Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Morton (1764-1838)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Morton, Thomas: Den hiemkomne Nabob eller uden Retsind, ingen Sindsro. Comedie i 5 Acter; frit oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp378
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Morton, Thomas: Den hjemkomne Nabobeller Under Retsind ingen Sindsro, Komedie i 5 Akter af Thomas Morton. Oversat af N.T. Bruun. [Paa Casion:] Oversat af Erik Bøgh under Titlen: Skrædderne og Naboben
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 05-04-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden