Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Juliane Marie Jessen (1760-1832)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Capacelli, F. A.: Den kloge Ven. Comoedie i 3 Acter efter L'amico saggio. Oversat af Juliane Marie Jessen. ♦ Kbh. 1800 (1800, dramatik) BD4:sp415
originaltitel: L'amico saggio
af Francesco Albergati Capacelli (1728-1804, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Selim den Lykkelige eller Orimuzds Substitut. Efter den Guzuratiske Haandskrift udg. paa Tydsk af Forfatteren til Siegfried von Lindenberg. Overs. paa Dansk ved Juliane Marie Jessen. ♦ 1800-04. Deel 1-3, 226 + 258 + 243 sider (1800-04, roman) EMP2502 BD4:sp468
originaltitel: Selim, der glückliche, 1792
Detaljer
af Johann Gottwert Müller (1743-1828)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 3, 6 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Værdigste Forældre!" signeret J.M.J.].
 note til oversat titel Del 3, 2 gange 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret "Oversætterinden"].
 Dramatik Jessen, J. M.: Ei blot til Lyst. Original-Comoedie i 4 Handlinger. ♦ Kbh., 1815. 141 sider (1815, dramatik) BD4:sp329
 Bog anonym [Jessen, Juliane Marie]: Hinketudse eller Else-Moers Eventyr, i fire Sange, ganske som hun selv det forfattet haver ... Forlagt og i Trykken udgivet af Peter Wegner. ♦ Kbh., 1817 (1817, digte) BD4:sp232
 Bog Jessen, Juliane Marie: Dansk National Sang. ♦ Kbh., Andreas Seidelin, 1819 (1819, digte) BD4:sp232
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også trykt med titlen: Kronede danske Nationalsang til Prof. Weises kronede Musik. ♦ Kbh., 1821. 2 blade.
 note til titel Findes også med: ♦ Ribe, 1822. 2 blade.
 note til titel Hertil udkom: [Jørg. Karstens] Blok Tøxen: Et Par Ord om Pengebegeistring og Folkesange. ♦ Kbh., 1819. Kvartformat, 2 blade.  T°xen, J.K. Blok J.K. Blok Tøxen
 note til titel og: O.G.F. Bagge: Et Par Ord til Formeneren om Nationalsangen. ♦ Aarhuus, 1819.  Bagge, O.G.F. O.G.F. Bagge
 note til titel og: O.G.F. Bagge: Frøken Jessen og Mamsel Avind citerede for Sandheds Domstol. ♦ Aarhuus, 1820.  Bagge, O.G.F. O.G.F. Bagge
 anmeldelse Fund og Forskning: bind 22 (1976), side 177-202: Jørgen Poul Erichsen: Den kronede danske nationalsang fra 1819 og hvad deraf fulgte. En litterær pennefejde med et musikalsk eftespil.  Link til ekstern webside http://tidsskrift.dk/index.php/fundogforskning/article/view/1719/2882
 Bog Jessen, Juliane Marie: Smaa Mark-Violer plantede i Danmarks Digterhauge. ♦ Kbh., 1819. Første Deel (1819, digte) BD4:sp232
 Note (andet) Schmidt, J. [formodet: Colding, J.P.]: Frøken J. M. Jessens kronede Nationalsang for den danske prosodies Domstol, samt omarbeidet som et Forsøg Dannerfolket helliget. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 4 blade (1820, digte) BD4:sp233
formodet af Johan Peter Colding (1773-1858)
 Note (andet) Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: Frøken Juliane Marie Jessens Hædersminde forfattet som Parodi No. 3 paa den kronede danske National-Sang, og tilegnet Forfratterinden i dybeste Ærbødighed. Udgivet af J. Schmidt. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 2 blade (1820, digte) BD4:sp233
af Johan Peter Colding (1773-1858)
 Note (andet) Skolemesters, Else [formodet: Colding, J.P.]: Ny dansk National-Sang. Parodie paa Jesper Oldfux's Parodie No. 3 paa den kronede danske National-Sang, forfattet og Frøken J. M. Jessen velskabeligst tilegnet af Else Skolemesters. Udgivet af J. Schmidt. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 2 blade (1820, digte) BD4:sp233
formodet af Johan Peter Colding (1773-1858)
 Note (andet) Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: Rigsbankens Hæder. En ny Dansk National-Sang, forfattet som Parodie No. 2 paa Frøken Jessens kronede National-Sang. Udgivet af J. Schmidt. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 2 blade (1820, digte) BD4:sp233
af Johan Peter Colding (1773-1858)
 Note (andet) Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: En splinterny dansk National-Sang. Forfattet til den forventende Melodie paa Frøken Jessens kronede National-Sang og forsynet med Anmærkninger. Udgivet af J. Schmidt [ie. J.P. Conding?]. ♦ Kbh., 1820 (1820, digte) BD4:sp233
Detaljer
af Johan Peter Colding (1773-1858)
1821 Senere udgave: Sødgrødens Priis. En dansk National-Sang, Parodie No. 1 paa Frøken Jessens kronede National-Sang, forandret, efter den til Professor Weyses kronede Melodie udgivne Text, og forsynet med nye Anmærkninger. Andet forøgede og forbedrede Oplag... ♦ Kbh., 1821. 2 blade
kollaps Noter
 note til titel Parodi på: Juliane Marie Jessen: Dansk National Sang. 1819.
 Bog (andet) Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: Sødgrødens Priis. En dansk National-Sang, Parodie No. 1 paa Frøken Jessens kronede National-Sang, forandret, efter den til Professor Weyses kronede Melodie udgivne Text, og forsynet med nye Anmærkninger. Andet forøgede og forbedrede Oplag... ♦ Kbh., 1821. 2 blade (1821, digte) BD4:sp233
Detaljer
af Johan Peter Colding (1773-1858)
1820 1. udgave: En splinterny dansk National-Sang. Forfattet til den forventende Melodie paa Frøken Jessens kronede National-Sang og forsynet med Anmærkninger. Udgivet af J. Schmidt [ie. J.P. Conding?]. ♦ Kbh., 1820
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af J. Schmidt [formodet også at være J.P. Colding].
 Bog Jessen, J. M.: Til alle ædle Dannemænd og Danneqvinder. I Anl. af ... Oversvømmelsen den 3. og 4. Febr. 1825. ♦ Kbh. 2 blade (1825, digte) BD4:sp233
 Bog Jessen, Juliane Marie: Nationalsangen: Dannemark! Dannemark! hellig Lyd! Et kalligraferet Blad af Lieut. Hartvig. ♦ London, 1836 (1836, digte)
andet: uidentificeret

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden