Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Bernh. Henr. Beck (1748-1797)

 Om personen Oplysninger om Bernh. Henr. Beck

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Markedet. Et lystigt Efterstykke udi 1 Act, med Sang og andre Divertissements. Til det kongelige danske Theaters Brug. Kbh., 1771 (1771, dramatik) BD4:sp308
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Den lykkelige Hverver. Et lystigt Syngestykke med 5 Arier og 3 Duetter til den kgl. danske Skuepladses Brug. ♦ Kbh., 1771 (1771, dramatik) BD4:sp309
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Nøysomhed - Lyksalighed eller Kiøbstæd-Junkeren, og Landsbye-Folkene. Et original Hyrde-Stykke, udi 2 Handlinger, med tilhørende Sang af Arier etc., at bruges paa den kongl. danske Skue-Plads. Kbh., [1771] (1771, dramatik) BD4:sp309
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Den lykkelige Feiltagelse. En original Comoedie i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1779] (1779, dramatik) BD4:sp309
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: [Nye originale Skuespil [3f]] Den lykkelige Feiltagelse. En Original Comoedie i fem Acter. Af Bernhard Henric Bech, Acteur i de Danske Skuespil. 152 sider (1781, dramatik) BD4:sp306 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Den Stormægtigste Dronning, Dronning Juiliane Marie! tilegnes dette allerunderdanigst af Forfatteren.
 note til titel Side [4-5]: Allernaadigste Dronning! [signeret: Kiøbenhavn, den 19 Januarii 1779. Bernhard Henric Bech].
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Det unge Menneske efter Moden eller de mange Venner. Original Comoedie i 1 Act. Kbh., 1786 (1786, dramatik) BD4:sp309
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Qvaternen. Original Comoedie i 3 Acter, til Brug for den kongelige danske Skueplads. Kbh., 1787 (1787, dramatik) BD4:sp309
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Heri: Den forlegne Forfatter. En Prolog til Comoedien Qvaternen. 4. Bl.
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: [Nye Samling af Skuespil [1c]] Det unge Menneske efter Moden eller De mange Venner. Original Comedie i 1 Akt (1787, dramatik) BD4:sp296
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Commissionairen eller Den forbyttede Brudgom, en original Comoedie i 2 Acter. ♦ Kbh., Forfatteren (Lille Kongensgade 101), 1790 (1790, dramatik) BD4:sp309
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Ja eller Nei eller det skulde saa være. Original-Comoedie i 1 Act. Kbh., 1794 (1794, dramatik) BD4:sp309
 Dramatik Bech, Bernh. Henr.: Den lykkelige Familie. Original Comoedie i 1 Act. ♦ Kbh., 1795 (1795, dramatik) BD4:sp309

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Beck, Bernh. Henr.: Den lykkelige FejltagelseKomedie i 5 Akter af B.H. Beck (premiere 04-02-1779 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Beck, Bernh. Henr.: Det unge Menneske efter Modeneller De mange Venner, Komedie i 1 Akt af B.H. Beck (premiere 28-03-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
Beck, Bernh. Henr.: Den forlegne ForfatterProlog af B.H. Beck (premiere 07-01-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Beck, Bernh. Henr.: KvaternenKomedie i 3 Akter af B.H. Beck (premiere 20-12-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Beck, Bernh. Henr.: Ja eller Nejeller Det skulde saa være, Komedie i 1 Akt af B.H. Beck (premiere 04-04-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Beck, Bernh. Henr.: Myndlingernes Skoleeller Kærligheds-Omveje, Komedie i 3 Akter af B.H. Beck (premiere 15-09-1794 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Beck, Bernh. Henr.: Den lykkelige FamilieKomedie i 1 Akt af B.H. Beck (premiere 06-12-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden