Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas-Simon Gueullette (1683-1766)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5e]] L'Amour précepteur. Comédie en 3 actes. Du nouveau Théatre Italien, Copenh., 1748 (1749-50, dramatik) AEJ 13 BD4:sp382
 Bog anonym: Tusinde og een Fierdendeel Time, bestaaende af Tartariske Historier, hvorudi paa en meget lystig og behagelig Maade fortælles mange forunderlige Hændelser og Elskovs Intriguer. Af det Tydske i det Danske oversat. Andet Opl. ♦ Kbh., 1755. [1-3. D.] (1755, novelle(r)) BD4:sp497
originaltitel: Mille et un quart d'heure, 1715
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes i anden udgave [titelbladet mangler på Det kgl. Biblioteks eksemplar].
 note til titel Er i Bibliotheca Danica fejlagtigt opført under Østerlandske Romaner.
 note til oversat titel De tyske oversættelser hedder: Die Tausend und eine Viertel-Stunde.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Gueullette, Thomas-Simon: Kærlighed under en Skolemesterdragt
Komedie i 3 Akter af Gueullette. Oversat af L. Reersløv
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 07-11-1755 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden