Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

L. Mylius Erichsen (1872-1907)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Ungt Blod. Literært Maanedsskrift. Redaktion: Louis Levy og L. Mylius-Erichsen. ♦ 1895-96 (1895-96, periodicum)
redigeret af Louis Levy (1875-1940)
 Bog (digte) antologi: De Unges Bog til Holger Drachmann. Den 9. Oktober 1896. [Redigeret af Viggo Stuckenberg og L.C. Nielsen]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1896. 122 sider (1896, tekster) 👓
Detaljer
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
af Erik Røring Møinichen Lie (1868-1943, sprog: norsk)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Gustav Wied (1858-1914)
af C. Lambek (1870-1947)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Sven Lange (1868-1930)
digte af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
digte af Helge Rode (1870-1937)
af William Norrie (1866-1946)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Mons Lie (1864-1931, sprog: norsk)
digte af Rolf Harboe (1860-1938)
af C.E. Jensen (1865-1927)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Carl Hjernø (1871-1913)
digte af Alphonse Walleen (1863-1941)
af Fridtjof Bon (1866-1929)
digte af Ove Rode (1867-1933)
om: Holger Drachmann (1846-1908)
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
illustrationer af Valdemar Neiiendam (1870-1956)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
illustrationer af Andreas Hansen (1873-1924)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
illustrationer af Christian Kongstad Petersen (1862-1940)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
illustrationer af H. Kofoed (1868-1908)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen: Omslag og Ramme af Kongstad-Rasmussen. Frise og Vignet af: Kongstad-Rasmussen, Valdemar Neiendam, Resen-Steenstrup, Frits Syberg, Andreas Hansen, Peter Hansen, Kongstad-Petersen, L. Find, H. Kofoed. Slutningsvignet af Resen-Steenstrup.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 99.4 Drachmann, Holger (personalhistorie, enkelte personer).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Mylius-Erichsen, L.: Tatere. Skuespil i to Akter. ♦ Gyldendal, 1898. 140 sider, illustreret (1898, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Valdemar Neiiendam (1870-1956)
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 20-4-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: Mj.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Mylius-Erichsen, L.: Passiar på Natkafé (1899, novelle(r)) 👓
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Politiken 27-12-1899, side 1.
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Vagten. Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Videnskab, Politik. Ansvarlig Redaktør L. Mylius-Erichsen. I Redaktionen Nielsen Bransager, Axel Garde, Johs. V. Jensen, Louis Levy, Valdemar Neiiendam, Gotfred Rode. ♦ København, V. Oscar Søtoftes Forlag, 1900. 595 s (1899-1900, periodicum) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Vestjyder. Smaa Fortællinger og Skitser. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. 236 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[a] Mylius-Erichsen, L.: Hvor den gamle og den nye Tro brydes (1900, novelle(r))
[b] Mylius-Erichsen, L.: I Kamp med Havet (1900, novelle(r))
[c] Mylius-Erichsen, L.: Paa Ligsynsforretning (1900, novelle(r))
[d] Mylius-Erichsen, L.: En Stranding i Kikkerten (1900, novelle(r))
[e] Mylius-Erichsen, L.: Klitbokongen og Herredsfogden (1900, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [a] Senere udgave: Klitbokongen og Herredsfogden
1961 indgår i: Fire Fortællinger [a] Senere udgave: Klitbokongen og Herredsfogden

[f] Mylius-Erichsen, L.: En Jul hjemme (1900, novelle(r))
[g] Mylius-Erichsen, L.: Svanejagt (1900, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [b] Senere udgave: Svanejagt
1961 indgår i: Fire Fortællinger [b] Senere udgave: Svanejagt
kollaps Noter
del af: Hver 8. Dag
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 221-26.

[h] Mylius-Erichsen, L.: I den unge Vaar (1900, novelle(r))
[i] Mylius-Erichsen, L.: Bittedrengen (1900, novelle(r))
[j] Mylius-Erichsen, L.: En Markedsgæst (1900, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [c] Senere udgave: En Markedsgæst
1961 indgår i: Fire Fortællinger [c] Senere udgave: En Markedsgæst

[k] Mylius-Erichsen, L.: I Embeds Medfør (1900, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [d] Senere udgave: I Embeds Medfør
1961 indgår i: Fire Fortællinger [d] Senere udgave: I Embeds Medfør

[l] Mylius-Erichsen, L.: Mosefolk (1900, novelle(r))
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s336] Senere udgave: Mosefolk. (Af "Vestjyder", smaa Fortællinger og Skitser, 1900). Side 336-46

[m] Mylius-Erichsen, L.: Den tossede Maler (1900, novelle(r))
[n] Mylius-Erichsen, L.: Lidt af et Menneskeliv (1900, novelle(r))
 Tekster Mylius-Erichsen, L.: [indgår i antologien: Ungdom [p]] Ære (1901)
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Strandingshistorier. Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1901. 197 sider (1901, novelle(r))
Detaljer
1905 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nye Strandingshistorier. Skildringer fra Jyllands Vestkyst. ♦ Gyldendal, 1905. 214 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portræt af Anna Ancher tegnet af Michael Anker samt portræt af Michael Ancher tegnet af Anna Ancher.
 note til titel Side 1-4: Til Kunstnerparret Michael og Anna Ancher med tak for deres Kunst og deres Venskab [med portræt og digt til hver person].
 note til titel Side 4-17: Kunstnerparret Ancher [artikel].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Middelfart Venstreblad 10-12-1901, side 2 [Anmeldelse, signeret: H]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 13-12-1901, side 2 [Anmeldelse, signeret: S.]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

Fra jydske Vestkyst og Skagen
[s021] Mylius-Erichsen, L.: Strandvagt (1901, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [e] Senere udgave: Strandvagt

[s049] Mylius-Erichsen, L.: En Redningsmand (1901, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [f] Senere udgave: En Redningsmand

[s068] Mylius-Erichsen, L.: Skagenfiskere før og nu (1901, novelle(r))
[s110] Mylius-Erichsen, L.: Paa den hjemlige Ø (1901, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [g] Senere udgave: Paa den hjemlige Ø

[s119] Mylius-Erichsen, L.: Julegæster fra Havet (1901, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [h] Senere udgave: Julegæster fra Havet

[s130] Mylius-Erichsen, L.: Tilbage til Livet (1901, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [i] Senere udgave: Tilbage til Livet

[s142] Mylius-Erichsen, L.: Sommerstranding (1901, novelle(r))
[s155] Mylius-Erichsen, L.: Ude paa Revet (1901, novelle(r))
[s166] Mylius-Erichsen, L.: Bark "Erato" af Sølvitsborg (1901, novelle(r))
[s184] Mylius-Erichsen, L.: Kærlighed og Grundstødning (1901, novelle(r))
 Trykt i periodicum Mylius-Erichsen, L.: De lyse Nætter (1902, novelle(r))
del af: Danmark
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Isblink. Digte fra den grønlandske Polarregion. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 203 sider, illustreret (1904, digte)
Detaljer
illustrationer af Harald Moltke (1871-1960)
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s347] Senere udgave: Den første dryssende Sne. (Af "Isblik", Digte fra den grønlandske Polarregion, 1904). Side 347-49
kollaps Noter
 note til titel [Illustreret af Harald Moltke].
 note til titel [Tilegnelse]: Til min Hustru [med digt].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Dannebrog 6-10-1904, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Nye Strandingshistorier. Skildringer fra Jyllands Vestkyst. ♦ Gyldendal, 1905. 214 sider (1905, novelle(r))
Detaljer
1901 Samhørende, 2. del af: Strandingshistorier. Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1901. 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Nyt omslag [1920] mrk. 1905.
kollaps Indhold

[a] Mylius-Erichsen, L.: "Dødt" Skib (1905, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [j] Senere udgave: Dødt Skib

[b] Mylius-Erichsen, L.: Strandtyveri (1905, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [k] Senere udgave: Strandtyveri

[c] Mylius-Erichsen, L.: En Ungdomsven (1905, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [l] Senere udgave: En Ungdomsven

[d] Mylius-Erichsen, L.: Redningsmanden fra Bovbjerg (1905, novelle(r))
[e] Mylius-Erichsen, L.: Kineserskibet (1905, novelle(r))
[f] Mylius-Erichsen, L.: Et Strandfogedhjem (1905, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [m] Senere udgave: Et Strandfogedhjem

[g] Mylius-Erichsen, L.: Fire Slægtled (1905, novelle(r))
1912 indgår i: Fra Klit og Hav [n] Senere udgave: Fire Slægtled

[h] Mylius-Erichsen, L.: Hummer au naturel (1905, novelle(r))
[i] Mylius-Erichsen, L.: "St. George" og "Defence" (1905, novelle(r))
[j] Mylius-Erichsen, L.: Ogsaa en Stranding (1905, novelle(r))
 Bog Mylius-Erichsen, L.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s347]] Den første dryssende Sne. (Af "Isblik", Digte fra den grønlandske Polarregion, 1904). Side 347-49 (1906, digte) 👓
Detaljer
1904 1. udgave: Isblink. Digte fra den grønlandske Polarregion. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 203 sider, illustreret
 Bog Mylius-Erichsen, L.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s336]] Mosefolk. (Af "Vestjyder", smaa Fortællinger og Skitser, 1900). Side 336-46 (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
1900 indgår i: Vestjyder [l] 1. udgave: Mosefolk
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Fra Klit og Hav. Udvalgte Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1912. 253 sider (1912, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Mylius-Erichsen, L.: Klitbokongen og Herredsfogden (1912, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [e] 1. udgave: Klitbokongen og Herredsfogden

[b] Mylius-Erichsen, L.: Svanejagt (1912, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [g] 1. udgave: Svanejagt

[c] Mylius-Erichsen, L.: En Markedsgæst (1912, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [j] 1. udgave: En Markedsgæst

[d] Mylius-Erichsen, L.: I Embeds Medfør (1912, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [k] 1. udgave: I Embeds Medfør

[e] Mylius-Erichsen, L.: Strandvagt (1912, novelle(r))
1901 indgår i: Strandingshistorier [s021] 1. udgave: Strandvagt

[f] Mylius-Erichsen, L.: En Redningsmand (1912, novelle(r))
1901 indgår i: Strandingshistorier [s049] 1. udgave: En Redningsmand

[g] Mylius-Erichsen, L.: Paa den hjemlige Ø (1912, novelle(r))
1901 indgår i: Strandingshistorier [s110] 1. udgave: Paa den hjemlige Ø

[h] Mylius-Erichsen, L.: Julegæster fra Havet (1912, novelle(r))
1901 indgår i: Strandingshistorier [s119] 1. udgave: Julegæster fra Havet

[i] Mylius-Erichsen, L.: Tilbage til Livet (1912, novelle(r))
1901 indgår i: Strandingshistorier [s130] 1. udgave: Tilbage til Livet

[j] Mylius-Erichsen, L.: Dødt Skib (1912, novelle(r))
1905 indgår i: Nye Strandingshistorier [a] 1. udgave: "Dødt" Skib

[k] Mylius-Erichsen, L.: Strandtyveri (1912, novelle(r))
1905 indgår i: Nye Strandingshistorier [b] 1. udgave: Strandtyveri

[l] Mylius-Erichsen, L.: En Ungdomsven (1912, novelle(r))
1905 indgår i: Nye Strandingshistorier [c] 1. udgave: En Ungdomsven

[m] Mylius-Erichsen, L.: Et Strandfogedhjem (1912, novelle(r))
1905 indgår i: Nye Strandingshistorier [f] 1. udgave: Et Strandfogedhjem

[n] Mylius-Erichsen, L.: Fire Slægtled (1912, novelle(r))
1905 indgår i: Nye Strandingshistorier [g] 1. udgave: Fire Slægtled
 Bog Mylius-Erichsen, L.: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s174]] [Digte]. Side 72- (1922, digte)
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Et Ungdomsaar. Tolv Sonnetter [ie: Sonetter]. ♦ Ringkjøbing, Jens Holms Forlag (Bollerups Boghandel), [1922]. [32] sider, illustreret (1922, digte)
Detaljer
forord af F.K.E. (pseudonym)
illustrationer af Peter Holm, f 1890 (1890-1963)
kollaps Noter
 note til titel Forord af F.K.E. Vignetter og Dekorationer tegnet af P. Holm.
 note til titel Trykt i 290 eksemplarer. Indtægten tilfalder Ringkjøbing Museum.
 Bog Mylius-Erichsen, L.: Fire Fortællinger. Trykt som hilsen til bogtrykker Louis Rasmussen paa 70-aarsdagen 18. maj 1961. Illustreret af Ernst Hansen. ♦ Poul Kristensens Bogtrykkeri, 1961. 86 sider, illustreret (1961, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Ernst Hansen, f 1892 (1892-1968)
kollaps Indhold

[a] Mylius-Erichsen, L.: Klitbokongen og Herredsfogden (1961, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [e] 1. udgave: Klitbokongen og Herredsfogden

[b] Mylius-Erichsen, L.: Svanejagt (1961, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [g] 1. udgave: Svanejagt

[c] Mylius-Erichsen, L.: En Markedsgæst (1961, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [j] 1. udgave: En Markedsgæst

[d] Mylius-Erichsen, L.: I Embeds Medfør (1961, novelle(r))
1900 indgår i: Vestjyder [k] 1. udgave: I Embeds Medfør
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Mylius,Erichsen, L.: TatereSkuespil i 2 Akter af L. Mylius-Erichsen
af L. Mylius Erichsen (1872-1907)
(premiere 04-04-1898 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden