Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jacob Cats (1577-1660)

Sprog: hollandsk
(henvisning) Catz, Jacob
J.C. (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog J. C. [Cats, J.]: Tvende Qvinder om een Mand. Det er: Jacobs Gifftermaal med Lea og Rachel. Gen. 29. Cap. Cimbrisk forestillet aff S. T. S. [ie: Søren Terkelsen]. Kbh., 1653 (1653, digte) BD4:sp279
oversat af Søren Terkelsen (d. 1656)
 Bog J. C. [Cats, J.]: Grund-Giftermaal. Det er: Det første Brøllups Beskriffvelse, som blef huldit udi Paradiis imellem Adam oc Eva, alle Menniskers første Forældre. Paa Dansk udfærdiget af S. T. S. [ie: Søren Terkelsen]. Kbh., 1656 (1656, digte) BD4:sp279
oversat af Søren Terkelsen (d. 1656)
 Bog Cats, Jac.: Den christelige Hustrue. Udi Hollandske Vers beskreffven aff Jacob Catz, oc fordansket aff Sverin Terkelsen. Forzieret med Kaaber-Plader. Forlagt oc til Trycken befordret aff Abraham Wuchters oc findes hos hannem til kiøbs. Kbh., 1675 (1675, digte) BD4:sp279
oversat af Søren Terkelsen (d. 1656)
andet: Abraham Wuchters (1610-1682)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden