Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Ludwig Häberlin (1784-1858)

Sprog: tysk
Belani, H. E. R. (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Napoleons Novelle. Overs. af A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, 1828. Deel [1-]2, (i-xii + 13-190) + 140 sider (1828, novelle(r)) EMP2029 BD4:sp492
originaltitel: Napoleons Novellen, 1827
Detaljer
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
forord af Carl Christian Niedmann (d. 1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica fejlagtigt opført under Franske Romaner og Fortællinger med Forfatternavn, spalte 492.
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Den tydske Udgivers Forord [signeret C. Niedmann, Wolfenbüttel, 1827].
 note til oversat titel Del 1, side vii-xii: [Tilegnelse til "Hr. General!" signeret: N. de Cxxxn].
kollaps Indhold

[1a] anonym: Herrens Ret til Brudenatten (1828, novelle(r))
[1b] anonym [Häberlin, Karl Ludwig]: Barbarossa (1828, novelle(r))
[1c] anonym: Blodhævnen (1828, novelle(r))
[2a] anonym: Tarantel-Dandsen (1828, novelle(r))
[2b] anonym: Faderens Forbandelse (1828, novelle(r))
 Bog Belani, H. E. R.: Calabreseren eller Lazzaron-Prindsen. En historisk, romantisk Fortælling. Overs. til Dansk ved C. Schumacher. ♦ 1836. Deel 1-3, 128 + 128 + 128 sider (1836, roman) EMP2030
originaltitel: Der Calabrese, 1831-32
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
 Bog Belani, H. E. R.: Creolerinden eller den sydamerikanske Befrielseskrig. Historisk Fortælling. Udg. paa Dansk ved C. J. Klæstrup. ♦ 1836. Deel 1-3, 128 + 128 + 139 sider (1836, roman) EMP2031
originaltitel: Die Creolin, 1830
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog Belani, H. E. R. [ie: C. L. Häberlin]: Dødsvaltsen. Novelle. [Overs. af Andr. Carl. Hanson]. ♦ Roeskilde, 1839. 172 sider (1839, roman) EMP2032
originaltitel: ?
oversat af Andreas Carl Hanson (1801-1871)
 Bog Belani, H. E. R. (K. L. Häberlin): Kjærlighed paa Harzbjergene. Novelle. ♦ 1842 (1842, roman) EMP2033
originaltitel: ?
 Bog Belani, H. E. R.: Huset Braganza fra 1807-1832. Et historisk-romantisk Malerie i to Afdelinger. ♦ 1855-56. Deel 1-4, 132 + 107 + 86 + 110 sider (1855-60, roman) EMP2034
originaltitel: Das Haus Braganza, 1839
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: 1. Dom Joäo VI og hans Hof. Et historisk-romantisk Malerie af Portugals og Brasiliens nyere Historie. 2. Don Pedro og Dom Mignel. Etc.
 Bog Belani, H. E. R.: En vandrende Prinds. Episode fra Rødselsdagene i Neapel. ♦ 1873. Del 1-3 (1873, roman) EMP2035
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden