Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

[P.?] Falck

 Om personen Oplysninger om [P.?] Falck

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Regnard: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [5s083]] Menechmi eller Tvilling-Brødrene. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Msr. Regnards Les Menechmes, ou les Jumeaux til det danske Theaters Brug [af Did. Sekman og Falck, revideret af L. Holberg]. Side [83]-212 (1779, dramatik) BD4:sp290 👓
originaltitel: Les ménechmes ou les jumeaux, 1706
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Premiere på Det kongelige Teater 19-7-1752.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Hauteroche, [Noel de Breton Sieur de]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s235]] Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328 (1787, dramatik) BD4:sp292 👓
Detaljer
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
1813 Senere udgave: Crispins Forvandlinger. Comisk Syngestykke i tre Acter. Tildeels efter Hauteroches Crispin medecin og til Musik af Mozart, Mehul og Pær ved N. T. Bruun. ♦ 1813. 134 sider
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s193] Senere udgave: Crispin Médecin. Side [193]-256 + 2 tavler
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 22-9-1751.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Letheeller Forglemmelses Flod, Comedie i en Act med Sang og Dans [af M.-A. Legrand], oversat af Fransk [af P. Falk]
af M. A. le Grand (1673-1728, sprog: fransk)
(premiere på St. Kongensgade)
(oversætter)Nanineeller Den retsindige Mand, Komedie i 3 Akter af Voltaire, oversat af Falck, senere [1773-74] af Ch.D. Biehl under Titlen: Nanine eller Manden uden Fordomme, og [i 1808-09] efter Gotters Oversættelse (Jeannette) af K.L. Rahbek under Titlen: Jeanette
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 02-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
(oversætter)Crispin Lakaj og DoktorKomedie i 3 Akter af Hauteroche. Oversat af Falck
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
oversat af Jacob Bircherod, f 1693 (1693-1737)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 22-09-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter)MenneskehaderenKomedie i 5 Akter af Molière. Oversat af Falck
[Fra 1880 under titlen:] Misanthropen. Oversat af P. Hansen
[Fra 1927 under titlen:] Misantropen
[Fra 1963 med undertitlen:] eller Den forelskede melankoliker. Mellemaktsmusik: Edgar Varèse
[Fra 1973 uden undertitel og mellemaktsmusik]
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
musik af Edgar Varèse (1883-1965, sprog: engelsk)
(premiere 17-11-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19, 1889-1975: 157)
(oversætter)Menechmieller Tvillingbrødrene, Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af Sechmann (1.-3. Akt) og Falk (4. og 5. Akt). Revideret af Holberg
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
(premiere ukendt år på Lille Grønnegade
premiere 19-07-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(oversætter)Alidoreller Den særsindede Elsker, Komedie i 1 Akt af Pierre Corneille. Oversat af Falck (?)
af Pierre Corneille (1606-1684, sprog: fransk)
(premiere 02-08-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)CatoTragedie i 5 Akter af Fr. M.C. Deschamps (Caton d'Utique), oversat, efter J.C. Gottscheds tyske Omarbejdelse, af Falck
af Franç. Michel Chréstien Deschamps (1683-1747, sprog: fransk)
af J. C. Gottsched (1700-1766, sprog: tysk)
(premiere 22-11-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden