Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Oluf Christian Molbech (1860-1927)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Molbech, O. C.: Billeder fra Natten (1881, digte)
 Bog Molbech, O. C.: Et Gjengangerbrev (1881, digte)
 Bog Molbech, O. C.: Metriske Forsøg (1882, digte)
 Bog (digte) antologi: Efteraarsløv. Gave fra 40 danske og norske Forfattere til Børnehjemmet paa Vodrofsvei. Udgivet af Andreas Pontoppidan. ♦ Kjøbenhavn, August Bangs Boghandel, 1884. [3] 178 [1] sider (1884) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet bagside: Sælges til Fordel for Børnehjemmet paa Vodroffsvei.
 note til titel Upagineret side: Til Publikum! [digt, signeret: Den 28 Oktober 1884, A. Pontoppidan].
kollaps Indhold

[1] Greensteen, H. J.: Indledningsdigt (1884, digte)
[3] Andersen, H. C.: Smaavers (1884, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)

[5] Lange, Thomas: En lille Naturbetragtning (1884, tekster)
af Thomas Lange (1829-1887)

[9] Jerichau, Elisabeth: Til Maalet (1884, digte)
[11] Hertz, Henrik: Sang ved en Fødselsdagsfest for Fru Esther Nathanson. (1825) (1884, digte)
af Henrik Hertz (1798-1870)

[14] Dilling, L.: En simpel Buket. Cirkusinteriør (1884, novelle(r))
af Lars Dilling (1848-1887, sprog: norsk)

[22] Schmidt, Rudolf: Lukas Signorelli (1884, digte)
af Rudolf Schmidt (1836-1899)

[27] Molbech, O. C.: Et Billede (1884, digte)
[28] Kall, Benedicte Arnesen: Tre smaa Billeder. fra en længst forsvunden Tid (1884, novelle(r))
af Benedicte Arnesen-Kall (1813-1895)
kollaps Noter
 note til titel Side 29: 1. Den Lilles Trompet, side 33: 2. Holtehus, side 36: 3. Mit første Rejse-Indtryk.

[40] Borchsenius, Otto: Til Bjørnstjerne Bjørnson. Paa hans 50 Aars Fødselsdag. Den 8. December 1882 (1884, digte)
af Otto Borchsenius (1844-1925)

[42] Rosing, M.: Efteraar (1884, digte)
af Michael Rosing (1830-1904)

[44] Ipsen, Alfred: Blæsevejr (1884, novelle(r))
af Alfred Ipsen (1852-1922)

[49] Daugaard, Christine: Vægtervisen (1884, digte)
af Christine Daugaard (1831-1917)

[61] Overskou, Th.: Smaating (1884, novelle(r))
af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsbetegnelsen er siderne 61-65 betegnet: Smaating.
 note til titel Indhold: En Erindring. Side 62: Tilfældige Bemærkninger.

[66] Bøgh, Nicolai: Skal og Kjærne (1884, digte)
af Nicolaj Bøgh (1843-1905)

[71] Recke, Ernst v. d.: Børnedigt (1884, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)

[73] Reinhard, Joakim: En gammel Kone (1884, novelle(r))
af Joakim Reinhard (1858-1925)

[82] Bøgh, Erik: Et Raad (1884, digte)
af Erik Bøgh (1822-1899)

[83] Ewald, H. F.: Bryllupsdigt (1884, digte)
af H.F. Ewald (1821-1908)

[85] Martens, Elisabeth: Hvad vi saa! [Essay]. Side 85-57 (1844, novelle(r))
af Louise Bjørnsen (1824-1899)

[88] Munch, A.: Jule-Sang (1884, digte)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Juleaften 1879, A. Munch.

[90] Gjellerup, Karl: St. Petersborger-Elegi (1884, digte)
af Karl Gjellerup (1857-1919)

[91] Andersen, Carl: Et lille Virkelighedsbillede (1884, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)

[92] Bang, Herman: Aforismer (1884, tekster)
af Herman Bang (1857-1912)

[94] Ploug, C.: Præstens Studerekammer. (Et Perspectiv). Ved J. C. Hostrups Afrejse fra Kjøbenhavn. Den 21. Januar 1856 (1884, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Præstens Tanker. Et Lindetræ udenfor. Fugle i Træet. Apollo. Visebøgerne paa Hylden.
 note til titel Signeret: P.R. (C. Ploug).

[102] Faber, P.: Brudstykke af et Julebrev (1884, digte)
af Peter Faber (1810-1877)

[104] Goldschmidt, M.: Mythologisk. Efter Rejsendes Beretninger (1884, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)

[106] Oehlenschlæger, A.: Stambogsblade (1884, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Med "Fostbrødrene" til min Ven Bernhard Winkler. Den 13 December 1817. Ved synet af Tranekjær.

[108] Schandorph, S.: Rokkoko (1884, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)

[112] Mariager, P.: Drøm og Virkelighed. (Fragment af en Digtsamling) (1884, digte)
af P. Mariager (1827-1894)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. Figurantinden. II. Thorvaldsens Venus. III. Fristelsen.
 note til titel Signeret: (April 1857).

[122] Elmgaard, Bertel: Trofasthed. En gammeldags Julehistorie (1884, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)

[146] Richardt, Chr.: To Digte (1884, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. Fædrelandssang. II. Bryllupsvise paa Iselingen.

[150] Bay, Rudolf: En Vise om Bøgen. Ved de sønderjydske Pigers Besøg i Herthadalen. D. 26. Juni 1884 (1884, digte)
af Rudolph Bay, f 1845 (1845-1911)

[152] Ewald, Carl: Ved et Skoleaars Afslutning (1884, digte)
af Carl Ewald (1856-1908)

[155] Faber, Villiam: En lille bitte Vise fra en forhenværende Elev. (Til en Lærerinde-Bazar) (1884, digte)
af Villiam Faber (1847-1883)

[158] Skram, E.: Et Theaterbesøg (1884, tekster)
af Erik Skram (1847-1923)

[167] Kaalund, H. V.: Tre Digte (1884, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. En Forklaring (1869). II. Spørgsmaal. Svar. III. Et Smæk (1881).

[170] Thoresen, Magdalena: Pinseliljen (1884, digte)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)

[172] Kok, Martin: Jalousiens Grund (1884, digte)
af Martin Kok (1850-1942)

[175] Betzonich, G.: To Digtere (paa Odense Kirkegaard) (1884, digte)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
 Bog (digte) antologi: Samlede Ax. Udgivne af Martin Kok. Med Titelbillede. ♦ Flensborgs Forlag, 1886 (1886, samling)
Detaljer
udgiver: Martin Kok (1850-1942)
kollaps Noter
 note til titel Digte og skitser af danske forfattere.
 note til titel Senere overgået til J.L. Wulff.
 anmeldelse Politiken 26-4-1886, side 2 [Anmeldelse, signeret G.E.].
kollaps Indhold

[s037] Kok, Martin: Under Ørnens Klo. Side 37-45 (1886, novelle(r))
af Martin Kok (1850-1942)
 Bog (digte) tidsskrift: Smaablomster fra vor lille Have. Red. af J. Christian Bay. ♦ Clinton (Iowa), C.P.Wendt Rasmussen, 1900-01. (1900-01)
redigeret af J. Christian Bay (1871-1962)
 Bog Molbech, O. C.: Over Havet. En dansk Students Oplevelser i Amerika. ♦ Gyldendal, 1904. 250 sider (1904, roman)
Detaljer
1904 Senere udgave: Ud i Verden! (Over Havet). 2. Opl. ♦ M.P. Madsens Boghandel, 1904. 204 sider
1906 [uddrag] indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s316] Senere udgave: Af Over Havet. (Side 86-98) [1904]. Side 316-26
 Bog Molbech, O. C.: »Skoven hævner«. Fortælling fra Virginien. ♦ Gyldendal, 1904. 204 sider, illustreret (1904, roman)
 Bog Molbech, O. C.: Ud i Verden! (Over Havet). 2. Opl. ♦ M.P. Madsens Boghandel, 1904. 204 sider (1904, roman)
Detaljer
andet: Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1904 1. udgave: Over Havet. En dansk Students Oplevelser i Amerika. ♦ Gyldendal, 1904. 250 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle tegnet af Gerda Ploug Sarp, med autografi i facsimile.
 Bog Molbech, O. C.: Den gule By. Billede fra Ohio. ♦ Gyldendal, 1905. 199 sider (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Dagens Nyheder 25-4-1905, side 1 [Anmeldelse af Albert Grundtzmann]  Link til ekstern webside Mediestream  Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Bog Molbech, O. C.: Pocahontas. Et Nutidsbillede fra det gamle Indianerland. ♦ Gyldendal, 1905. 205 sider (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Artikel om Pocahontas (1595-1617) på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Molbech, O. C.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s316]] Af Over Havet. (Side 86-98) [1904]. Side 316-26 (1906, roman) 👓
Detaljer
1904 [uddrag] 1. udgave: Over Havet. En dansk Students Oplevelser i Amerika. ♦ Gyldendal, 1904. 250 sider
 Bog Molbech, O. C.: Høg over Høg. Fortælling fra Virginien. ♦ E. Jespersen, 1908. 203 sider (1908, roman)
 Bog Molbech, O. C.: Emigrantens Sange (1910, digte)
 Bog (oversætter) Wells, Herbert George: Anna Veronica. Oversat fra Engelsk efter "Ann Veronica" af O. C. Molbech. ♦ Gyldendal, 1921. 248 sider. Pris: kr. 2,00 (1921, roman)
originaltitel: Ann Veronica, 1909
del af: Social-Demokraten
Detaljer
af Herbert George Wells (1866-1946, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 19-11-1919 til 19-2-1920 i 38 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url film TV-film 1952. Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Afsnit i bog (udgiver) Molbech, Chr. Knud Frederik: Udvalgte Digte. Udg. af O. C. Molbech. Med Indledning af Harald Nielsen. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider. Pris: kr. 7,50 (1921, digte)
Detaljer
af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
forord af Harald Nielsen (1879-1957)
kollaps Noter
 note til titel M. 1 portræt.
 Bog (oversætter) Phillips, David Graham: Susan Lenox. (Oversat af O.C. Molbech). ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 350 + 360 sider. Pris: kr. 18,00 (1921, roman)
originaltitel: Susan Lenox, her fall and rise, 1917
Detaljer
af David Graham Phillips (1867-1911, sprog: engelsk)
1933 Senere udgave: Susan Lenox. (Oversat fra Amerikansk efter "Susan Lenox, her fall and rise" af O. C. Molbech). (2. revid. Udg.). ♦ Gyldendal, 1933. 602 sider
kollaps Noter
 note om oplag 1.-5. Tus., 1921.
 Afsnit i bog (redigeret) Oehlenschläger, Adam Gottlob: Udvalgte Digte. Ved O. C. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H. Aschehoug & Co., 1922. 206 sider. Pris: kr. 12,00 (1922, digte) 👓
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Side [5-9]: Forord [Signeret: O.C. Molbech].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 4-1-1923, side 5 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Phillips, David Graham: Susan Lenox. (Oversat fra Amerikansk efter "Susan Lenox, her fall and rise" af O. C. Molbech). (2. revid. Udg.). ♦ Gyldendal, 1933. 602 sider (1933, roman)
Detaljer
af David Graham Phillips (1867-1911, sprog: engelsk)
1921 1. udgave: Susan Lenox. (Oversat af O.C. Molbech). ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 350 + 360 sider. Pris: kr. 18,00
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1933.
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. fra italiensk af Chr. K. F. Molbech efter "La divina commedia". Overs. revideret ved O. C. Molbech. Udg. med noter og efterskrift af Jørn Moestrup (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 7-08
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
noter af Jørn Moestrup
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden