Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Christian Niedmann (d. 1830)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Artikel (forord) anonym: Napoleons Novelle. Overs. af A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, 1828. Deel [1-]2, (i-xii + 13-190) + 140 sider (1828, novelle(r)) EMP2029 BD4:sp492
originaltitel: Napoleons Novellen, 1827
Detaljer
af Karl Ludwig Häberlin (1784-1858, sprog: tysk)
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica fejlagtigt opført under Franske Romaner og Fortællinger med Forfatternavn, spalte 492.
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Den tydske Udgivers Forord [signeret C. Niedmann, Wolfenbüttel, 1827].
 note til oversat titel Del 1, side vii-xii: [Tilegnelse til "Hr. General!" signeret: N. de Cxxxn].
kollaps Indhold

[1a] anonym: Herrens Ret til Brudenatten (1828, novelle(r))
af Karl Ludwig Häberlin (1784-1858, sprog: tysk)

[1b] anonym [Häberlin, Karl Ludwig]: Barbarossa (1828, novelle(r))
af Karl Ludwig Häberlin (1784-1858, sprog: tysk)

[1c] anonym: Blodhævnen (1828, novelle(r))
af Karl Ludwig Häberlin (1784-1858, sprog: tysk)

[2a] anonym: Tarantel-Dandsen (1828, novelle(r))
af Karl Ludwig Häberlin (1784-1858, sprog: tysk)

[2b] anonym: Faderens Forbandelse (1828, novelle(r))
af Karl Ludwig Häberlin (1784-1858, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden