Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Maurits Christopher Hansen (1794-1842)

Sprog: norsk
Møllmann, Carl (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (norsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Hansen, M. C.: Samlede Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Den norske Boghandels Forlag, 1836. 1. Bind, 157 sider (1836, novelle(r)) BDsupp:sp811
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke.
 note til titel Indhold: Skizzerede nationale Fortællinger, i Breve fra Carl Mølmann.
 Bog Hansen, M. C.: Samlede Noveller. [Ny Samling]. ♦ Kbh., 1837. 1. Bind, 283 [1] sider (1837, novelle(r)) BDsupp:sp811 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forskellig fra samlingen fra 1836.
 note til titel Annonce i Adresseavisen 27-9-1837: M.C. Hansens samlede Noveller.
Da Undertegnede har tilkjöbt sig Forlagsret paa Udgivelsen af hiin geniale norske Forfatters samlede Værker, saa bekjendtgjöres herved forelöbig, at förste Hefte, 10 Ark stort, kan erholdes om et Par Dage, og af Fortsættelsen regelmæssig vil fölge hver 3 Uger, da Trykningen deraf allerede er paabegyndt.
J.R. Reisersen.
 note til titel Side [3]-12: Omrids af M. C. Hansens Biographi.
 note til titel Note side 12: Ovenstaaende Biographi, meddeelt af en velunderrettet Haand, og oprindelig bestemt til at optages i "Skandinavisk Bibliotheks" 2det Hefte troer Udg. at være passende anbragt foran Forfatterens samlede Noveller.
 note til titel Side [285]: Indhold af første Bind.
 note til titel Findes også [samme sats] med et titelblad, hvor titlen er: Norske Noveller af M. C. Hansen. Kiøbenhavn, 1837.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (Norske Noveller) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

Skizzerede nationale Fortællinger, i Breve fra Carl Mølmann. Side [13]-73
[s015] Hansen, M. C.: I. Luren. Side [15]-23 (1837, novelle(r))
[s023] Hansen, M. C.: II. Bergmanden. Side 23-31 (1837, novelle(r))
[s031] Hansen, M. C.: III. Snedkerkonen. Side 31-40 (1837, novelle(r))
[s040] Hansen, M. C.: IV. Svigerdatteren. Side 40-48 (1837, novelle(r))
[s048] Hansen, M. C.: V. Den gale Christian. Side 48-53 (1837, novelle(r))
[s053] Hansen, M. C.: VI. De to Søstre. Side 53-64 (1837, novelle(r))
[s065] Hansen, M. C.: VII. Prøvestunden. Side 65-73 (1837, novelle(r))
[s076] Hansen, M. C.: Feiltagelsen. Side 75-89 (1837, novelle(r))
[s091] Hansen, M. C.: Fru Birthe eller Tapetfiguren paa Fossesholm. Side 91-180 (1837, novelle(r))
[s181] Hansen, M. C.: Kunstberiderinden. Side [181]-228 (1837, novelle(r))
[s230] Hansen, M. C.: Pebersvenden. Side [230]-51 (1837, novelle(r))
[s253] Hansen, M. C.: Bogtrykkerkunstens Opfindelse. Side [253]-83 (1837, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side 255 med undertitlen: En Characteerskildring.
 Bog Hansen, Maurits: Noveller i Udvalg. Ved Henrik Jæger. ♦ Kristiania, Forlagt af H. Aschehoug & Co., 1882. xii + 500 sider (1882, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Hans Jæger (1854-1910, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]: Indhold.
 note til titel Side viii-xii: Biografi [signeret: Kristiania i December 1882, Henrik Jæger].
 note til titel Side [496]-500: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden