1] sider (1783, dramatik) BD4:sp306 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Til alle Fogder i Norge [Signeret: Forfatteren].
 note til titel Upagineret side: Eftertale.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym [Brun, Johan Nordahl]: Pulcherrima atqve amoenissima nova Cantilena sic incipiens: Habitans in montibus etc. Canitur ad numeros notissimæ: Boer jeg paa det høie Field. Havniæ hoc currente anno impressa [1786]. 4 blade (1786, digte) BD4:sp217
Detaljer
oversat af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Oversat paa Latin af Pet. Andr. Heiberg.
 Dramatik anonym [Brun, Joh. Nordahl]: Endres og Sigurds Brøllup. Et Syngestykke i 3 Handlinger, opført paa Rotvold ved Tronhiem i Anledning af den 14. September 1790. Kbh., 1791 (1791, dramatik) BD4:sp314
 Bog Brun, Johan Nordahl: Samling af Johan Nordahl Bruns mindre Digte. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt ved N. Møller og Søn, 1791. 292 sider (1791, digte) BD4:sp216 👓
Detaljer
1818 Senere udgave: Johan Nordahl Bruns mindre Digte. Anden og forøgede Udgave. Udgivne af hans Søn C[hristen] Brun. ♦ Christiania, Jacob Lehmann, 1818. 379 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede side: Høiædle og Velbaarne Hr. Kammerherre Fridrich von Hauch, Stiftbefalingsmand over Bergens Bye og Stift [tilegnelse signeret: Kiøbenhavn den 16 Julii 1791, Forfatteren].
 note til titel 6 upaginerede sider: Til Læseren!
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Brun, Joh. Nordahl: Republikken paa Øen. Et Skuespil i 5 Handlinger, bestemt til den 28. Januari 1798. Bergen, 1793 (1793, dramatik) BD4:sp313
 Bog Brun, Joh. Nordahl: Jonathan. Et Digt i ti Sange. ♦ Bergen, 1796 (1796, digte) BD4:sp217
 Note (andet) Gunnerus, Niels Tønder Lund: Løier. Et Brev paa Vers til Johan Nordahl Bruun. ♦ 1807. 32 sider (1807, tekster) BD3:sp1041
Detaljer
af Niels Tønder Lund Gunnerus (f. 1786)
kollaps Noter
 note til titel I Bibliotheca Danika opført under klassemærket: Personalhistorie.
 Bog Brun, Johan Nordahl: Johan Nordahl Bruns mindre Digte. Anden og forøgede Udgave. Udgivne af hans Søn C[hristen] Brun. ♦ Christiania, Jacob Lehmann, 1818. 379 sider, illustreret (1818, digte) BD4:sp216
Detaljer
udgiver: Christen Johansen Brun (1778-1847, sprog: norsk)
1791 1. udgave: Samling af Johan Nordahl Bruns mindre Digte. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt ved N. Møller og Søn, 1791. 292 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Johan Nordahl Brun: Zarine
Tragedie i 5 Akter af Johan Nordal Brun
(premiere 24-02-1772 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden