Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karoline von Wolzogen (1763-1847)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Wolzogen, Karoline von]: Agnes von Lilien. Oversat af det Tydske [ved Joh. Did. Tode]. Med en Fortale af [Joh. Clem.] Tode. ♦ Kbh, 1798. x + 365 sider (1798, roman) EMP3031 BD4:sp475
originaltitel: Agnes von Lilien, 1798
Detaljer
oversat af Johan Diderich Tode (1776-1824)
forord af Johann Clemens Tode (1736-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side III-VI: Fortale af J.C.T. [om bogen].
 note til oversat titel Side VII-X: Til mine Børn [af forf.].
 note om oplag 2. Oplag, 1820.
 Tekster pseudonym [Wolzogen, Karoline von]: [Lommebogs-Fortællinger af de meest yndede Forfattere [3b]] Zigeunerne. Af Forfatteren til Agnes von Lilien [ie: K.v. Wolzogen]. 109 sider (1802, tekster) EMP1572
originaltitel: Die Zigeuner [i: Taschenkalender für Damen], 1800
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel også udgivet i selvstændig udgave med forord, se EMP3032 [Zigeuneren, 1802].
 Bog pseudonym [Wolzogen, Karoline von]: Zigeunerne En Fortælling af Forfatt. til Agnes von Lilien. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. 109 sider (1802, roman) EMP3032 BD4:sp475
originaltitel: Die Zigeuner, 1800
se også: Lommebogs-Fortællinger af de meest yndede Forfattere
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Taschenkalender für Damen, 1800.
 note til titel 2 upag. sider: Forerindring.
 note til titel også udgivet som del af Lommebogs-Fortællinger, 1802.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden